top image

הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך הנחיות מקדימות

הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם הממנה, בעודו כשיר וצלול, לבחור כיצד ינהגו ויטפלו בו, כשלא יוכל לקבל החלטות. בכך, מתבטאת הזכות והאוטונומיה המלאה של האדם, לתכנן ולהחליט בעצמו את המשך חייו ולכלול בייפוי הכוח המתמשך התייחסות מפורטת לסוגיות שונות המטרידות אותו. אולם, הניסיון מגלה כי גם כאשר נערך ייפוי כוח מתמשך, לא מוקדשת מחשבה מעמיקה לכל הסוגיות (ובמיוחד לכואבות ביניהן). בטפסים הסטנדרטיים של משרד המשפטים, לא היה די מידע, המאפשר לספק את צרכי הממנה, כפי שהתכוון וביקש. לכן, טרם החתימה על ייפוי כוח מתמשך, חשוב לצרף מסמך הנחיות מקדימות, כלכלי, אישי ורפואי. אבל הכי חשוב – יש להתייעץ עם עורך דין ייפוי כוח מתמשך.

החופש בכתיבת הנחיות מקדימות

הנחיות מקדימות הן מרכיב חשוב במסמך ייפוי כוח מתמשך, ולממנה יש חופש יחסי בכתיבתם. ניתן (ורצוי) לכלול בהן הוראות רחבות בתחומים שונים של הממנה (בכפוף לגבולות החוק), ובאופן שייבטא את רצונו של הממנה, ככל שניתן, באירועים בלתי צפויים בעתיד. מחד, נדרש ניסוח גמיש. מאידך, נדרש ניסוח ברור, ספציפי וחד-משמעי, שיימנע ויכוחים ופרשנויות בין מיופי הכוח או במשפחה.

הנחיות מקדימות מציאותיות

טרם כתיבת ההנחיות המקדימות, אנחנו מנסים “להושיב” את הממנה, בנעליו של מיופה הכוח. אנחנו מנסים לייצג עבורו את הקשיים (נפשיים, משפחתיים, לוגיסטיים, עסקיים וכלכליים), שבניסיון לממש או לדאוג, לצרכיו של הממנה. בנוסף, אנחנו מבקשים מהממנה, לקבוע מיופי כוח חליפיים, דירוג בין מיופי כוח, ואת הגורם המכריע במקרה של מחלוקת. כל זאת, על מנת להפוך את ההנחיות למדויקות, ריאליות, וברות קיום.

דוגמאות לטיפול בנושאים בכתיבת הנחיות מקדימות

 • מגורים: בחרו היכן תבקשו לחיות, במקרה של אירוע רפואי – בבית, בבית אבות או בדיור מוגן. בכל בחירה, החליטו מה יקרה במידה ורכושכם לא יספיק.
 • מצב סיעודי: החליטו כיצד והיכן תטופלו, במקרה בו תפלו למצב סיעודי. החליטו מה יקרה ככל שיסתיים הביטוח הסיעודי, ולא יהיו מקורות כספיים. קבעו את זהות המטפל הסיעודי, ככל שנדרש (לרבות עובד זר).
 • הנחיות רפואיות: מקורות מימון לטיפולים רפואיים יקרים, שאינם כלולים בסל הבריאות או בביטוח הרפואי. טיפולים קונבנציונאליים, טיפולים אלטרנטיביים וכו’.
 • מה יקרה לעסק, הזדמנויות השקעה או מכירה, שמירה על השם, על המוניטין, בעלי מניות, דירקטוריון, הנהלה, ועוד.
 • מתנות וסיוע למשפחה: ככל שתבקשו לתת מתנות או לסייע לצאצאים, הקדישו לכך מחשבה. סכומי המתנות, האירועים בהם תינתן המתנה, הקדשות מיוחדות, הצטרפות בני משפחה נוספים, ועוד.
 • תמיכה בקרובים: בחרו האם תסייעו לקרובים מתקשים, באילו מקרים ובאילו סכומים. החליטו מה יקרה במידה ורכושכם לא יספיק.
 • לבוש וטיפוח: בחרו כיצד תרצו להיראות בעייני יקירכם ובעייני הסביבה. לקוחות רבים מייעדים סכומים לטיפולים קוסמטיים, תספורת, גילוח, ביגוד וכו’. אנו ממליצים לקבוע מראש גם את התדירות.
 • חסכונות: חסכונות, פנסיה, קרנות השתלמות, מימוש נכסים, פקדונות, השקעות בניירות ערך, וכו’.
 • תרומות, תמיכות והנצחה לארגון שאתם תומכים בו בקביעות (או שנהגתם לעשות כן). לא לשכוח לציין מתי, ובאילו תנאים יפסיקו התרומות והתמיכות.
 • ועוד.

כיצד לפרש הנחיות מקדימות?

כאשר הממנה נתן הנחיה, שניתן לפרש אותה בכמה דרכים או פירושים, הורה המחוקק בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כי יש לתת פירוש “לפי אומד דעתו של הממנה כפי שהוא משתמע מתוך ההנחיה המקדימה ומנסיבות העניין“.

מה עושים אם הממנה לא נתן הנחיות מקדימות בנושא מסוים?

אם הממנה לא נתן הנחיות מקדימות בנושא מסוים, על מיופה הכוח לפעול בהתאם לרצונו הנוכחי של הממנה. אם לא ניתן לברר את רצונו הנוכחי של הממנה, על מיופה הכוח לנסות ולהתחקות אחר רצונו מהעבר. זאת, על סמך ההיכרות של מיופה הכוח עמו, על סמך שיחות עם בני משפחתו וקרוביו. ואולם, בכל מקרה, הכל יהיה בהתאם לטובתו של הממנה.

מה עושים אם לא ניתן לקיים הוראה?

לעיתים, מתעוררת השאלה מה לעשות אם ניתנה הוראה בהנחיות המוקדמות, אולם כעת, לא ניתן לקיים אותה. הסיבה לאי אפשרות הקיום היא שינוי המציאות, באופן שהממנה לא חשב עליה מראש. לדוגמה –

 • מתן הוראה קבועה לתשלום, לאחר שהסתיימו המקורות הכספיים של הממנה;
 • פירוק או חיסול העסק;
 • פטירת בן הזוג טרם עדכון ייפוי הכוח המתמשך;
 • כאשר ביצוע הפעולה עלולה לגרום לפגיעה חמורה לממנה;
 • כאשר ניתנה הוראה בלתי חוקית;
 • ועוד מקרים.

במקרים אלה, מיופה הכוח רשאי לקיים את ההוראה, באופן הקרוב ביותר לרצונו של הממנה, ובלבד שאין בשינויים כדי לשנות את מהות ההוראה. כמובן שמיופה הכוח רשאי גם לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, בבקשה למתן הוראות.

 

עורך דין ונוטריון פנחס וולר, מתמחה בייפוי כוח מתמשך. זאת, נוכח למעלה מ-40 שנות ותק, מיומנות וניסיון בתחומי הצוואות, הירושות, העזבונות, וייפוי כוח מתמשך. בהנהלת עו”ד פנחס וולר, המשרד יסייע לכם בעריכת ייפוי כוח מתמשך, בניסוח ברור ומדויק, הכולל את כל הסוגיות, הנושאים והאתגרים. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים