top image

פקיעת תוקף ייפוי כוח מתמשך

פקיעת ייפוי כוח מתמשך

פקיעת תוקף ייפוי כוח מתמשך

אחת השאלות הנפוצות שאנו נתקלים במשרד, היא בעניין פקיעת תוקף ייפוי כוח מתמשך. סעיף 32 כ”ב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב- 1962, קובע מספר תנאים ודרכים, לפקיעת תוקף ייפוי כוח מתמשך. משמעות הפקיעה היא שייפוי הכוח מבוטל מעיקרו ומיסודו. מאותה השעה, אין להוראותיו, או להנחיות המוקדמות שבו, כל תוקף. הפקיעה יכולה להתרחש במספר דרכים:

הוראה של הממנה

הממנה יכול לקבוע מראש, בייפוי הכוח המתמשך, תנאי לפקיעתו, או תאריך יעד לפקיעתו. אם התממש אותו התנאי, או הגיע אותו המועד – ייפקע ייפוי הכח המתמשך, באופן אוטומטי. מטרת ההוראה הנה הותרת השליטה בסיומו של ההסכם בידי הממנה, וזאת בשעה שהוא כבר לא כשיר מבחינה משפטית. כך לדוגמה, הממנה רשאי להורות כי לאחר תקופה מסויימת (אותה הגדיר מראש), מיופה הכח לא יהיה רשאי עוד לקבל החלטות.

בפטירת הממנה או מיופה הכוח

עם פטירת אחד מן השניים, פוקע תוקף ייפוי הכוח המתמשך.

בסירוב או בהתפטרות מיופה הכוח

מיופה הכוח רשאי לסרב, לייפוי הכח שניתן לו, ורשאי להתפטר מתפקידו.

בשינוי במצבו של מיופה הכוח

ייפוי הכוח המתמשך יפקע, כאשר מצבו, תפקידו או מעמדו של מיופה הכוח, מונעים ממנו לשמש בתפקיד. לדוגמה, במקרה בו מיופה הכוח איבד בעצמו את כשירותו המשפטית ומונה לו אפוטרופוס; כאשר מיופה הכוח מונה בשל היותו איש מקצוע, והוא איבד את הרישיון לעסוק במקצועו; כאשר מיופה הכוח הינו בן זוג הנשוי של עורך ייפוי הכוח המתמשך, ובני הזוג התגרשו או כאשר הוא ידוע בציבור ובני הזוג נפרדו; כאשר מיופה הכוח פשט את הרגל; או כאשר ייפוי הכוח המתמשך בוטל ע”י עורכו או ע”י בית המשפט.

הודעה על פקיעת ייפוי הכוח המתמשך

את ההודעה יש למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי. אם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף, על האדם הממנה להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו. אולם אם ייפוי הכוח נכנס לתוקף, על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו. ההודעה לאפוטרופוס הכללי תיעשה באופן מקוון.

מסקנות והמלצות עריכת ייפוי כוח מתמשך

בעריכת ייפוי כוח מתמשך, כפי שמקדישים מחשבה רבה למצבים הרפואיים, המשפחתיים והכלכליים השונים, יש להקדיש מחשבה רבה לזהות מיופה הכוח. יש להקדיש מחשבה עמוקה לשינויים, שייתכן ויקרו, במהלך השנים. אנו ממליצים ללקוחותינו, על מנת למנוע את פקיעת ייפוי הכוח המתמשך, באחת מן הנסיבות הנ”ל, למנות יותר ממיופה כוח אחד, ולמנות מיופה כוח חליפי. במקרה כזה, גם אם מיופה הכוח לא יוכל, או לא ירצה, להמשיך בתפקידו – לא יפקע ייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי כוח מתמשך, הוא הדרך שלכם לשמור על עצמכם ועל הקרובים לכם. הוא אחד המסמכים החשובים ביותר, שיקבעו את עתידכם. פנחס וולר, עורך דין ייפוי כוח מתמשך. עם ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום הצוואות והירושות, אתם בידיים בטוחות. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים