top image

פגישות הכנה ייפוי כוח מתמשך

פגישות ייפוי כוח מתמשך

פגישות הכנה ייפוי כוח מתמשך

על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך עבור לקוח, על עורך הדין להכיר היטב את הלקוח. אנו במשרד וולר ושות’, מאמינים כי שירות מצוין הוא בראש וראשונה שירות אישי. לפיכך, אנו חותרים להיכרות מעמיקה של הלקוחות שלנו, במטרה להבין בצורה הנכונה והמדויקת ביותר, את צרכיהם. כאשר מדובר בייפוי כוח מתמשך, אנו מקדישים תשומת לב רבה לפגישות הכנה, במתווה הבא:

 

פגישה ראשונה – פגישה היכרות והכנה

בפגישה זו יסקור עורך הדין את הוראות החוק, את המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח המתמשך, את החלופות הקיימות בדין לייפוי כוח מתמשך (כולל אפוטרופסות ומתן הנחיות מקדימות לשם מינוי אפוטרופוס), את סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך, את המצבים שבהם לא תידרש הסמכה מפורשת, את האפשרויות העומדות לפניו לבקש ליידע אדם נוסף בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף ולבחור למי ובאיזה אופן ידווח מיופה הכוח על פעולותיו לאדם אחר, את אפשרות הביטול של ייפוי הכוח המתמשך, ועוד. עניינים אלה מנויים בסעיפים 32יד(ג) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב – 1962.

באותה הפגישה, ישוחחו עורך הדין והלקוח (הממנה) על חייו של הממנה, על צרכיו ורצונותיו. בפגישה ייסקרו מצב בריאותו הנפשית והפיזית של הממנה, נכסיו של הממנה, עסקיו, ועוד. עורך הדין ירשום לפניו את קרובי משפחתו של הממנה, את מיופי הכח הפוטנציאליים, וכו’. לעיתים יוכל עורך הדין לתת לממנה מסמכים נוספים, טפסים, הדרכה, כיוונים ורעיונות לחשיבה, לפי מיטב ניסיונו ויכולתו. הפגישה נערכת עם הממנה בלבד, ללא נוכחות מיופה הכוח. השיחה עם עורך הדין נעשית בלשון פשוטה, המובנת לאדם הממנה (ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך מתן התאמות נגישות, ככל שנדרשות).

לאחר הפגישה הראשונה, לפי מיטב ניסיוננו, מתחילות התכתבויות בדוא”ל: מחשבות שונות, שאלות וסיטואציות, עליהם לא חשב הממנה בתחילת התהליך. זהו תהליך עדין ומורכב, שמרביתו נעשית בדוא”ל או בשיחות טלפוניות, כל אחד בקצב שלו ובאופן הנוח לו ביותר. בתקופה זו, אנו משתדלים לרדת לפרטי הפרטים, להכין שאלונים, “טיפים” ונקודות למחשבה. עורך הדין צריך להיות זמין ונגיש לשאלות, באופן מלא.

 

פגישה שניה – הסברים למיופי הכוח, תיקונים וחתימות

הפגישה השניה מתקיימת עם הממנה ועם מיופי הכוח שבחר. הפגישה תכלול הסברים למיופי הכוח בדבר היקף האחריות הנדרש מכל אחד מהם, בתחומים הרלוונטיים. במקרים רבים מבוצעים במפגש, תיקונים ושיפורים במסמך. בסיום הפגישה, עורך הדין (או הממנה) יקרא ויעבור על ייפוי הכוח המתמשך, ויחתום עליו. לאחר מכן, מיופיי הכוח יחתמו על ייפוי הכוח המתמשך, ועורך הדין יאשר בחתימתו את החתימות.

 

פגישות נוספות 

לעיתים, חש הממנה, שיש צורך בקיום פגישה נוספת. פגישה זו, מניסיוננו כעורכי דין, צריכה להיעשות עם כל בני המשפחה, ללא יוצא מהכלל. בפגישה זו יסביר הממנה את החלטותיו, ובכך יקל באופן משמעותי על הקרובים לו, בסיטואציות השונות. מניסיוננו, אנחנו ממליצים להזמין את כל צאצאים ואת כל המעורבים לפגישה זו: סכסוכים משפחתיים לא מעטים נולדו כתוצאה מהעובדה שלא ערבו את כולם, ואחד מהצדדים מרגיש מודר או שאינו שווה ערך.

 

כמה זמן לוקח לערוך ייפוי כוח מתמשך?

מניסיוננו, תהליך כתיבת ועריכת ייפוי כוח מתמשך, אורך בממוצע בין חודשיים לארבעה חודשים. שתי הפגישות הראשונות, אורכות כשעתיים; תהליך העבודה, הבירור, הניסוח ועריכת ייפוי הכוח המתמשך אורכים עוד כ-10 עד 15 שעות עבודה. הליך פתיחת התיק, צירוף האישורים לצורך יפוי כח מתמשך מקוון, אורך עוד זמן קצר.

 

למשרד עורכי דין וולר ושות’, רקע וניסיון רב בעריכת ייפוי כוח מתמשך. צוות המשרד ילווה אתכם ואת בני משפחותיכם, בכל שלב, באופן המקצועי, המיומן, הבטוח, הסבלני והנוח ביותר. להתייעצות, לשאלות, לבדיקת התאמה עבורכם או עבור בני משפחותיכם בנושא ייפוי כוח מתמשך, צרו איתנו קשר

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים