top image

הערכת כשירות משפטית ייפוי כוח מתמשך

הערכת כשירות ייפוי כוח מתמשך

הערכת כשירות משפטית ייפוי כוח מתמשך

“כשירות משפטית” היא יכולתו של כל אדם ליהנות מזכויות ולשאת בחובות, הטומנות בחובן משמעות משפטית כלשהי. החוק המסדיר את נושא הכשרות המשפטית בישראל הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962. החוק קובע כי כל אדם כשיר משפטית לזכויות וחובות, פרט לאוכלוסיות מסויימות שנמנו בחוק או שהוכרזו כ”לא כשירים” משפטית, על ידי בתי המשפט. בית המשפט מקבל החלטה על מעמדו וכשירותו המשפטית של האדם, בהסתמך על הערכת כשירות משפטית מטעם רופא מומחה.

 

הערכת כשירות משפטית

כשרות לקבלת החלטות, הינו מונח משפטי. לצורך הקביעה והחלטה בשאלת הכשרות המשפטית, יבצע רופא מומחה, תהליך הערכה פיזית ומנטאלית של האדם, במטרה לעמוד על יכולתו לקבל החלטות ולהבין את משמעותן. בהסתמך על חוו”ד הרפואית (“תעודה רפואית”), רשאי בית המשפט לקבל החלטה באשר לכשירותו המשפטית של האדם.

 

מה כוללת הערכת כשירות משפטית?

לצורך ההערכה לצורך קבלת החלטות, נדרש עיון בתיק הרפואי, תשאול כללי, תשאול מעמיק ובדיקה גופנית. מטרת ההערכה היא התרשמות ממצבו של האדם הממנה. קיימים מספר מבחני יכולת: יכולת הבנה – היכולת להבין את המידע שנמסר לאדם. יכולת הערכה של רלוונטיות המידע. היגיון – היכולת להשתמש במידע כדי לקיים תהליך קבלת החלטות לוגי. ויכולת ביטוי של ההחלטה שהתקבלה.

התעודה הרפואית כוללת אבחנה רפואית וסיכום רפואי מפורט, תולדות מחלה, פירוט הבדיקה, מכתב קוגניטיבי והתנהגותי, מידת הדחיפות, מידת התובנה של המטופל, סיכום והמלצות.

הערכת כשירות לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך

החוק לא קבע מי הרופא המומחה שיוכל לבצע הערכת כשירות, מה ההכשרה הנדרשת מהרופא, ומה צריכה לכלול אותה חוו”ד. אולם, מניסיוננו, לשם שמירה על אחדות המשפחה, מוטב שהערכת הכשירות לצורך ייפוי כוח מתמשך תבוצע על ידי רופא, המתמחה בתחום הספציפי שבו האדם הפך לכאורה לבלתי כשיר, ובמועד הקרוב ביותר לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

 

הערכת כשירות ברגעי צלילות אחרונים

על פי סקר מכון מאיירס ג’וינט ברוקדייל, 7% מהחותמים על ייפוי כוח מתמשך פנו “ברגע האחרון“, לפני שינוי לרעה קוגניטיבי. ירידה קוגניטיבית עשויה להיות מהירה, ולכן לא תמיד ניתן להצביע על הנקודה בזמן, בה החותם על ייפוי כוח מתמשך היה צלול. בנוסף, לעיתים יהיו עדויות חיצוניות (בני משפחה, מכרים, גורמי מקצוע רפואיים, רווחה וכיוצ”ב), שיעידו על “ירידה קוגניטיבית”, דבר שיקשה על מימוש ייפוי הכוח המתמשך, ועשוי לעורר התנגדויות. לפיכך, מניסיוננו, דווקא ברגעים של צלילות, חובה על בני המשפחה להעלות ולדון בנושא זה. 

 

משרד וולר ושות’, בניהולו של עו”ד ונוטריון פנחס וולר, מלווה עורכי ייפוי כוח מתמשך, בני משפחה ומיופי כוח, בכל שלבי התהליך הרגיש. בתחום ייפוי כוח מתמשך, הוותק והניסיון עושים את כל ההבדל. נשמח לסייע לכם בכל הסוגיות, הנושאים והאתגרים, באופן מיומן, מקצועי וחסוי. אל תחכו לרגע האחרון: צרו קשר עם עורך דין ייפוי כוח מתמשך, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים