top image

התרשמות כללית ממצבו של הממנה

הערכת מצבו של הממנה ייפוי כוח מתמשך

התרשמות כללית ממצבו של הממנה ייפוי כוח מתמשך

פגישה עם הממנה היא השלב הראשון בתהליך כתיבת ייפוי כוח מתמשך. מטרת פגישת הכנה זו, הנה להסביר על מהות ייפוי הכוח המתמשך, יתרונות וחסרונות של ייפוי כוח מתמשך, סקירה של הוראות החוק, המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח המתמשך, החלופות לייפוי כוח מתמשך, ועוד נושאים המנויים בסעיפים 32יד(ג) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. באותה הפגישה ישוחחו עורך הדין והממנה על חייו של הממנה, על צרכיו, רצונותיו, וכו’. לפגישה זו קיימת מטרה נוספת, שלעיתים אינה נאמרת: סקירה והתרשמות מצלילותו, ומיכולת קבלת ההחלטות, של הממנה.

נכון אמנם, שעורך הדין אינו בעל מומחיות לאבחון או למתן חוות דעת באשר לכשירותו הרפואית של הממנה. עם זאת, עורך דין ייפוי כוח מתמשך, שהוא בעל ניסיון ומומחיות, יכול לחוש, באמצעות שיחה ורשימה של שאלות, האם הממנה כשיר לכתיבת ייפוי כוח מתמשך, או לא. ברקע לכך עומד סקר מכון מאיירס ג’וינט ברוקדייל בנושא ייפוי כוח מתמשך, לפיו 7% מהחותמים על ייפוי כוח מתמשך, פנו “ברגע האחרון”, לפני שינוי לרעה מבחינה קוגניטיבית. אם, במהלך הפגישה או לאחריה, עולות ספקות אצל עורך הדין באשר לכשירותו של האדם ממנה – אנו ממליצים (ומפצירים!) כי הממנה יעבור הערכה רפואית, ויקבל חוו”ד רפואית בכתב, בדבר כשירותו לערוך ייפוי כוח מתמשך.

 

התרשמות עורך הדין מכשירות המצווה

לעורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך, צריך להיות ברור שהוא זה האחראי על התהליך המשפטי שהוא חלופת אפוטרופסות. עליו מטיל החוק, באופן בלעדי, את האחריות לוודא את הבנת המשמעות והתוצאות, הסכמה חופשית ורצון, היעדר השפעה בלתי הוגנת וללא ניצול מצוקה, של הממנה.

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך

הניסיון לערער על כשירותו של המצווה, הנה העילה המרכזית בבקשות המוגשות לבית המשפט לענייני משפחה בתחום זה. עו”ד ונוטריון פנחס וולר, ייפגש איתך טרם עריכת ייפוי כוח מתמשך, על מנת להבטיח, לתעד ולגבות בראיות משפטיות, את כשירותך. במהלך פגישות ההכנה, עו”ד פנחס וולר יבטיח שהפנמת את ההשלכות הנגזרות מניסוח ייפוי הכוח, כי הנך כשיר/ה לכך, ואינך נתונ/ה להשפעה זרה או בלתי הוגנת, וכי אכן את/ה מעוניינ/ת לחתום על המסמך בדעה צלולה ומרצונך החופשי. למותר לציין כי שיחות ופגישות אלה נערכות אך ורק עם הלקוח (הממנה), והן חסויות, סודיות ודיסקרטיות.

משרד וולר ושות’, בניהולו של עו”ד ונוטריון פנחס וולר, מלווה עורכי ייפוי כוח מתמשך, בני משפחה ומיופי כוח, בכל שלבי התהליך הרגיש. בתחום ייפוי כוח מתמשך, הוותק והניסיון עושים את כל ההבדל. נשמח לסייע לכם בכל הסוגיות, הנושאים והאתגרים, באופן מיומן, מקצועי וחסוי. אל תחכו לרגע האחרון: צרו קשר עם עורך דין ייפוי כוח מתמשך, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים