top image

חשיבות סיום הרישום בטאבו

עורכי הדין במשרדנו רגילים להיתקל בלקוחות, שגילו להפתעתם (לקראת מכירת דירה, עסקת תמ"א 38, או הוצאת היתר בניה), כי הנכס שרכשו – כלל אינו רשום על שמם בטאבו. במילים אחרות, עסקת המקרקעין לא הושלמה, והזכויות שבידי הלקוחות על הנכס הן זכויות "חלשות". כל שיש בידי הלקוחות זה "הערת אזהרה", אך לא שטר בעלות ונסח טאבו, המוכיחים את בעלותם בנכס. למידע נוסף הקשור לרישום עסקה בטאבו צלצו אלינו.

הוראות החוק

סעיף7 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, קובע כי "עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום, ורואים את השעה שבה אישר הרשם את העסקה לרישום כשעת הרישום". סעיף קטן (ב) קובע כי "עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה". דהיינו, החוק מכיר בשני סוגי זכויות במקרקעין – זכות בעלות וזכות חוזית. כאשר חוזה מכר נחתם, ואף כאשר נרשמת הערת אזהרה, מדובר בזכות חוזית. אולם כאשר מבוצע רישום במרשם המקרקעין, אזי עצם הרישום יוצר את הזכות הקניינית. הרישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנו.

מדוע עסקאות לא מסתיימות ברישום ?

קיימות מספר סיבות נפוצות, מדוע עסקאות לא מסתיימות ברישום: אי הסדרה של הסכמי חכירה או הבעלות על המקרקעין; אי השלמת הפרצלציה; חוסר במסמכים שונים הנדרשים לרישום; רשלנות של עורך הדין; פירוק החברה היזמית, לפני שהרישום הושלם; חובות או עיקולים שטרם הוסרו; התיק חזר מלשכת רישום המקרקעין עם הערות, אולם אלה טרם תוקנו; מקרקעין שנתקבלו בירושה, אולם רישומם לא הושלם; ועוד.

מדוע חשוב לסיים את הרישום בטאבו ?

מעבר לצורך בניהול מסודר וזהיר של הנכס, ומעבר להוראות חוק המקרקעין, לסיום הרישום של הנכס בטאבו יש מספר יתרונות: ראשית, ביצוע פעולות משפטיות שונות, דוגמת מכר, העברה בירושה, גירושין, הסכמי שיתוף, משכנתא וכו', מבוצעות ביעילות בטאבו (בניגוד לרישום ברמ"י או בחברה משכנת). שנית, הרישום בטאבו הנו מדויק, וכולל את גודל הדירה במדויק, תשריט, ההצמדות לדירה, ועוד – דבר שמונע חילוקי דעות עם שכנים, קשיים בהוצאת היתרי בניה או בעסקאות דוגמת תמ"א 38. ושלישית, ככל שהזמן חולף, יותר קשה לאתר מסמכים ובעלי תפקידים, לצורך השלמת הרישום. אם אתם מחפשים עו"ד מכירת דירה – צרו קשר עוד היום ונשמח לעמוד לשירותכם.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.