top image

הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך

הנחיות מקדימות ייפוי כוח מתמשך

הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם הממנה, בעודו כשיר וצלול, לבחור כיצד ינהגו ויטפלו בו, כשלא יוכל לקבל החלטות. בכך, מתבטאת הזכות והאוטונומיה המלאה של האדם, לתכנן ולהחליט בעצמו את המשך חייו ולכלול בייפוי הכוח המתמשך התייחסות מפורטת לסוגיות שונות המטרידות אותו. אולם, הניסיון מגלה כי גם כאשר נערך ייפוי כוח מתמשך, לא מוקדשת מחשבה מעמיקה לכל הסוגיות (ובמיוחד לכואבות ביניהן). הטפסים הסטנדרטיים של משרד המשפטים, מוקדשים לפרטים טכניים. האפשרות להביא לידי ביטוי את רצונו המפורט של הממנה, במכלול הנושאים שאותם מסדיר ייפוי הכוח המתמשך, הוא במסגרת “ההנחיות המקדימות”. גם מרבית עורכי הדין, אינם מקדישים לנושא זה את תשומת הלב הנדרשת. לכן, חיוני לצרף מסמך הנחיות מקדימות, כלכלי, אישי ורפואי. והכי חשוב – להתייעץ עם עורך דין ייפוי כוח מתמשך.

 

מהן הנחיות מקדימות?

התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, העניק דגש משמעותי על הסדרת הטיפול בעניינים האישיים של הממנה. אלא שכדרכו של המחוקק, הטפסים הסטטוטוריים המצורפים למסמך ייפוי הכוח המתמשך, מוקדשים (רובם ככולם) לפרטים טכניים: מסירת פרטים עובדתיים, וסימון חלופה הנבחרת על ידי הממנה. האפשרות להביא לידי ביטוי את רצונו הממנה, במכלול הנושאים שמסדיר מראש ייפוי הכוח המתמשך, הוא במסגרת טופס ההנחיות המקדימות. זו המסגרת היחידה בה יש לאדם הממנה האפשרות לממש את יתרונות ייפוי הכוח המתמשך, ככלי שביכולתו להשפיע ולעצב את חייו. החוק מאפשר לממנה לתת הנחיות למיופה הכוח, כמעט בכל נושא, ובכפוף לכך שאו יוסדרו בחלק ההנחיות המקדימות. כפי שקובע סעיף 32לא(א) לחוק –

“ממנה רשאי לתת בייפוי כוח מתמשך הנחיות מקדימות למיופה הכוח, שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכוח בעניינים הנכללים בייפוי הכוח.”

אולם, אליה וקוץ בה. משעה שניתן להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך באופן מקוון, כלומר סימון בתיבות אינטרנט, ההליך כולו הופך להיות טכני בלבד. “שגר ושכח”, בעוד שההנחיות המקדימות מהווה את לב ייפוי הכוח המתמשך. בעיה שניה נוגעת לעורך הדין, עורך ייפוי הכוח המתמשך. עורכי הדין לרוב עוסקים בתחומי רכוש, קניין, הסכמים וחוזים – ואינם מקדישים את תשומת הלב הראויה לנושאים אישיים, פרטיים וכו’. אלא שההנחיות המקדימות מצריכות כתיבה מפורטת של כל סוגיה עתידית, ופירוט מה בדיוק על מיופה הכוח לעשות.

 

החופש בכתיבת הנחיות מקדימות

הנחיות מקדימות הן מרכיב חשוב במסמך ייפוי כוח מתמשך, ולממנה יש חופש יחסי בכתיבתם. לאחר תיאור אישי של הממנה עצמו (גיל, מקצוע, שפה, זהות דתית, העדפה מינית, תחביבים, השקפת עולם), רצוי לכלול בהן הוראות רחבות בתחומים שונים של הממנה (בכפוף לגבולות החוק). כל אלו, באופן שייבטא את רצונו של הממנה, ככל שניתן, באירועים בלתי צפויים בעתיד. מחד, נדרש ניסוח גמיש. מאידך, נדרש ניסוח ברור, ספציפי וחד-משמעי, שיימנע ויכוחים ופרשנויות בין מיופי הכוח או במשפחה.

יש לקוחות, המעדיפים לכתוב ולפרט, במסגרת ההנחיות המקדימות, פעולות טריויאליות שעל מיופה הכוח לבצע. אולם זה מיותר. על ההנחיות המקדימות לבטא את “מרחב החיים”, שבין הפעולות השגרתיות אותן נדרש לבצע, לבין הפעולות המצריכות את אישורו של בית המשפט.

 

הנחיות מקדימות מציאותיות

טרם כתיבת ההנחיות המקדימות, אנחנו מנסים “להושיב” את הממנה, בנעליו של מיופה הכוח. אנחנו מנסים לייצג עבורו את הקשיים (נפשיים, משפחתיים, לוגיסטיים, עסקיים וכלכליים), שבניסיון לממש או לדאוג, לצרכיו של הממנה. בנוסף, אנחנו מבקשים מהממנה, לקבוע מיופי כוח חליפיים, דירוג בין מיופי כוח, ואת הגורם המכריע במקרה של מחלוקת. כל זאת, על מנת להפוך את ההנחיות למדויקות, ריאליות, וברות-קיום.

 

דוגמאות לטיפול בנושאים אישיים בכתיבת הנחיות מקדימות

הדרך היחידה לקבלת החלטות מושכלות בתחום ייפוי הכוח המתמשך, היא לערוך אותן ביסודיות. זו הסיבה שאנחנו במשרד וולר ושות’, מקדישים זמן רב לפגישות הכנה, להתרשמות מהממנה, עובדים עם שאלונים, וכיוצ”ב. בנוסף, אנחנו מנהלים שיחות של עם הממנה, עם מיופה/י הכוח, ולעיתים אף עם בני המשפחה. פעולות אלו נועדו להבין את צרכיו ורצונותיו של הממנה, את דרכי הפעולה והחלופות, וליישם אותן בייפוי הכוח המתמשך. בין הנושאים שאנו מעלים –

 • מגורים. בחרו היכן תבקשו לחיות, במקרה של אירוע רפואי – בבית, בבית אבות או בדיור מוגן. בכל בחירה, החליטו מה יקרה במידה ורכושכם לא יספיק.
 • מצב סיעודי. החליטו כיצד והיכן תטופלו, במקרה בו תפלו למצב סיעודי. החליטו מה יקרה ככל שיסתיים הביטוח הסיעודי, ולא יהיו מקורות כספיים. קבעו את זהות המטפל הסיעודי, ככל שנדרש (לרבות עובד זר).
 • הנחיות רפואיות. מקורות מימון לטיפולים רפואיים יקרים, שאינם כלולים בסל הבריאות או בביטוח הרפואי. טיפולים קונבנציונאליים, טיפולים אלטרנטיביים וכו’. אנחנו ממליצים לכתוב בבירור ובפשטות את ההנחיות הרפואיות, ומבלי להיכנס לפירוט רב.
 • חובת התייעצות עם גורמי מקצוע. ניתן להורות למיופה הכוח להתייעץ עם גורמי מקצוע, טרם קבלת כל החלטה (ולנקוב בזהות אותם הגורמים, וחליפיהם).
 • מה יקרה לעסק. הזדמנויות השקעה או מכירה, שמירה על השם, על המוניטין, בעלי מניות, דירקטוריון, הנהלה, ועוד.
 • מתנות וסיוע למשפחה. ככל שתבקשו לתת מתנות או לסייע לצאצאים, הקדישו לכך מחשבה. סכומי המתנות, האירועים בהם תינתן המתנה, הקדשות מיוחדות, ועוד.
 • תמיכה בקרובים. בחרו האם תסייעו לקרובים מתקשים, באילו מקרים ובאילו סכומים. החליטו מה יקרה במידה ורכושכם לא יספיק.
 • לבוש וטיפוח. בחרו כיצד תרצו להיראות בעייני יקירכם ובעייני הסביבה. לקוחות רבים מייעדים סכומים לטיפולים קוסמטיים, תספורת, גילוח, ביגוד וכו’. אנו ממליצים לקבוע מראש גם את התדירות.
 • חסכונות. חסכונות, פנסיה, קרנות השתלמות, מימוש נכסים, פקדונות, השקעות בניירות ערך, וכו’.
 • תרומות, תמיכות והנצחה לארגון שאתם תומכים בו בקביעות (או שנהגתם לעשות כן). לא לשכוח לציין מתי, ובאילו תנאים יפסיקו התרומות והתמיכות.

 

הוספת הנחיות מקדימות לאחר שהופקד ייפוי כוח מתמשך

“דרך המלך” היא לכלול בייפוי הכוח המתמשך המקורי, את ההסמכות המפורשות, ואת כלל ההוראות שנתן הממנה. עם זאת, מאחר והכלי של ייפוי כוח מתמשך הוא כלי חדש באופן יחסי, אשר מתעדכן כל העת לפי הצרכים וההערות העולות מהשטח, קיימים ייפויי כוח מתמשכים אשר נערכו בעבר ולא כללו את ההסמכות הנדרשות, וברצון הממנים לעדכנם. לכן, הוספת מסמך הנחיות מקדימות בקובץ מאוחר, מאפשרת לממנים, שלא נתנו הסמכות מפורשות בעניינים בהם החוק מאפשר ביצוע פעולות, להוסיף את ההסמכות המפורשות בדיעבד, לאחר אישור ההפקדה. המחוקק הרחיב ואיפשר מתן הוראות שונות שחשוב לממנים שייכתבו בייפוי הכוח המתמשך, אך הן לא נכתבו בייפוי הכוח המתמשך המקורי.
עם זאת, לא ניתן להוסיף הנחיות מקדימות או הנחיות סותרות, להוראות שניתנו בייפוי הכוח המתמשך המקורי. לדוגמה, לא ניתן להוסיף מיופי כוח במסגרת הוספת ההנחיות המקדימות, לשנות את דרך הכניסה לתוקף, הוספת אדם מיודע או גריעתו, הוספת או גריעת סעיפים כובלים, שינוי אופן פעולת מיופי הכוח וכיוצ”ב. כמו כן, לא ניתן לשנות את “העניינים” בהם הסמיך הממנה את מיופה הכוח לפעול בשמו וכיוצ”ב. הוראה נוספת היא שרק עוה”ד שערך את ייפוי הכוח המתמשך, יהיה רשאי להוסיף מסמך עדכון כאמור במסגרת אותו ייפוי כוח מתמשך.

 

כיצד לפרש הנחיות מקדימות?

כאשר הממנה נתן הנחיה, שניתן לפרש אותה בכמה דרכים או פירושים, הורה המחוקק בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כי יש לתת פירוש “לפי אומד דעתו של הממנה כפי שהוא משתמע מתוך ההנחיה המקדימה ומנסיבות העניין“.

 

מה עושים אם הממנה לא נתן הנחיות מקדימות בנושא מסוים?

אם הממנה לא נתן הנחיות מקדימות בנושא מסוים, על מיופה הכוח לפעול בהתאם לרצונו הנוכחי של הממנה. אם לא ניתן לברר את רצונו הנוכחי של הממנה, על מיופה הכוח לנסות ולהתחקות אחר רצונו מהעבר. זאת, על סמך ההיכרות של מיופה הכוח עמו, על סמך שיחות עם בני משפחתו וקרוביו. ואולם, בכל מקרה, הכל יהיה בהתאם לטובתו של הממנה.

 

מה עושים אם לא ניתן לקיים הוראה?

לעיתים, מתעוררת השאלה מה לעשות אם ניתנה הוראה בהנחיות המוקדמות, אולם כעת, לא ניתן לקיים אותה. הסיבה לאי אפשרות הקיום היא שינוי המציאות, באופן שהממנה לא חשב עליה מראש. לדוגמה –

 • מתן הוראה קבועה לתשלום, לאחר שהסתיימו המקורות הכספיים של הממנה;
 • פירוק או חיסול העסק;
 • פטירת בן הזוג טרם עדכון ייפוי הכוח המתמשך;
 • כאשר ביצוע הפעולה עלולה לגרום לפגיעה חמורה לממנה;
 • כאשר ניתנה הוראה בלתי חוקית;
 • ועוד מקרים.

במקרים אלה, מיופה הכוח רשאי לקיים את ההוראה, באופן הקרוב ביותר לרצונו של הממנה, ובלבד שאין בשינויים כדי לשנות את מהות ההוראה. כמובן שמיופה הכוח רשאי גם לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, בבקשה למתן הוראות.

 

עורך דין ונוטריון פנחס וולר, מתמחה בייפוי כוח מתמשך. זאת, נוכח למעלה מ-40 שנות ותק, מיומנות וניסיון בתחומי הצוואות, הירושות, העזבונות, וייפוי כוח מתמשך. בהנהלת עו”ד פנחס וולר, המשרד יסייע לכם בעריכת ייפוי כוח מתמשך, בניסוח ברור ומדויק, הכולל את כל הסוגיות, הנושאים והאתגרים. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים