top image

יפוי כח מתמשך מקוון

יפוי כוח מתמשך מקוון

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כשלא יוכל לטפל בכך בעצמו, באמצעות מסמך משפטי הנקרא "יפוי כוח מתמשך". האדם ("הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה. התנאי העיקרי במתן תוקף משפטי לייפוי כוח מתמשך הוא שהממנה, מבין את המשמעות של מתן יפוי כוח מתמשך, מבין את המשמעויות והתוצאות, והמסמך נחתם בפני עורך דין, שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים.

יפוי כוח מתמשך מקוון

את הבקשה להפקדת יפוי כוח מתמשך, ניתן להגיש רק בטופס ייעודי מקוון: לא ניתן לערוך יפוי כוח מתמשך, כמסמך רגיל. הפקדת המסמך תעשה באופן מקוון, באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, באמצעות הפקדה מקוונת על ידי עו"ד בעל כרטיס חכם, או באופן אישי על ידי הממנה. טיפול האפוטרופוס הכללי בבקשת ההפקדה יחל רק לאחר קבלת העותק המקורי, כאשר בסיום הטיפול בבקשה תשלח הודעה לאדם הממנה, והעתק יישלח לעורך הדין על אישור או דחיית בקשת ההפקדה.

כיצד ניתן לצפות ביפוי כוח מתמשך?

ממנה שערך יפוי כוח מתמשך, והפקדתו אושרה על ידי האפוטרופוס הכללי, יכול לצפות באופן מקוון במסמך (באמצעות כניסה לאזור האישי באתר ההזדהות הממשלתית), הן טרם הפעלת ייפוי הכוח המתמשך, והן לאחר כניסתו לתוקף. אדם שמונה כמיופה כוח ביפוי כוח מתמשך, יוכל גם הוא לצפות במסמך, וזאת רק לאחר כניסת יפוי הכוח המתמשך לתוקף (באמצעות כניסה לאזור האישי באתר ההזדהות הממשלתית).

הנחיות אישיות ביפוי כוח מתמשך מקוון

למרות העובדה שייפוי כוח מתמשך מוגש באופן מקוון, הממנה רשאי להוסיף מלל חופשי של ההנחיות. נכון להיום, ניתן להוסיף מלל חופשי בכמות מקסימלית של עד 7,500 תווים. מעבר לכמות זו, יש לערוך נספח ולצרפו כחלק מיפוי הכוח המתמשך.

 

וולר ושות’ – משרד עורכי דין בעלי רקע וניסיון רב בעריכת ייפוי כוח מתמשך, ומלווים אתכם בכל שלב, באופן המקצועי, הבטוח והנוח ביותר. למשרד ידע מעשי, שנרכש בהתמחות בתחום, במשך למעלה מ-40 שנה. צרו קשר עם משרד עורכי דין וולר ושות'. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר