top image

סכסוכים משפחתיים בעקבות ייפוי כוח מתמשך

סכסוכים משפחתיים ייפוי כוח מתמשך, בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך, עריכת ייפוי כוח מתמשך

סכסוכים משפחתיים בעקבות ייפוי כוח מתמשך

הכנה או מימוש של ייפוי כוח מתמשך, כרוך לעיתים בחוויה נוספת: סכסוכים משפחתיים. קרבות בין ילדים, עסקים שמתמוטטים, אבדן אמון, הליכים משפטיים, והורים קשישים שחווים מוקדם אובדן שליטה. בני המשפחה הקרובים, המקבלים עליהם את תפקיד מיופה הכוח, משנים את תפקידם או מעמדם במשפחה. חשדנות, כעסים, פצעים ישנים והתחשבנות. ייפוי כוח מתמשך, שלא נעשה בצורה רגישה, כנה ופתוחה, ולא מלווה או מנוהל – עלול לגרום נזק גדול ובלתי הפיך.

ייפוי כוח מתמשך הוא המצאה חדשה, יחסית. מאז חקיקתו, כל אדם בגיר, כשיר וצלול, רשאי לקבוע כיצד יטופלו ענייניו האישיים, הרפואיים, הכלכליים והמשפטיים, כשלא יוכל עוד לטפל בכך בעצמו. האדם בוחר מרצונו, בשעה שהוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו. תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, יצר חלופות משפטיות מתקדמות ששמות דגש על כיבוד רצון האדם עצמו, מעודדות שיתוף בהחלטות, תמריץ לחיים עצמאיים, הקשבה ואפשרות לאדם לקבוע איך ייראו חייו בעתיד. ואולי יש לראות זאת, מזווית נוספת: אנחנו עלולים להתמודד עם שלבי דעיכה ממושכים ומייסרים, לנו או לבני משפחתנו, טרם המוות. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לתת הנחיות ולהתמודד עם המצב, באופן ובשפחה משפטית, “נקיה” ומסודרת.

 

ייפוי כוח מתמשך כגורם לסכסוכים משפחתיים

מדינת ישראל מעודדת כתיבת ייפוי כוח מתמשך, כתחליף לאפוטרופוס ולהליכים בבתי המשפט. אלא שלצד ההוראות והנחיות הטכניות הרבות, והשתכללותו של כלי זה, לא צמחה ראיה או הבנה של הצדדים הרגשיים, האישיים או המשפחתיים. כיום, מרבית העיסוק בעריכת ייפוי כוח מתמשך מתמק בצדדים הטכניים, במקום בראיה הוליסטית. באימותי חתימה, רישום חשבונות בנק ונכסים, בבדיקת כשירות רפואית – ולא בהקשבה, בהסברה ובהבנה.

לצערנו, אנחנו עדים לעשרות מקרים, של ייפוי כוח מתמשך, הגורמים לסכסוכים במשפחה. פצעים שנתרפאו במהלך השנים, הנפתחים מחדש בעקבות החלטת ההורה, הממנה. כאשר סמכויות מועברות לאחד הילדים, עליו “ניתן לסמוך”. או כשממנים את הילד ה”מוצלח”, לקחת אחריות על העסק. או כאשר אחת הבנות נדרשת לקבל החלטה על אשפוז במוסד סיעודי. מקרים בהם אחד הילדים, הממונה על ענייני הרכוש, “מרוקן” את חשבון הבנק, מעביר נכסים וכו’. גם אצל ההורה הממנה, תהליך של העברת שליטה, או של העברת השליטה לאחר – מפחידים. התלות מפחידה. בניגוד לצוואה, בה פשוט (יחסית) לחלק את נכסי העיזבון, ייפוי כוח מתמשך מחייב את ההורה לבחור. על מי מהילדים הוא סומך. מי מהילדים יוכל לקבל החלטה, לטובת ההורה, בלי ליצור קרעים במשפחה. האם להתלוות ולשתף פעולה עם הילד ש”דוחף” את ההורה לעשות ייפוי כוח מתמשך.

מקרים אחרים הגורמים לסכסוכים משפחתיים סביב ייפוי הכוח המתמשך, הם תופעת הניצול. בני משפחה המנצלים את הוריהם הקשישים, שאינם כשירים, ומרוקנים את נכסיהם, במחשבה שהם אינם צריכים כבר את הכסף. רק במועד מאוחר (לעיתים רק בעת חלוקת העיזבון), מתגלה כי אחד מבין הילדים, ניצל את ההורה והשתלט על נכסיו. בענייננו, לא משנה האם היה ניצול, או שמדובר בתחושה בלבד – העובדה היא שסכסוכים מתרחשים בעקבות ייפוי כוח מתמשך. קראו כאן הרחבה.

 

ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי בית המשפט בשל סכסוכים משפחתיים

בשנים האחרונות, במגמה הולכת וגוברת, אנחנו רואים פניות של בני משפחה אל בתי המשפט, לביטול ייפוי הכוח המתמשך. בני משפחה, הטוענים כי יפויי הכח נחתם בעורמה, בעת שההורה היה במצב נפשי רגיש, בריאותית נפשית ושכלית, ולאחר שהופעל על ההורה לחץ בלתי הוגן. ילדים הטוענים כי טיפלו בהורה במהלך השנים, וכעת נלקחה מהם השליטה.

 

תהליך עריכת ייפוי כוח מתמשך

לסכסוכים משפחתיים, ולמשקעי עבר, אין פתרון קסם בייפוי כוח מתמשך. “כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, כל משפחה אומללה – אומללה בדרכה שלה“, כפי שכתב דוסטוייבסקי. אבל קיימות דרכים לנהל את ייפוי הכוח המתמשך. להסתכל עליו כחלק משינוי משפחתי, הצפוי לקרות במועד לא ידוע בעתיד.

פגישות עם הממנה

בפגישה הראשונה עם הממנה, יסקור עורך הדין את הוראות החוק, את המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח המתמשך, את החלופות לייפוי כוח מתמשך. עורך הדין יסקור את סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך, את המצבים שבהם לא תידרש הסמכה מפורשת, את האפשרויות העומדות לפניו לבקש ליידע אדם נוסף בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף. כמו כן, עורך הדין יעלה את האפשרות לבחור למי, ובאיזה אופן, ידווח מיופה הכוח. בפגישה אנו דנים באפשרות פקיעת ייפוי כוח מתמשך, ועוד. באותה הפגישה, ישוחחו עורך הדין והלקוח (הממנה) על חייו של הממנה, על צרכיו ורצונותיו. בפגישה ייסקרו מצב בריאותו הנפשית והפיזית של הממנה, נכסי הממנה, עסקיו, ועוד. הפגישה נערכת עם הממנה בלבד, ללא נוכחות מיופה הכוח. השיחה עם עורך הדין נעשית בלשון פשוטה, המובנת לממנה.

לעיתים, אנו רואים שיש צורך בקיום פגישה נוספת. פגישה זו, מניסיוננו כעורכי דין, צריכה להיעשות עם כל בני המשפחה, ללא יוצא מהכלל. בפגישה זו יסביר הממנה את החלטותיו, ובכך יקל באופן משמעותי על הקרובים לו, בסיטואציות השונות. הממנה יסביר את השיקולים, ואת ההנחיות הברורות שבכוונתו להשאיר. מניסיוננו, אנחנו ממליצים להזמין את כל הצאצאים (כולל נכדים בוגרים), ואת כל בני המשפחה. סכסוכים רבים נולדו כתוצאה מהעובדה שלא ערבו או יידעו את כולם, ואחד מהצדדים מרגיש מודר או שאינו שווה ערך.

הפגישה האחרונה מתקיימת עם הממנה ועם מיופי הכוח שבחר. הפגישה תכלול הסברים למיופי הכוח בדבר היקף האחריות הנדרש מכל אחד מהם, בתחומים הרלוונטיים. במקרים רבים מבוצעים במפגש, תיקונים ושיפורים במסמך. בסיום הפגישה, עורך הדין (או הממנה) יקרא ויעבור על ייפוי הכוח המתמשך, ויחתום עליו. לאחר מכן, מיופיי הכוח יחתמו על ייפוי הכוח המתמשך, ועורך הדין יאשר בחתימתו את החתימות.

 

עדכון ייפוי כוח מתמשך

לעיתים, יש צורך לעדכן את ייפוי הכוח המתמשך, במהלך השנים. יחסי כוחות שהשתנו במשפחה, מיופי כוח שמונו וכבר לא חלק מהמשפחה, ועוד סיבות. בעוד שניתן לבצע עדכון טכני של ייפוי הכוח (כתובת מגורים, מספר טלפון וכו’), עדכון מהותי מחייב, אף הוא, חשיבה והיערכות מוקדמת.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין שהוסמך לכך, היא חובה בסיסית לכל אדם שרוצה להחליט על עצמו, בשלבים שבו לא יוכל לקבל החלטות. אם אתם מתלבטים או שוקלים עריכת ייפוי כוח מתמשך, נשמח לסייע לכם. למשרד וולר ושות’ למעלה מ-40 שנות ניסיון בדיני הירושות, הצוואות וייפוי כוח מתמשך. המשרד מלווה ממנים, בני משפחה ומיופי כוח, בכל שלבי התהליך ובכל מצב וקושי. בתחומים רגישים אלה כמו ייפוי כוח מתמשך, אנחנו יכולים להבטיח שהניסיון עושה את ההבדל. על פי כללי לשכת עורכי הדין, ובמצבים רפואיים מסויימים, ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך עד הבית. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים