top image

סיום תפקיד מיופה הכוח לאחר פטירת הממנה

סיום תפקיד מיופה הכוח לאחר פטירת הממנה

סיום תפקיד מיופה הכוח לאחר פטירת הממנה

עם פטירתו של מייפה הכוח (האדם הממנה), פוקע ייפוי הכוח המתמשך שהעניק. בכך, בא לכדי סיום תפקיד מיופה הכוח לאחר פטירת הממנה. אולם טרם שיעזוב מיופה הכוח את תפקידו, מוטלות עליו מספר חובות. על מיופה הכוח להעביר את נכסי הממנה שבטיפולו, ליורשי הנפטר, למנהל עזבון הנפטר, או לכל גורם אחר שייקבע ביהמ”ש. סעיף 32יח1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי על מיופה הכוח להעביר ולהחזיר את כל נכסי הממנה הנמצאים בידו, ואת כל המסמכים בנוגע לנכסיו וכספיו של הממנה.

 

המשך פעילות של מיופה הכוח

בהתאם לסעיף 32כד(ב) לחוק, במקרה של פטירת הממנה, באין קביעה אחרת וכל עוד אין גורם אחר שהוסמך לכך, מיופה כוח לענייני רכוש רשאי, בתוך 90 ימים מיום פטירתו של הממנה, לבצע פעולות מסוימות המוגדרות בחוק, כדלקמן:

  • לשלם מכספי הממנה תשלומים שוטפים, לכל הגורמים שנתנו שירותים לאדם הממנה, בתקופה בה התקיים ייפוי כוח מתמשך.
  • להוציא הוצאות סבירות לקבורה ואבלות (לפי המקובל בנסיבות העניין, או בהתאם להנחיות שנתן בעניין הממנה).
  • ניהול נכס מושכר של הממנה, והמשך ניהול עסקיו השוטפים של הממנה.

כל זאת, ב-3 סייגים: ראשית, אם טרם ניתן צו ירושה או קיום צוואה; ושנית, אם אין אדם אחר שהוסמך לבצע את הפעולות הללו; ואלא אם השאיר הממנה הנחיות מיוחדות או אחרות, בנוגע לסוגיות אלה. לאחר 90 יום מיום פטירת הממנה, מסיים המיופה את תפקידו וזאת אף אם אין מחליף לניהול עזבון הממנה.

 

טיפול ביתר ענייני הרכוש, לאחר מות הממנה

הפעולות שצויינו לעיל, נועדו לאפשר רציפות ושמירת נכסי הממנה. אולם, אם מתעורר צורך לטפל בענייני רכוש אחרים, לשם שמירת הנכסים ו/או מניעת נזקים לעיזבון, רשאי יהיה מיופה הכוח לפנות אל בית המשפט, לצורך קבלת הוראות.

 

עו”ד ייפוי כוח מתמשך

וולר ושות’ – משרד עורכי דין, בעלי רקע, מומחיות וניסיון רב בעריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשך. עורכי הדין במשרד מלווים את הממנים ואת מיופי הכוח, לכל אורך הדרך, באופן מקצועי, זמין ונוח, ומסייעים ללקוחות בסוגיות סביב סיום תפקיד מיופה הכוח לאחר פטירת הממנה. למשרד וולר ושות’ ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחומי הצוואות, הירושות, עזבונות וייפוי כוח מתמשך. מוזמנים ליצור עמנו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים