top image

מיופה כוח אחד או יותר? ייפוי כוח מתמשך

מיופה כוח אחד או יותר? ייפוי כוח מתמשך

מיופה כוח אחד או יותר? 

אחת הסוגיות הנפוצות ביותר, אצל מי שעורך ייפוי כוח מתמשך, היא השאלה האם למנות מיופה כוח אחד או יותר. לרוב, האדם הממנה מבקש למנות מיופה כוח, מקרב בני משפחתו הקרובים (בן או בת הזוג, או ילדיו), עבור כל העניינים ("סמכות כללית"). עם זאת, קיימים מקרים בהם מבקש הממנה להפריד ולקבוע מיופי כוח שיהיו אחראיים, כל אחד, על העניינים הרכושיים, הרפואיים והאישיים. החוק לא מגביל את מספר מיופי הכוח שימונו. עם זאת, בכדי להבטיח את ביצוע הפעולות המנויות ביפוי הכח המתמשך ביעילות, יש לשקול נושא זה בכובד ראש. מניסיוננו, מספר הערות ושיקולים לפני קבלת ההחלטה על בחירת מיופה הכוח.

 

שיקולים בבחירת מיופה הכוח

משרד המשפטים מדגיש כי הבחירה באדם אחר שיפעל בשמך, ראוי שתיעשה מתוך רצון חופשי, ולא בכדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו. מדובר בהחלטה שתשפיע על המשך החיים, וברגעים הקשים ביותר (שאפשר שייארכו שנים רבות). כל אלה מחייבים חשיבה עמוקה ושיקולים עניינים. השיקול המרכזי שצריך לעמוד לנגד עיניך בעת הבחירה הוא טובתך בעתיד.

 

החלטה האם למנות מיופה כוח אחד או יותר

  • מיופה כוח חליפי או "גיבוי" – אם מינויו של מיופה הכוח יפקע, מסיבה כלשהי (לדוגמה – פטירת מיופה הכוח; פשיטת רגל של מיופה הכוח; כאשר מיופה הכוח מונה בשל היותו איש מקצוע, והוא איבד את הרישיון לעסוק במקצוע; כאשר מונה לתפקיד המנוי בחוק; עקב חרטה או ויתור של מיופה הכוח), ייפוי הכוח יהפוך להיות חסר תוקף. לפיכך, מומלץ מאד למנות מיופה כוח חליפי.
  • מהירות קבלת ההחלטות – מיופי כוח מסויימים, עלולים לא להיות זמינים לקבלת החלטה.
  • האם יש בקרב בני המשפחה של הממנה, מומחה לתחום המבוקש. לדוגמה, רופא, שותף עסקי ותיק של המשפחה, רו"ח או עורך דין. אם כן, האם ניתן לסמוך עליהם ולמנות אותם?
  • שיתוף פעולה אפשרי בין מיופי הכוח – האם מיופי הכוח יודעים (ויידעו בעתיד), לפעול בשיתוף פעולה? האם הם יצליחו לפתור מחלוקות ביניהם? ואם לא – כיצד ייפתרו המחלוקות? האם תדרשנה הסכמות בין מיופי הכוח? יש לשים לב כי גם אם נקבעה הפרדה בין העניינים והסמכויות, חלק מההחלטות מחייבות שיתוף פעולה. שימו לב: אם הסדרת שיתוף הפעולה לא תכתב במפורש, ברירת המחדל היא שייפעלו תוך הסכמה משותפת.
  • האם כל הגורמים ייכבדו את המינוי שיינתן? לדוגמה, האם בעלי המניות יכבדו או יצייתו להוראת בן משפחתו של הממנה, בדירקטוריון, בעסק או בחברה?

חשוב מאד לזכור: במקרה של מינוי מיופה כוח יחיד, יש למנות מיופה כוח מחליף. זאת, כדי להבטיח שייפוי הכוח המתמשך, אם מיופה הכוח לא יוכל לבצע את תפקידו, מסיבות שונות (מוות, שלילת רשיון וכו'). מיופה הכוח המחליף ייכנס לתפקידו רק במקרה שמיופה הכוח לא יוכל עוד למלא את תפקידו.

 

שיתוף פעולה בין מיופי הכוח

אם ייפוי הכוח המתמשך לא מצין במפורש מה יהיה אופן פעולת מיופי הכוח, הרי שברירת המחדל תהיה שמיופי הכוח יפעלו תוך הסכמה משותפת. כלומר, בכל פעולה – ולו טכנית או שולית (לדוגמא מול הבנק), יצטרכו כל מיופי הכוח לפעול יחד. לפיכך, חשוב להגדיר בייפוי הכוח המתמשך, מה יהיה אופן פעולת כל מיופה כוח, ולציין זאת במפורש.

 

תשלום שכר למיופה הכוח

בסקירה בנושא תשלום שכר למיופה הכוח, הצגנו שלפי רוב, סוגיית קבלת שכר על ידי מיופה הכוח אינה מתעוררת, שכן במערכת יחסים המבוססת על קרבה משפחתית או חברית, תשלום שכר אינו רלוונטי. אולם במקרה בו מונו מספר מיופי כוח לעניינים השונים, אנו ממליצים להסדיר שכר סמלי או ראוי, עבור כל אחד מהם. בכל מקרה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי מיופי הכוח זכאים להחזר הוצאות בגין הוצאות סבירות שהוציאו לטיפול בענייניו של הממנה, ולצורך ביצוע ומימוש ייפוי הכוח המתמשך.

 

דיווח של מיופה הכוח

הממנה רשאי להורות על "עין נוספת", שמיופה הכוח ידווח לו. זאת, על מנת שיבדוק את ההחלטות והפעולות. וזאת בנוסף לסמכויות האפוטרופוס הכללי וסמכויות בית המשפט.

 

פגישות הכנה לקראת עריכת ייפוי כוח מתמשך

החשיבה על מספר מיופי הכוח שימונו, עולה במשרדנו במסגרת פגישות ההכנה לקראת עריכת ייפוי כוח מתמשך. כבר בפגישה הראשונה נסקור את בריאותו הנפשית והפיזית של הממנה, את נכסיו ועסקיו, את קרובי משפחתו של הממנה, חבריו, שותפיו וכו'. כל זאת, כדי לבחון האם ניתן למנות יותר ממיופה כוח אחד. לשאלה זו אין תשובה חד-משמעית, והיא אישית לחלוטין.

 

לסיכום, נושא מינוי של מיופי הכוח, מספרם והיקף סמכויותיהם – מורכב, רגיש ועדין. זו סוגיה אחת מני רבות, שאנו במשרד וולר ושות', מציגים לפני מבקשים עריכת ייפוי כוח מתמשך. עם ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום ייפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות, עזבונות ונאמנויות משפחתיות, אנו מביאים ערך מוסף ללקוחות שלנו. מוזמנים לפנות אלינו, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר