top image

הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך הנחיות מקדימות

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם הממנה, בעודו כשיר וצלול, לבחור כיצד ינהגו ויטפלו בו, כאשר לא יוכל לקבל החלטות. בכך, מתבטאת הזכות והאוטונומיה המלאה של האדם, לתכנן ולהחליט בעצמו את המשך החיים, באופן מדויק, ולכלול בייפוי הכוח המתמשך התייחסות מפורטת לסוגיות שונות המטרידות את הממנה. אולם, הניסיון מגלה כי גם במקרים בהם נחתם טופס ייפוי כוח מתמשך, הוא נחתם ללא שהוקדשה לו מחשבה מעמיקה או שיקול דעת יסודי, לכל הסוגיות (ובמיוחד לכואבות ביניהן). בטפסים הסטנדרטיים של משרד המשפטים, לא היה די מידע, המאפשר לספק את צרכי הממנה, כפי שהתכוון וביקש. לכן, טרם החתימה על ייפוי כוח מתמשך, חשוב לצרף מסמך הנחיות מקדימות, כלכלי, אישי ורפואי. אולם לא פחות חשוב מכך – נדרש להתייעץ עם עורך דין ייפוי כוח מתמשך.

החופש בכתיבת הנחיות מקדימות

הנחיות מקדימות הן מרכיב חשוב במסמך ייפוי כוח מתמשך, ולממנה יש חופש יחסי בכתיבתם. ניתן (ורצוי) לכלול בהן הוראות רחבות בתחומים שונים של הממנה (בכפוף לגבולות החוק), ובאופן שייבטא את רצונו של הממנה, ככל שניתן, באירועים בלתי צפויים בעתיד. מחד, נדרש ניסוח מספיק זהיר וגמיש, אולם מהצד השני – ניסוח ברור, ספציפי וחד-משמעי, שיימנע ויכוחים ופרשנויות בין מיופי הכוח או בין קרובי משפחתכם.

הנחיות מקדימות מציאותיות

טרם כתיבת ההנחיות המקדימות, אנחנו, במשרד וולר ושות', מנסים "להושיב" את הממנה, בנעליו של מיופה הכוח. אנחנו מנסים לייצג עבורו את הקשיים (נפשיים, משפחתיים, לוגיסטיים, עסקיים וכלכליים), שבניסיון לממש או לדאוג, לצרכיו של הממנה. בנוסף, אנחנו מבקשים מהממנה, לקבוע מיופי כוח חליפיים, דירוג בין מיופי כוח, ואת הגורם המכריע במקרה של מחלוקת. כל זאת, על מנת להפוך את ההנחיות למדויקות, ריאליות, וברות קיום.

דוגמאות לטיפול בנושאים בכתיבת הנחיות מקדימות

  • סידור המגורים: בחרו היכן תבקשו לחיות, במקרה של אירוע רפואי – האם בבית או בבית אבות. במקרה שבחרתם בבית אבות, החליטו מה יקרה במידה ורכושכם לא יספיק.
  • מצב סיעודי: החליטו כיצד והיכן תטופלו, במקרה בו תפלו למצב סיעודי. החליטו מה יקרה ככל שיסתיים הביטוח הסיעודי, ולא יהיו מקורות כספיים. קבעו את זהות המטפל הסיעודי, ככל שנדרש (לרבות עובד זר).
  • הנחיות רפואיות: מקורות מימון לטיפולים רפואיים יקרים, שאינם כלולים בסל הבריאות או בביטוח הרפואי; טיפולים קונבנציונאליים, טיפולים אלטרנטיביים וכו'.
  • המשכיות עסקית: בחרו מה יקרה לעסק, הזדמנויות השקעה או מכירה, שמירה על השם ועל המוניטין, ועוד.
  • מתנות וסיוע למשפחה: ככל שתבקשו לתת מתנות או לסייע לילדים, לבני הזוג, לנכדים או לנינים, הקדישו לכך מחשבה מוקדמת: סכומי המתנות, האירועים בהם תינתן המתנה, הקדשות מיוחדות, הצטרפות בני משפחה נוספים, ועוד.
  • תמיכה בקרובים: בחרו האם תסייעו לקרובים מתקשים, באילו מקרים ובאילו סכומים. החליטו מה יקרה במידה ורכושכם לא יספיק.
  • לבוש וטיפוח: בחרו כיצד תרצו להיראות בעייני יקירכם ובעייני הסביבה (טיפולים קוסמטיים, תספורת, גילוח, ביגוד וכו'), ובאיזו תדירות שגרה זו תבוצע. הקפידו להנחות במסמך ההנחיות המקדימות, וייעדו כסף לכך.
  • חסכונות, פנסיה, קרנות השתלמות, מימוש נכסים, פקדונות, השקעות בניירות ערך, וכו'.
  • המשך מתן תרומות, תמיכות.
  • ועוד.

עורך דין ונוטריון פנחס וולר, מתמחה בייפוי כוח מתמשך. זאת, נוכח למעלה מ-40 שנות ותק, מיומנות וניסיון בתחומי הצוואות, הירושות, וייפוי כוח מתמשך. בהנהלת עו"ד פנחס וולר, צוות המשרד יסייע לכם בעריכת ייפוי כוח מתמשך, בניסוח ברור ובטוח, תוך העלאת כל הסוגיות, הנושאים והאתגרים. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.