top image

תביעה לפינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר

החשש הגדול ביותר של כל משכיר נכס, הוא מצב בו השוכר מפסיק לשלם את דמי השכירות, והוא עומד חסר אונים עם שוכר שלא ניתן לפנותו וללא דמי שכירות. במקרה הטוב, יש למשכיר הנכס בטוחות (דוגמת המחאה בנקאית או ערבים), אולם אלה מאפשרים למשכיר הנכס אפשרות להחזיר לעצמם חלק מהנזקים. במקרה הפחות טוב, על משכיר הנכס לנקוט בפעולות משפטיות, בראשן תביעה לפינוי מושכר, שיאלצו את השוכר להתפנות מהנכס, באופן מהיר.

 

חוזה שכירות

הפתרון הטוב והנכון ביותר, על מנת להקטין את החשש, הוא להקדים תרופה למכה: יש לבדוק את זהות השוכרים ואת יכולותיהם הכלכליות. כך לדוגמה, אנחנו ממליצים ללקוחותינו לדרוש מהשוכר להציג חשבון בנק על שמו, לבדוק האם לשוכר מקום עבודה מסודר ותלושי שכר, לערוך חיפוש על השוכר בגוגל, לבדוק היעדר הליכי פשיטת רגל וכו'. לאחר מכן, ככל שנראה שהשוכר אמין, ויוכל לעמוד אחרי התחייבויותיו, יש לנסח חוזה שכירות ברור ומפורט אצל עורך דין המתמחה בכך, ולא להסתפק בהסכם שכירות סטנדרטי, או הסכם שכירות מהאינטרנט (למידע נוסף על חוזה שכירות לחצו כאן). הסכם השכירות שייערך אצל עורך דין מקרקעין יכלול בטוחות מספיקות, על מנת לספק את ההגנה החוקית המרבית, לבעל הנכס. אולם אם המשכיר לא פעל כך מלכתחילה, הרי שאין מנוס מטיפול משפטי.

 

הפרת חוזה שכירות

באופן בסיסי, ככלל, שוכר רשאי להתגורר בנכס המושכר בהתאם לתנאי חוזה השכירות, ולבעל הנכס אין זכות לדרוש את פינויו לפני תום תקופת השכירות שנקבעה בחוזה. חוזה השכירות אמור לכלול את החובות והזכויות של שני הצדדים, ולכלול נושאים כמו זהות השוכר, משך תקופת השכירות, תשלום דמי השכירות החודשיים, השימושים המותרים והאסורים בנכס, תשלומי החשבונות (מים וביוב, גז, חשמל וארנונה), ועוד.

במקרה בו תקופת השכירות הסתיימה, אך השוכר מסרב לפנות את הנכס; במקרה בו השוכר הפסיק לשלם את דמי השכירות שנקבעו בחוזה השכירות ; במקרה בו השוכר הסב נזק לדירה או לציוד שבה; או במקרה בו השוכר הפר את אחד מסעיפי החוזה שהוגדרו כסעיפים מהותיים בחוזה השכירות – מתגבשת עילה להגשת תביעה כנגד השוכר.

 

תביעה לפינוי מושכר

בעל הנכס המבקש לפנות את השוכר יכול לבחור בין שני הליכים: תביעה בסדר דין מקוצר; ותביעה בהליך רגיל.

תביעה בסדר דין מהיר: בהליך זה, על פי תקנה 6 לתקנות החדשות לסדר הדין האזרחי, בעל דירה רשאי לפתוח בהליך מהיר, שמטרתו לסלק מהנכס את הדייר, באמצעות פסק דין שניתן בהליך מהיר, ובמידת הצורך אף הסתייעות בהוצאה לפועל אשר יגיעו באופן פיזי לנכס ויוציאו את השוכר. חשוב לזכור כי בהליך זה לא ניתן לתבוע רכיבים נוספים (דוגמת חוב כספי, תשלומי חשבונות, תשלומים עבור נזקים שנגרמו ופיצויים – לכך ניתן להפעיל בטחונות שהשוכר נתן, וכן ניתן לנקוט בהליך נפרד בבית משפט המוסמך).

התביעה בהליך זה תוגש לבית משפט השלום בו נמצא הנכס, ותוגש בצירוף ראיות (לרוב יספיקו אישור זכויות או נסח טאבו המעידים על הבעלות במקרקעין; חוזה השכירות החתום; ותיעוד של ההפרות על ידי הדייר) ותצהירים מטעם התובע. השוכר הנתבע יידרש להגיש כתב הגנה תוך 30 יום, לכל היותר, מיום המצאת כתב התביעה, ולצרף אליו תצהירים מטעמו. בית המשפט קובע דיון לא יאוחר מ- 30 ימים ממועד שהוגש כתב ההגנה בתיק.

בהיעדר הגשת צו הגנה, יינתן כנגד השוכר צו פינוי וסילוק השוכר מהדירה. במקרה בו מוגש כתב הגנה, בירור העניין בבית המשפט אורך פרק זמן קצר (לרוב במסגרת ישיבה אחת).

עם קבלת פסק הדין לפינוי מושכר, ניתן להגיש לביצוע בתוך 15 יום מיום המצאתו כדין למשכיר.

תביעה בהליך רגיל: במסגרת הליך זה, ניתן לתבוע הן את הפינוי והן את התביעות האחרות שיש לבעל הנכס כנגד השוכר.

יש לשים לב כי לבית המשפט הסמכות להעביר תביעה לפינוי מושכר, להתדיינות בהליך רגיל בשל מגוון סיבות, דוגמת מורכבות הראיות או העובדות בתיק, מורכבותה של השאלה המשפטית הנידונה, הודעות צד ג' וכיוצ"ב). משמעות ההעברה היא שהתביעה לא תידון באופן מהיר, כך שההפסד הכספי של בעל הנכס, עד לקבלת פסק דין, ילך ויגדל.

 

אגרת תביעה לפינוי מושכר

נכון לשנת 2021, גובה האגרה בתביעה לפינוי מושכר, קבוע בתקנון בתי המשפט (אגרות), והוא עומד כיום על סך של 654 ש"ח. סכום זה משולם על ידי התובע במזכירות בית המשפט, במועד הגשת התביעה. חשוב לציין כי התובע זכאי לתבוע מהשוכר את החזר האגרה (וכן את הוצאות שכר טרחת עורך הדין מטעמו). 

חשיבות עורך דין מקרקעין

אם נוצר הצורך בתביעה לסילוק מושכר, הרי שמרבית הסיכויים שזה תוצאה של חוזה שכירות סטנדרטי, שהורד מהאינטרנט, ולא סיפק את הביטחונות הראויים והנדרשים, על אחד הנכסים המשמעותיים ביותר.

מאחר שההליכים לפינוי מושכר, צריכים להתנהל בצורה מהירה, זריזה וחוקית, קיימת חשיבות עליונה לעבודה מסודרת, והקפדה על כל הפרטים. מספיק שכתב התביעה לא יהיה מנוסח כיאות, לא ילווה בתצהיר כדין, או שפסק הדין יטעה בכתובת הנתבע או בתעודת הזהות שלו, כך שהתביעה או פסק הדין לא יוכלו להתבצע. כל זמן שהשוכר נמצא בנכס, ואינו משלם שכר דירה, את החשבונות ו/או גורם לנזקים – הוא נזק ישיר למשכיר. פנו עוד היום לעורך דין מקרקעין, אשר ליווה, ערך, הכין וייצג באלפי חוזי שכירות.

משרד וולר ושות' מעניק ללקוחותיו, לא רק את הידע המשפטי ההכרחי והנדרש לביצוע העסקה, אלא גם את הערך המוסף: ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום המקרקעין, התכנון והבניה, אלפי לקוחות וחוזים, הופעה בכל ערכאות בתי המשפט, מיומנות, הבנה, ידע מקצועי רב-תחומי, ניהול סיכונים, ייצוג נאמן ומסור של הלקוחות. זאת, על מנת לסייע ולהגן על כל לקוח. צרו קשר עכשיו.

 

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.