החוק מתייחס להעברת זכויות בין בני הזוג לשעבר (גירושין), ברגישות. בהליך זה, מועברות זכויותיו במקרקעין (לרוב, דירת המגורים) של אחד מבני הזוג, לבן הזוג האחר, כחלק מהסכם גירושין, או פרידה שקיבל תוקף של פסק דין. ההעברה יכולה להיות בתמורה, או שלא בתמורה – בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם שבין הצדדים. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ”ג-1963 קובע כי העברה אגב גירושין איננה אירוע מס. לפיכך, אין צורך לשלם בגינה מס רכישה או מס שבח. מיסים אלו נדחים למועד שבו בן הזוג שקיבל את הזכויות ימכור את הדירה.
נכון להיום, אין צורך לקבל פסק דין לגירושין או לקבל גט בבית הדין הרבני. די בפס”ד שנתן בית המשפט לענייני משפחה, המאשר הסכם יחסי ממון של חלוקת הרכוש בין בני זוג “אגב הליכי גירושין”.
החלטה שיפוטית זו מאפשרת העברת זכויות אגב גירושין, אף אם כל יתר ההליכים בין בני הזוג לשעבר עדיין טרם הסתיימו. בנוסף, הצדדים רשאים להסכים ביניהם בכתב על העברת הזכויות במקרקעין אגב גירושין ולאשר את ההסכם בפסק דין.