top image

מדורי הגיהנום שעובר מי שממונה לאפוטרופוס

אפוטרופוס מול ייפוי כוח מתמשך

כתבה שהתפרסמה בעיתון כלכליסט בחודש 11/2018 (כאן) מתארת את חייהם של מי שמונו על ידי בית המשפט לענייני משפחה, לאפוטרופוס. על פי הכתבה, הנטל הבירוקרטי – בנוסף לעומס הרגשי הכבד – הופכים את חייהם של מי שממונים לאפוטרופוסים, לסיוט. הוצאות כספיות בלתי נגמרות, דרישות להמצאת מסמכים ואישורים על כל פעולה, ביטול כרטיסי אשראי, הקפאת חשבונות בנק, ועוד. בנוסף לקשיים ולחסמים הבירוקרטיים, מי שממונה לאפוטרופוס נדרש להוצאות שונות, להגיש בקשות לבתי המשפט, להגשת דו"חות תקופתיים לאפוטרופוס הכללי, לדיווח על מצבת הנכסים של החסוי, ועוד. אלא שיש חלופה טובה, זמינה, מהירה וזולה למינוי אפוטרופוס: חתימה על ייפוי כוח מתמשך.

סחבת בקבלת ההחלטות

מנגנון האפוטרופוסות קובע כי משעה שאדם אינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו, ואין מי שמוסמך לדאוג להם במקומו, ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו, לבית המשפט. עם קבלת הבקשה למינוי, ייעזר בית המשפט בהמלצת גורמי הרווחה לגבי הצורך במינוי וזהות האפוטרופוס, והאפוטרופוס הכללי אחראי לפקח על האפוטרופוס לאחר שניתן צו המינוי. אלא שהליך מינוי האפוטרופוס, אורך, מניסיוננו – כשלושה חודשים. בנוסף, כמעט כל החלטה שנדרש האפוטרופוס לקבל, מצריכה את אישור בית המשפט. דבר זה יוצר סחבת בקבלת ההחלטות, סבל לגורמים המעורבים ולבני המשפחה.

פגיעה באוטונומיה

על פי החוק, האפוטרופוס מחויב לפעול לטובתו של החסוי, בהתאם להחלטות בית המשפט, וללא שיקול דעת. מרגע שמונה אפוטרופוס, אין לחסוי מעמד, וככלל ההחלטות עשויות להתקבל בניגוד לרצונו. העדפה אישית, אורח החיים של החסוי, אמונתו, צרכיו, מקורות ההכנסה שלו וכיוצ"ב, הופכים להיות משניים. המדינה הופכת להיות שותפה לכל החלטה, ובית המשפט מחייב לשמוע את עמדתה, בבקשות שונות שמונחות בפני בית המשפט. כך בדיוק מתרחשת פגיעה באוטונומיה של האדם, ושל משפחתו.

אפוטרופסות או ייפוי כוח מתמשך

תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מאפשר לאדם לבחור: מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט, או חתימה על ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם בגיר, הצלול וכשיר לכך, לערוך מסמך משפטי במסגרתו יבחר את זהות האדם אשר יטפל בעניינינו, ואף לקבוע את מתווה הפעולות שתתבצענה בענייניו. אותו ממונה (מיופה הכוח) יכול להיות בן משפחה, חבר, מכר או בעל מקצוע – לפי בחירת האדם הממנה. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, בתוך ימים בודדים מרגע שבו האדם לא יוכל להבין בענייניו. מסמך זה פותר ועוקף את מנגנון הצורך במינוי אפוטרופוס, מקצר את הזמנים, ושומר על האוטונומיה של האדם, ומשפר את המשך חייה ותפקודה של משפחתו.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

וולר ושות’ – משרד עורכי דין, בעלי רקע וניסיון רב בעריכת ייפוי כוח מתמשך. במשך למעלה מ-40 שנה, מתמחה המשרד בתחומי הצוואות, הירושות וייפוי כוח מתמשך. צוות המשרד יוכל ללוות אתכם בכל שלב, באופן המקצועי, הבטוח, הדיסקרטי והנוח ביותר. צרו קשר עם משרד עורכי דין וולר ושות'.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר