top image

מדורי הגיהנום שעובר מי שממונה לאפוטרופוס

אפוטרופוס מול ייפוי כוח מתמשך

מדורי הגיהנום שעובר מי שממונה לאפוטרופוס

כתבה שהתפרסמה בעיתון כלכליסט בחודש 11/2018 (כאן) מתארת את חייהם של מי שמונו על ידי בית המשפט, לתפקיד אפוטרופוס. על פי הכתבה, הנטל הבירוקרטי, בנוסף לעומס הרגשי, הופכים את חייהם של מי שממונים לאפוטרופוסים, לסיוט. הוצאות כספיות בלתי נגמרות, דרישות להמצאת מסמכים ואישורים על כל פעולה, ביטול כרטיסי אשראי, הקפאת חשבונות בנק, ועוד. בנוסף לקשיים ולחסמים הבירוקרטיים, מי שממונה לאפוטרופוס נדרש להוצאות שונות, להגיש בקשות לבתי המשפט, להגשת דו”חות תקופתיים, לדיווח על מצבת הנכסים של החסוי, ועוד. אלא שיש חלופה טובה, זמינה, מהירה וזולה לכך: עריכת ייפוי כוח מתמשך.

 

אפוטרופסות

אפוטרופסות היא הפתרון המשפטי, למצב בו יחיד מהחברה אינו מסוגל לדאוג כראוי לענייניו. אנשים, אשר מפאת מצבם הבריאותי או מוגבלותם, מתקשים לדאוג לענייניהם ולקבל החלטות כלכליות, רפואיות או אישיות הנוגעות לחייהם. על מנת לא להפקיר אנשים אלו לגורלם, ולמנוע אפשרות שמצבם ינוצל לרעה, ממנים בתי המשפט לאותו אדם, “אפוטרופוס”. תפקידו של האפוטרופוס הוא לדאוג לענייני החסוי, בהתאם לתפקידים ולסמכויות שבית המשפט לענייני משפחה העניק לו. ניתן למנות אפוטרופוס לכל תחומי החיים של אדם, עניינים אישיים ורכוש, או לחלקם. בישראל, נכון לשנת 2023, יש למעלה מ-50,000 אזרחים, להם מינה בית המשפט אפוטרופוס. מדי שנה ממנה בית המשפט כ-5,000 אפוטרופוסים, בממוצע. שיעור זה גבוה, ביחס למדינות מערביות אחרות.

על האפוטרופוס לפעול במסירות ובנאמנות, ולשים לנגד עיניו את טובתו של האדם, רצונו ושמירת כבודו. בתיקון לחוק האפוטרופסות שהתקבל בשנת 2017, נתן המחוקק דגש רב על מימוש רצונו של האדם, ולא רק על שמירה על טובתו. משכך, עליו לשמוע את דעת האדם (“החסוי”), ולהתייעץ עמו בכל עניין הנוגע לו ולרכושו, ככל שניתן. עליו למסור לו מידע הנוגע אליו, ולפעול, בשיתוף פעולה עם בני משפחתו וחבריו הקרובים. חובות האפוטרופוס מפורטות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962, ובתקנות שהותקנו מכוחו.

 

סחבת בקבלת ההחלטות

מנגנון האפוטרופוסות קובע כי משעה שאדם אינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו, ואין מי שמוסמך לדאוג להם במקומו, ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו, לבית המשפט. עם קבלת הבקשה למינוי, ייעזר בית המשפט בהמלצת גורמי הרווחה לגבי הצורך במינוי וזהות האפוטרופוס. אלא שהליך המינוי אורך, מניסיוננו – כשלושה חודשים. בנוסף, כמעט כל החלטה שנדרש האפוטרופוס לקבל, מצריכה את אישור בית המשפט. דבר זה יוצר סחבת בקבלת ההחלטות, סבל לגורמים המעורבים ולבני המשפחה.

 

היעדר הנחיות לצורך מילוי תפקיד האפוטרופוס

ההנחיות הקיימות לאפוטרופוס הן מועטות וכלליות. למרות נסיונות ומדריכים של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, אין כיום מענה מספק למגוון הבעיות והנושאים הטעונים קבלת החלטה מושכלת על ידי האפוטרופוס.  המציאות מראה כי ההנחיות, ככל שקיימות, אינן מכסות את שלל הדילמות היומיות שבפניהן ניצב האפוטרופוס. הן אינן מתייחסות לכל מכלול הסיכונים שהאפוטרופוס והחסוי חשופים להם. זאת ועוד, גם בקרב משרדי הממשלה, גופים סטטוטוריים, בנקים ומוסדות פיננסיים, אין כל “מדריך הפעלה” בכל הקשור לטיפול באפוטרופוסים.

 

פגיעה באוטונומיה

האפוטרופוס מחויב לפעול לטובתו של החסוי, בהתאם להחלטות בית המשפט. מרגע מינויו, אין לחסוי מעמד, וככלל ההחלטות עשויות להתקבל בניגוד לרצונו. העדפה אישית, אורח החיים של החסוי, אמונתו, צרכיו, מקורות ההכנסה שלו וכיוצ”ב, הופכים להיות משניים. המדינה הופכת להיות שותפה לכל החלטה, ובית המשפט מחייב לשמוע את עמדתה, בבקשות שונות. בנוסף, לעיתים קיימת סתירה בין רצונו של אדם, לבין טובתו. במקרים אלו, על האפוטרופוס להכריע בשאלה מי מהם עדיף. כך בדיוק מתרחשת הפגיעה באוטונומיה של האדם, ושל משפחתו.

 

הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס

מסמך הנחיות מקדימות הוא מסמך משפטי, המאפשר לכל אדם בגיר, לתכנן כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, אם בית המשפט יחליט בעתיד שהוא זקוק למינוי אפוטרופוס. המסמך יכול להתייחס למינוי לכלל העניינים של האדם (אישיים ורכושיים) או לחלקם (רק אישיים או רק רכושיים או רק לנושא מסוים מתוכם). במסמך זה ניתן לתת הוראות לאפוטרופוס, כיצד עליו לפעול בעניינים השונים, ואף לבחור את זהותו של האפוטרופוס.

מסמך ההנחיות המקדימות ייבחן כאשר תוגש לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס. בית המשפט יתחשב ברצון האדם כפי שבא לידי ביטוי במסמך. עם זאת, לבית המשפט שיקול הדעת הסופי האם להחליט בהתאם להנחיות או לסטות מהן.

 

אפוטרופוס או ייפוי כוח מתמשך

תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מאפשר לאדם לבחור: מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט, או עריכת ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לקבוע את מתווה הפעולות שתתבצענה בענייניו, כלשא יהיה כשיר לכך. מיופה כוח יכול להיות בן משפחה, חבר, מכר או בעל מקצוע – לפי בחירת הממנה. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, בתוך ימים בודדים מרגע שבו האדם לא יוכל להבין בענייניו. מסמך זה פותר ועוקף את מנגנון הצורך במינוי אפוטרופוס, מקצר את הזמנים, ושומר על האוטונומיה של האדם, ומשפר את המשך חייה ותפקודה של משפחתו.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

וולר ושות’ – משרד עורכי דין, בעלי רקע וניסיון רב ב עריכת ייפוי כוח מתמשך. במשך למעלה מ-40 שנה, מתמחה המשרד בתחומי הצוואות, הירושות וייפוי כוח מתמשך. צוות המשרד יוכל ללוות אתכם בכל שלב, באופן המקצועי, הבטוח, הדיסקרטי והנוח ביותר. צרו קשר עם משרד עורכי דין וולר ושות’.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים