top image

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

אחד החששות של לקוחות החותמים על ייפוי כוח מתמשך, הוא מכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך. על פי החוק, לאחר החתימה על המסמך, והפקדתו במשרדי האפוטרופוס הכללי, הוא נמצא בסטטוס "מופקד", והוא אינו פעיל. מתי וכיצד ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף? קראו בהרחבה כאן.

 

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

סעיף 32יט(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי “ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו”. את המשמעות המדויקת של "אינו מסוגל להבין בדבר", ייקבע הממנה, בייפוי הכוח המתמשך. כלומר, האדם הממנה יהיה רשאי לקבוע, מראש, מה תהיה רמת הכשירות שלו, כדי שייפוי הכוח המתמשך יופעל, ומי ייקבע זאת: בן/בת הזוג, בן משפחה קרוב, רופא משפחה, עורך דין, או גורם אחר. כך גם רשאי הממנה לקבוע האם ההחלטה תהיה משותפת לכל המשפחה, או בעקבות אירוע מסוים (דוגמת אשפוז פסיכיאטרי), ועוד.

אלא שהמציאות מראה, שאירועים רפואיים מתרחשים, באופן פתאומי, ללא התראה מוקדמת וללא הכנה. לכן, קובע החוק כי במקרה בו "לא קבע הממנה כאמור, יראו אותו כמי שאינו מסוגל להבין בדבר אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר”. כלומר, אם הממנה לא התייחס מפורשות לתנאים אלו בייפוי הכוח המתמשך, ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף בהתאם לחוות דעת רופא מומחה, בצירוף הצהרת מיופי הכוח שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

 

דרך הכנסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

  • על מיופה הכוח למלא ולחתום על טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.
  • יש לצרף חוות דעת רפואית לעניין מצבו של הממנה, אלא אם נקבע בייפוי הכוח המתמשך שיש לצרף אסמכתא אחרת.
  • שליחה לאפוטרופוס הכללי בקשה לכניסה לתוקף (באופן מקוון או באמצעות הגשה פיזית במחוז).
  • עם קבלת ההצהרה והמסמכים הנלווים במשרדי האפוטרופוס הכללי האחרון ימסור למיופה הכח אישור בכתב כי ייפוי הכח המתמשך נכנס לתוקף, וכן ישלח על כך הודעה לממנה למיודעים אם נקבעו.
  • יידוע של האנשים הבאים על התקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך: הממנה; אם הממנה מתגורר במעון – יש להודיע למנהל המעון; אם הממנה מתגורר אצל קרוביו – יש להודיע לאותם קרובים; אם הממנה קבע במסמך אנשים מסוימים שיש להודיע להם על כניסה לתוקף – יש ליידע גם אותם; האדם המיודע, אם נקבע כזה; ומיופי הכוח החלופיים, אם נקבעו.

 

עו"ד ייפוי כוח מתמשך

וולר ושות’ – משרד עורכי דין, בעלי רקע, מומחיות וניסיון רב בעריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשך, המלווה את הממנים ואת מיופי הכוח, לכל אורך הדרך, באופן מקצועי, זמין ונוח. עורך דין ונוטריון פנחס וולר, בעל ניסיון רב בייפוי כוח מתמשך, והתמחות בתחום הצוואות והירושות, במשך למעלה מ-40 שנה.נשמח לסייע לכם בכל הסוגיות, הנושאים והאתגרים. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר