top image

הערת אזהרה

הערת אזהרה - וולר ושות' משרד עורכי דין

מהי הערת אזהרה ?

הערת אזהרה היא הערה הנרשמת במרשם המקרקעין (הטאבו), המעידה על קיומה של התחייבות בכתב של בעל המקרקעין, או של בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסתקה, או להימנע מלעשות בהם עסקה. זהו מנגנון מהיר, המאפשר לצדדים להודיע, ולהזהיר אנשים אחרים, כי קיימת התחייבות לעשות עסקה באותם המקרקעין. רישום הערת אזהרה נעשה בהתאם להוראות סעיף 126 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, לפיו רשם המקרקעין ירשום הערה, אם הוכח לו שבעל הזכות במקרקעין, התחייב בכתב לעשות בהם עסקה, או להימנע מעשות בהם עסקה.

במהלך השנים, הפכה הערת האזהרה, מאמצעי בו רשאים בעלי התחייבויות במקרקעין להשתמש, במטרה להגן על זכותם במקרקעין, לנדבך הכרחי, ואף לחובה המוטלת על הרוכש, בעסקת מקרקעין.

 

רישום הערת אזהרה

הערת אזהרה נועדה על מנת להזהיר ולהתריע, כי קיימת התחייבות מצד בעל הזכויות במקרקעין, לעשות בהם עסקה, או להימנע מכך. בעסקאות נדל"ן, רישום הערת אזהרה מטרתו לתת ביטחון לצדדים, שאינם מכירים זה את זה, במהלך המשא ומתן, ובמהלך התקדמות העסקה, עד להשלמתה. המרשם, הפתוח לכלל הציבור, מאפשר להסב את תשומת הלב, ולברר את מצב הנכס, בהיבט זה.

לדוגמה: במסגרת המשא ומתן לרכישת דירת מגורים, עורך הדין של הצדדים יבטיח, בחוזה, את רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש, בתמורה להעברת התשלום הראשון, על חשבון התמורה. התשלום יופקד בידי עורך הדין של המוכר, כנאמן מטעמם של שני הצדדים, עד להשלמת רישום הערת האזהרה.

תשומת הלב: חוק המקרקעין קובע כי עסקה במקרקעין (מכירה, רכישה, השכרה, שכירות וכו') טעונה רישום, והעסקה מסתיימת רק עם רישומה במרשם המקרקעין. בתקופה שבין כריתת החוזה לבין השלמת העסקה, מקבל ההתחייבות בנכס מחזיק ב"התחייבות לעסקה במקרקעין", בלבד.

 

סוגי הערת אזהרה

ניתן לרשום סוגי הערות אזהרה שונות ברשם המקרקעין, במטרה להסב את תשומת הלב, למצב המשפטי ביחס לנכס במקרקעין. ההערה המוכרת והנפוצה היא הערת אזהרה לגבי התחייבות של בעל הזכות במקרקעין, אולם קיימות סוגי הערות אזהרה נוספות. לדוגמה:

הערה בגין התחייבות לרישום משכנתא; הערה בעת הענקת דירה במתנה; הערה בדבר צו לכינוס נכסים; הערה בדבר צו הריסה; הערה על ביטול הרשאה (סעיף 26); הערת אזהרה תכנונית בהתאם לתקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום); הערה בדבר אי התאמה בהתאם לתקנה 29; הערה בהתאם לחוק התכנון והבניה; הערה על הגבלת כשרות המשפטית של בעל המקרקעין או בעל הזכויות במקרקעין (סעיף 129 לחוק); הערה על הצורך בהסכמה (סעיף 128 לחוק); הערה בגין מינוי אפוטרופוס; הערה על צו פי צו של בית המשפט (סעיף 130 לחוק); הערה בגין ייפוי כח מתמשך שנכנס לתוקף; הערה על מינוי מנהל עיזבון; ועוד.

 

איך רושמים הערת אזהרה

קיימות כיום שתי דרכים לבקשה לרישום הערת אזהרה: רישום ידני, בהגשה ידנית של המסמכים ללשכת רשם המקרקעין אליה שייך המקרקעין; ובקשה לרישום מקוון (ע"י עורך דין קניית דירה, בהזדהות מאובטחת).

  • רישום ידני – יש להגיש לטאבו, טופס "בקשה לרישום הערת אזהרה", בחתימת הצדדים לעסקה (למרות שניתן להסתפק רק בחתימת הקונה – רצוי ומומלץ להחתים גם את המוכר), כאשר הטופס מאומת על ידי עורך דין. כמו כן, יש להגיש את מסמך ההתחייבות, מקורי או מאושר כ"העתק נאמן למקור". במקרה שבו מוגשת בקשה לרישום הערת אזהרה החתומה על ידי הזכאים בלבד, יש לצרף צילום תעודת זיהוי של המתחייבים (ובמקרה של חברה בע"מ – אישור עו"ד החברה, ופרוטוקול חברה המאשר קיומה וביצוע העסקה), כשהם מאושרים כ"העתק נאמן למקור".
  • רישום הערת אזהרה מקוון – מבוצע באתר האינטרנט של משרד המשפטים (בקישור הזה), על ידי עורכי דין, בעלי הרשאה, באמצעות הזדהות מאובטחת וכרטיס חכם.

 

מי יכול לבקש רישום הערת אזהרה ?

את רישום הערת האזהרה יכול לבקש בעל הזכות במקרקעין, או מי שההערה נרשמת לטובתו. מי שאיננו בעל הזכות במקרקעין, או בעל זכות אחרת בהם – אינו יכול לבקש רישום הערת אזהרה.

 

אגרה לרישום הערת אזהרה

רישום הערת אזהרה כרוך בתשלום אגרה, העומד, נכון ליום 1/1/2022, על סך של 162 ₪. ניתן לשלם את האגרה באמצעות כרטיס אשראי (בעמדה המצויה בלשכת רישום המקרקעין), או באינטרנט, באתר הממשלתי של רישום והסדר מקרקעין. יש לצרף לבקשה לרישום הערת אזהרה, את שובר התשלום המודפס, כאסמכתא לתשלום האגרה.

 

כמה זמן לוקח לרשום הערת אזהרה

לרוב, מניסיוננו, רישום הערת אזהרה מקוונת, אורך מספר דקות בודדות. האישור על רישום הערת האזהרה, ניתן לרוב באותו יום העסקים (ולכל היותר בתוך יומיים).

 

רישום הערת אזהרה מקוון

החל משנת 2016, ניתן, כאמור, לבצע רישום הערת אזהרה באופן מקוון. זאת, על מנת לקצר את זמני ההמתנה בלשכות, לקצר את משך זמן הטיפול בבקשות, ולפשט את הליך הרישום.

 

בקשה לביטול הערת אזהרה

ביטול הערת אזהרה ניתן לבצע רק בהסכמת הצד שלטובתו נרשמה ההערה, או בצו של בית המשפט. לכן, כל מסמך המוחלף בין הצדדים (כולל "זיכרון דברים") – עלול לאפשר רישום של הערת אזהרה לטובת הצד השני. במקרה בו העסקה תתבטל, עלול צד אחד להיות כבול, עד לביטולה של הערת האזהרה. את ביטול הערת האזהרה, ניתן לבצע בהגשה ידנית של המסמכים, ללשכת רשם המקרקעין אליה שייך המקרקעין, או באמצעות הגשת הבקשה באופן מקוון.

 

תפקיד עורך דין בעסקת מקרקעין

תפקידו של עורך הדין, הוא לסייע, לטפל וללוות את הלקוח, בתהליך גיבוש עסקת המקרקעין, לאורך כל שלבי העסקה, עד לסיומה ורישומה כדין. זיכרון דברים, טיוטות הסכמים המוחלפים בין הצדדים, רישום הערות אזהרה, ייפוי כח בלתי חוזר, מנגנונים להבטחת תשלומים, מנגנונים לביטול העסקה ושאר המסמכים והבטוחות הנדרשים בעסקת מקרקעין – חייבים להתבצע באמצעות עורך דין. לפני שמקבלים החלטה משמעותית בנוגע לעסקת מקרקעין, חשוב לפנות לעורך דין מקרקעין, מומחה, בעל ידע וניסיון. בעסקת מקרקעין, אין מקום לטעויות, לפשרות או לשיטת "סמוך" ו"יהיה בסדר". מגוון הכלים והיכולות שעורך הדין יכול – וצריך – להעמיד לרשותכם, יבטיחו שתהיו מוגנים.

 

במשך למעלה מ-40 שנה, משרד וולר ושות', עוסק באופן נרחב במקרקעין, מלווה ומייצג רוכשים, מוכרים ושוכרים בעסקאות מגרשים, דירות מגורים, נכסים מסחריים, נכסים מניבים ואדמות חקלאיות, ביעודים שונים, כולל היבטי מיסוי מקרקעין, ניהול משא ומתן, בוררויות, גישור וייצוג בערכאות השונות. למשרד ניסיון עשיר בייעוץ וייצוג לגורמים הפעילים בתחום המקרקעין, לרבות אנשים פרטיים, יזמים, וועדי בתים, שותפויות עסקיות וחברות פרטיות. משרד וולר ושות' מעניק ללקוחותיו, לא רק את הידע המשפטי ההכרחי והנדרש לביצוע העסקה, אלא גם את הערך המוסף: ניסיון ארוך שנים, הבנה, ידע מקצועי רב-תחומי, ניהול סיכונים, מיומנות, ייצוג נאמן ומסור של הלקוחות. זאת, על מנת לסייע לכל לקוח, ביצירת העסקה המיטבית עבורו. צרו קשר, כבר עכשיו.

 

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.