top image

רישום מכר

רישום מכר

רישום מכר

רישום מכר הוא הליך המסיים את העסקה במקרקעין, והוא זה המקנה לה את תוקפה הקנייני. עצם הרישום מעניק לקונה מעמד של “בעלים”, ומאפשר לו לפעול בנכס כרצונו (במגבלות הדין). עסקה במקרקעין שלא מסתיימת ברישום, רואים אותה כהתחייבות חוזית לעשות עסקה, אשר מעניקה לרוכש הנכס זכות חוזית אשר תקפה אך ורק בין הצדדים לעסקה. וכך קובע סעיף 7(א) לחוק המקרקעין: “עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום, ורואים את השעה שבה אישר הרשם את העסקה לרישום כשעת הרישום”. סעיף 7(ב) מוסיף כי “עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה“.

 

עסקה במקרקעין

סעיף 6 לחוק המקרקעין, תשכ”ט – 1969 מגדיר מהי עסקה במקרקעין. “הקניה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה“.

אי השלמת עסקה במקרקעין, משמעותה שהנכס לא רשום בטאבו. מקרים אלה מתגלים, לרוב, בחלוף שנים רבות, מהמועד בו נחתם הסכם המכר. או אז, קשה לאתר את המסמכים לעסקה ואת הצדדים. מכאן, שבעלי נכס שלא השלימו את רישומו, לא יכולים למכור לצד ג’, לא יכולים לקבל משכנתא (או למחזר משכנתא), והם חשופים לעסקאות נוגדות. בפרויקטים של תמ”א 38, אי רישום עסקה במקרקעין, עלול לעכב חיזוק בניין שלם. כשלים נוספים עלולים להתגלות, בעת רישום הורשה.

רישום מכר מקוון

על פי הגדרת חוק המקרקעין, על הרישום להתבצע בפנקסי המקרקעין (טאבו), על ידי הרוכש. זאת, על מנת למנוע עסקאות נוגדות במקרקעין. בעבר, שירות רישום זכויות, למקרקעין הרשומים בפנקסי המקרקעין, היה מבוצע אך ורק ידנית, בלשכות. בשנים האחרונות, במרבית המקרים, ניתן לבצע רישום מכר מקוון, באתר משרד המשפטים. השירות ניתן לעורכי דין בעלי “כרטיס חכם” מתאים.

 

בקשה לרישום מכר

בקשה לרישום מכר בטאבו, של עסקה שגרתית במקרקעין, מצריך מעט מסמכים. עיקרי המסמכים –

להסברים נוספים על בקשה לרישום מכר, ראו בפוסט “רישום עסקה בטאבו“. מומלץ לא להקל ראש בנושא זה: בחרו עורך דין מקרקעין, שילווה אתכם לכל אורך התהליך, החל משלב המו”מ ועד לשלב רישום הזכויות.

 

משרד וולר ושות’ עורך דין מקרקעין חיפה

משרד עורכי דין וולר ושות’ מתמחה בדיני מקרקעין, במשך למעלה מ-40 שנה. המשרד מדורג כאחד ממשרדי הבוטיק המובילים בדירוג BDI בשנים האחרונות, ואחד המשרדים המובילים בחיפה. נשמח להעמיד לרשותכם את מיטב עורכי הדין. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר