top image

רכישת נכס מסחרי

נכס מסחרי, נכס מניב, רכישת נכס מסחרי

ליווי משפטי ברכישת נכס מסחרי

עסקאות לרכישת משרד, חנות, או כל נכס מסחרי להשקעה, אינן פשוטות. עסקאות לרכישת נכס מניב, מסחרי, נחשבות לארוכות ולסבוכות יותר מאשר עסקאות לרכישת דירת מגורים. אולם עסקה מוצלחת לרכישת נכס מסחרי, עשויה להניב תשואה טובה בהרבה מזו המושגת מרכישת דירת מגורים להשקעה. עסקאות לרכישת נכס מסחרי, מחייבות תהליך משפטי, כלכלי וניהול סיכונים, ברמה הגבוהה ביותר. מיומנות נמוכה של עורך הדין, תביא – כמעט בוודאות – לנזקים כספיים גבוהים ללקוח. בהכללה, ניתן לומר כי מחיר העסקה, הישיר והעקיף, כפי שמוצג לרוכשי הנדל”ן הפוטנציאליים – לרוב מטעה, ואינו מציג את התמונה הכוללת והנכונה. לפיכך, בעסקת רכישת נכס מסחרי, מומלץ מאד לקבל ליווי של עו”ד לענייני מקרקעין, על מנת שיבהיר ויציג את כל הנתונים הרלוונטיים, למול כל הגורמים המעורבים בכך, ויאפשר ללקוח קבלת החלטה שקולה ונבונה.

 

סוגיות קניין

תחת סוגיית הקניין נמצאות שורת בחינות ובדיקות רבות, שמטרתן כיסוי מערך ההיבטים המשפטיים של הזכויות, החזקה בנכס, והשימוש בנכס המסחרי. זוהי הבחינה הראשונית והבסיסית ביותר (go-no go). נסביר:

במרבית המקרים, לנכס מסחרי בעלים רבים. לעיתים יורשים, דייר מוגן, חברות מסחריות, שותפויות ועוד. לפיכך, יש לברר היטב את זהות הבעלים ואת חלקם בנכס, על פי רישום זכויות במקרקעין. אנחנו ממליצים שלא להסתמך על נסח הטאבו הרגיל, אלא, לכל הפחות, להוציא נסח טאבו היסטורי. יש לזכור כי חלק גדול מהנכסים בארץ, הנם על קרקע בבעלות רשות מקרקעי ישראל (רמ”י). יש לבדוק כמה זמן נשאר עד סיום תקופת החכירה (שכן הרשות צפויה לדרוש תשלום גבוה בסיום תקופת החכירה, כתנאי להארכתה). עוד חשוב לזכור כי אם הקרקע היא בבעלות עיריות או כנסייה כלשהי, אזי, לא בהכרח הבעלם יסכימו להאריך את התקופה. המשמעות היא שכל ההשקעה תרד לטמיון בסיום התקופה, שכן הנכס יחזור לבעלי הקרקע.

בדיקת המחזיק הנוכחי בנכס: יש לבחון מי המחזיק הנוכחי בנכס, ואת התנאים בהם הוא מחזיק בנכס (שכירות, חכירה וכו’), ואת התקופות. יש לבחון את הזכויות שרכש במהלך התקופה (ואת הזכויות שנקנו או השתרשו, במהלך השנים), את התשלומים המשולמים כיום, את אפשרויות הארכת השימוש, ועוד. מומלץ מאד לראות את ההסכם בין המוכר, לבין מי שמכר לו את הנכס. לעיתים מתגלה במהלך הבדיקה, שלמוכר קיימים חובות לרשות המקומית על תשלומי אגרות, היטלים, חובות עבר וכו’. בדיקה נוספת היא בדיקת השימוש בנכס: לכל נכס יש שימוש, המוגדר בדין. מומלץ לבחון את השימושים המותרים בנכס, את השימושים שבוצעו בנכס, את ההפרות או העבירות שבוצעו בנכס (אם וככל שבוצעו), ואת האפשרויות לעשות שינויים והתאמות בנכס, לצרכי הרוכש.

 

סוגיות תכנוניות ברכישת נכס מסחרי

תחום התכנון מתמקד, בעיקר, בפוטנציאל ההשבחה של הנכס, משמע – תב”ע עתידית שתחול על הנכס. בנוסף, יש לבחון ולהשיג מידע בקשר לתב”עות ולתוכניות הפיתוח של הרשות המקומית באשר לאזור הנכס, ועוד. בנוסף, יש לוודא כי הנכס מתאים למטרת השימוש המיועדת לו. יש לבחון בדיוק רב, האם השימוש המבוקש מותר, ובאילו כללים. בנוסף, יש לבחון את הצורך ברישיון עסק לשימוש הספציפי בנכס. חלק מהשימושים בפועל הם בהיתר לשימוש חורג, לתקופה מוגבלת בחוק או של הוועדה המקומית לתכנון ובניה. בדיקה מקדימה מול גופי התכנון המתאימים, עשויה להצביע על פערים בין הצהרות המוכר, לצרכי הקונה הספציפיים. לאחרונה, סקרנו את פסק הדין בנושא ביטולו של חוזה, בשל אי גילוי פרטים מהותיים על הנכס.

 

מיסוי רכישת נכס מסחרי

בהיבט המשפטי, אין ככלל הבדל ברכישת נכס פרטי או מסחרי. אולם מיסוי עסקאות נדל”ן מסחרי, שונה מעסקאות נדל”ן למגורים. ככלל ניתן לומר כי מרבית הפטורים וההקלות במיסוי המקרקעין, אינם רלוונטיים לעסקאות בנדל”ן מסחרי. לכן, טרם רכישת נכס מניב, יש להיערך לכך משפטית, ולבצע תכנון מס חוקי – במטרה לבנות את העסקה המשתלמת ביותר. במקרים לא מעטים, החלטה על הגוף הרוכש נכס מסחרי (אדם פרטי, עוסק מורשה או חברה בע”מ), תשנה לחלוטין את שיעור המיסוי שיחול על העסקה.

בתמצית, קיימים מספר מיסים, בעת רכישת נכס מסחרי:

 • מס רכישה על נכס מסחרי, בשיעור 6% משווי המכירה.
 • מע”מ, בשיעור 17%. במידה ומעמד הרוכש הוא עוסק מורשה או חברה בע”מ, ניתן עקרונית לקבל החזר מע”מ על רכישת נכס מסחרי. לצערינו, מרבית הרוכשים הפרטיים לא מודעים לעובדה זו, לאחר שכבר חתמו על העסקה…
 • מס הכנסה על ההכנסות הנובעות מהנכס. בניגוד לדירות מגורים, שההכנסה ממנה פטורה ממס (עד לתקרה הקבועה בחוק), ההכנסה מנכס מסחרי חייבת במס. גם כאן, יש חשיבות להבין תחת איזה “כובע” נרכש הנכס – חברה בע”מ או עוסק מורשה.
 • מס שבח. זהו ההפרש בין מחיר רכישת הנכס, לבין מחיר המכירה. ניתן לקזז חלק מהחוב, להוצאות מוכרות (שיפוצים, התאמות, מס רכישה, שכר טרחת עו”ד, שמאות, תיווך וכיוצ”ב).
 • בנוסף על המיסים הנ”ל, יש להוסיף, לפי הצורך וסוג העסקה, ארנונה (הגבוהה משמעותית על נכס מסחרי), וכן אגרות והיטלים שאפשר שיידרשו.

 

סוגיות כלכליות ותפעוליות ברכישת נכס מסחרי

ברכישת נכס מסחרי הנמצא בתוך מרכז מסחרי, מתחם חנויות או קניון, יש חשיבות לעוד מספר בדיקות. כמה היבטים שיש לשים אליהם לב:

 • המחיר. מחיר הרכישה של הנכס המסחרי, אמור לשקף את “שווי השוק”, כלומר מפגש הרצונות בין מוכר מרצון לקונה מרצון. אלא שבנכס מסחרי, חישוב המחיר מתבסס בעיקר על גישת היוון ההכנסות (דמי השכירות הצפויים להתקבל מהנכס). אלא שיש לבחון נתונים אלו בזהירות, ולבחון היטב גם את דמי השכירות, את דמי הניהול, ואת הפדיונות של השוכרים.
 • בדיקת מצב הנכס ושטח הנכס. יש לבחון את השטח הבנוי המצויין בהסכמים ובתשריטים, ולבחון את קיומם של פערים בין שטח “נטו” לבין שטח “ברוטו” (ראו כאן סקירה). יש להתייחס לשטחים משותפים, שטחי מעליות, מדרגות, מחסנים וחניות. כל אלה, בנוסף על הבדיקות ה”קלאסיות” של היתר הבניה, חריגות בניה, זכויות המוכרים וכיוצ”ב.
 • תחרות עתידית. יש לבדוק מה גודל הנכס ביחס למבנה כולו, והאם הנכס הוא חלק מפרויקט משמעותי. אם מדובר בנכס קטן בפרויקט משמעותי, אם  בעתיד הרוכש יבקש למכור את הנכס, הוא ייתקל בתחרות עם עוד עשרות מוכרים כמותו. או אז, בהתאם לכללי ההיצע והביקוש, המחיר יצנח והעסקה תתברר כלא כלכלית.
 • סוגיות כספיות. ארנונה, אגרות וההיטלים שישולמו בגין הנכס, קנסות אפשריים, פיצויים מוסכמים, ערבויות בנקאיות, דמי ניהול, הוצאות קבועות וחד-פעמיות, דמי השכירות וקביעת חישובם. לדוגמה – זיכיון, מחזור כספי מינימאלי, ועוד. בנוסף, יש להתייחס להיקפי האחריות ודרישות הביטוח.
 • ההתאמות הנחוצות בנכס. התאמות מיזוג אוויר, חשמל ותאורה, חזות הנכס, דרישות כיבוי אש, סניטציה, מיגון וכו’. כך גם התאמות נגישות, עבור אנשים עם מוגבלות. לרוב, נכס מסחרי מקבלן ניתן ברמת “מעטפת”. לאחר קבלת החזקה, השוכר יבצע שיפוצים והתאמות. בנוסף, באחריותו של הרוכש להשיג אישורי כיבוי אש ו/או אישור שימוש מהועדה המקומית, על חשבונו. למותר לציין כי אין וודאות בקבלת האישורים ו/או במועדים בהם יתקבלו – כאשר בכל תקופה הרוכש משלם את מלוא דמי ניהול.
 • שיטת העבודה והפעולה של הנכס כולו. כך לדוגמה, בהסכמים יופיעו שעות וימי העבודה של הנכס כולו, חובת הפרסום והשיווק בהם יידרש הרוכש, חובת ניקיון הנכס וסביבתו, הסכמים לפינוי פסולת עודפת, חיוב אחידות חלון הראווה או חזית הנכס, תאורה, דרישות שמירה, מיגון ואבטחה, השתתפות בביטחים, ועוד דרישות רבות.
 • תחזוקת הנכס. רמת והיקף התחזוקה השוטפת של הנכס וסביבתו, חברת ניהול, גובה תשלומי הניהול (ושיטת חישוב דמי הניהול). תשומת הלב כי ברכישה מחברת נדל”ן, לרוב השימוש יהיה בשירותי חברת ניהול ואחזקה של הנכס המסחרי, ללא יכולת להתמקח או לצאת מהשירות.

 

סוגיות מימון ברכישת נכס מסחרי

מימון רכישת נכס מסחרי, נעשית באחת מ-3 הדרכים הבאות:

 • הון עצמי.
 • מימון באמצעות הלוואה, המובטחת במשכנתא. הלוואה זו אינה נתונה, ככלל, למגבלות שמטיל בנק ישראל (בניגוד לרגולציה על משכנתאות לרכישת נכס מגורים). ההון העצמי הנדרש נמוך יחסית, ותנאי ההלוואה משופרים. במקרה זה, עורך הדין שמלווה את העסקה, יסייע בבדיקות ושיחות מקדמיות למול עורכי הדין של הגורם המממן, יסייע במו”מ למול הגורם המממן, יבחן את המסמכים, את החוזים ואת הסכמי המימון המועברים מהבנק, וימליץ ללקוח על השינויים הנדרשים. ככלל, כוח המיקוח של הלקוח מול הגורם המממן משמעותי: יש לוודא שכוח זה מתבטא גם בהסכם המימון.
 • מימון באמצעות קרן ריט (Rael Estate Investment Trust). קרן אחזקות זו, הנסחרת בבורסה, עוסקת ברכישה, במכירה ובהשכרה של נדל”ן מניב, על פי הוראות החוק. קרנות ריט רוכשות נכסים מניבים, על מנת להשכיר אותם ולחלק את הרווח בין המשקיעים.

 

השבחת נכס מסחרי

השבחת נכס היא פעולת השקעה יזמית ונדל”נית המתייחסת לרכישת נכס, תוך ביצוע פעולות שונות בו, במטרה להעלות את ערכו, ויצירת רווח במכירתו. בתפיסת ההשבחה של נכס מסחרי, מקובל לחלק ל-2 רמות:

האחת, השבחה פסיבית. תפיסה זו מתבססת על שינויים (ואף שמועות) חיצוניים, שביכולתם להעלות את ערך הנכס. לשם הדוגמה, תוכניות לפיתוח עתידי של שכונת מגורים, סמיכות לקו רכבת קלה/מטרו, פרויקטים של התחדשות עירונית, תמ”א 38, הפשרת קרקע חקלאית, או אפילו בנייה של פארק משחקים קרוב. יזמים החושבים לטווח ארוך, ובידיהם הון עצמי, משקיעים בעיקר בשיטה זו.

השניה, השבחה אקטיבית. בתפיסה זו, מאתר המשקיע נכסים “בעייתיים” ו/או בעלי שווי נמוך. לאחר הרכישה, המשקיע פועל להשבחתם באופן פעיל, ומוכר אותם. לדוגמה, נכסים הנמכרים בכינוס נכסים, נכסים הנמכרים עקב גירושין או סכסוכים במשפחה, פירוק חברה, בניינים שהוצא להם צו מבנה מסוכן, ועוד. לעיתים, מתוך הבנה אסטרטגית, ההשבחה מתמקדת בהוצאת היתרי בניה, שינוי תב”ע נקודתי, ועוד.

 

משרד עורכי דין וולר ושות’ – ליווי עסקאות נדל”ן מסחרי

כשמדובר בעסקאות מקרקעין או נדל”ן, יש לבחון את כלל ההיבטים, בליווי אנשי מקצוע. בנדל”ן מסחרי, המורכבות ומסובכות הרבה יותר, יש צורך במיומנות, בניסיון, בניהול סיכונים ובראיה רב-מערכתית. לקראת רכישת נכס מסחרי, בבדיקת חוזים לרכישת נכס מסחרי, בהליכי משא ומתן, ברישום זכויות במקרקעין – לא כל שמאי, אדריכל, מתווך או עו”ד מקרקעין מתמחה בנושא. פנו לעורך דין מקרקעין מומחה: משרד עו”ד וולר ושות’, עורך דין מקרקעין, מיסוי מקרקעין ונדל”ן. עם ותק וניסיון של אלפי לקוחות, במשך למעלה מ-40 שנה בתחום המקרקעין ומיסוי מקרקעין, נוכל לספק לכם את הליווי והמעטפת המשפטית, ואת ומירב הכלים הנדרשים לצורך הצלחת העסקה. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים