top image

פגישות הכנה ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך פגישות הכנה

פגישות הכנה ייפוי כוח מתמשך

לרוב, החלטות בנושא ייפוי כוח המתמשך, הן החלטות המיועדות לנסיבות קשות מבחינת מקבל ההחלטה. נסיבות שהאדם ממנה היה שמח לו לא היו באות כלל לעולם. תהליך קבלת החלטות במקרים אלו הוא בחירה בין אלטרנטיבות גרועות, לבין גרועות יותר. על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך עבור לקוח, ולקבל את ההחלטות הנכונות, על עורך הדין להכיר היטב את התחום המקצועי, ואת הלקוח. מעבר לכך, החשיבות בפרוצדורה של עריכת ייפוי הכוח המתמשך, וזהות עורך הדין המטפל, עשויה למנוע ערעור לבתי המשפט של תוקפו של ייפוי הכוח שנערך.

אנו במשרד וולר ושות’, חותרים להיכרות מעמיקה של הלקוחות שלנו, במטרה להבין בצורה הנכונה והמדויקת ביותר, את צרכיהם. אנחנו עוסקים לא רק במתן מידע חיוני או בקבלת ההחלטות במסמך עצמו, אלא גם בהגנה על ייפוי הכוח המתמשך, מפני כל ניסיון לערער עליו. לקיום פגישות הכנה עם הממנה, יש חשיבות מהותית. סקירה משפטית מקיפה.

 

פגישה ראשונה – פגישה היכרות, התרשמות והכנה

פגישה זו נועדה להכיר ולהתרשם ממצבו של הממנה. בפגישה, יסקור עורך הדין המטפל את הוראות החוק, את המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח המתמשך, את החלופות הקיימות בדין לייפוי כוח מתמשך (כולל אפוטרופסות ומתן הנחיות מקדימות לשם מינוי אפוטרופוס), את סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך, את המצבים שבהם לא תידרש הסמכה מפורשת, את האפשרויות העומדות לפניו לבקש ליידע אדם נוסף בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף ולבחור למי ובאיזה אופן ידווח מיופה הכוח על פעולותיו לאדם אחר, את אפשרות הביטול של ייפוי הכוח המתמשך, ועוד. עניינים אלה מנויים בסעיפים 32יד(ג) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב – 1962.

התרשמות בדבר השפעה בלתי הוגנת 

במסגרת הפגישה הראשונה, אנחנו מנסים לבדוק האם יש חשש להשפעה בלתי הוגנת על הממנה. משמע, האם קיימים גורמים חיצוניים, אונס, עושק, כפיה, איום או תלות תלות באדם אחר, שעלולים למנוע או לפגוע ברצון החופשי של הממנה. חשוב לזכור כי לעיתים, אכן מופעל לחץ על הממנה מצד גורמים שונים, כאשר אלו מזהים את הירידה בתפקוד הממנה, את ההחלשות בהתנגדותו להפצרותיהם לייפוי כוח מתמשך, או הגברה בתלות של הממנה. לא תמיד ההשפעה היא לרעה, ולמעשה אלו הם גורמים המעוניינים בטובתו של הממנה (למשל, ילדיו שמבינים ששעת איבוד צלילות הדעת קרבה, רופא, שותף עסקי וכיוצ”ב).

אנו מנסים, בזהירות, לבחון ולהתרשם האם מופעל לחץ על הממנה לחתום, ומה כמות, איכות והלגיטימיות של הפעלת הלחץ. בייחוד, האם הלחץ זה לא עבר את הגבול בו נפסק הרצון החופשי של החותם. אנו שואלים שאלות מנחות, בוחנים את היחסים, מוודאים האם כבר היה ניסיון להחתים על ייפוי כוח מתמשך בעבר, ועוד. אנחנו מנסים להתרשם, מניסיוננו, האם הממנה עצמאי (פיזית ונפשית), האם הוא נזקק לסיוע, מה היקף הקשרים בין הממנה לבני משפחתו ולאנשים אחרים, ועוד מספר שאלות והבחנות.

התרשמות כללית מהממנה

באותה הפגישה, ישוחחו עורך הדין והלקוח (הממנה) על חייו של הממנה, על צרכיו ורצונותיו. בפגישה ייסקרו מצב בריאותו הנפשית והפיזית של הממנה, נכסיו של הממנה, עסקיו, ועוד. עורך הדין ירשום לפניו את קרובי משפחתו של הממנה, את מיופי הכח הפוטנציאליים, וכו’. לעיתים יוכל עורך הדין לתת לממנה מסמכים נוספים, טפסים, הדרכה, כיוונים ורעיונות לחשיבה, לפי מיטב ניסיונו ויכולתו. הפגישה נערכת עם הממנה בלבד, ללא נוכחות מיופה הכוח. השיחה עם עורך הדין נעשית בלשון פשוטה, המובנת לאדם הממנה (ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך מתן התאמות נגישות, ככל שנדרשות).

אנחנו מקדישים תשומת לב רבה, ל”סימנים מעידים” או ל”סימנים מחשידים”, שיכולות להעיד על מצבו של הממנה. השיחה מתנהלת באופן פתוח, חופשי וקולח, עם שאלות מנחות בלבד. מטרת השיחה איננה קבלת מידע משפטי בהכרח, אלא ניסיון להתרשם מכשירותו של הממנה. לדוגמה, האם לממנה יש אוריינטציה והתמצאות בזמן ובמקום. אנחנו מקשיבים היטב למראה הממנה, להתאמת הלבוש לסיטואציה, למילים ולביטויים בהם משתמש הממנה.

הצגת הנושא והסיכונים האפשריים

בכפוף להתרשמותו של עורך הדין מכשירותו של הממנה, ומהיעדר השפעה חיצונית בלתי הוגנת, ניגשים ללב העניין. על עורך הדין להציג את נושא ייפוי הכוח המתמשך באופן כללי, את השלכותיו האפשריות על חייו, רכושו ומשפחתו של הממנה, ואת הסיכונים.

 

מחשבות, תיקונים ומחשבות לגבי ייפוי הכוח המתמשך

לאחר הפגישה הראשונה, לפי מיטב ניסיוננו, מתחילות התכתבויות בדוא”ל: מחשבות שונות, שאלות וסיטואציות, עליהם לא חשב הממנה בתחילת התהליך. זהו תהליך עדין ומורכב, שמרביתו נעשית בדוא”ל או בשיחות טלפוניות, כל אחד בקצב שלו ובאופן הנוח לו ביותר. בתקופה זו, אנו משתדלים לרדת לפרטי הפרטים, להכין שאלונים, “טיפים” ונקודות למחשבה. עורך הדין צריך להיות זמין ונגיש לשאלות, באופן מלא.

עורך הדין, עורך ייפוי הכוח המתמשך, צריך להתאים את הנתונים והעובדות שבידיו, לאור הפגישה הראשונה ולאור העדכונים, למסמך (הפורמאלי) של ייפוי הכוח המתמשך. ראשית, על עורך הדין להכין לעצמו את השאלונים, לארגן את הנתונים והמסמכים (העתקי תעודות זהות, רשימת נכסים, נדל”ן, חשבונות, זכויות), אישורים רפואיים (אם נדרש), ועוד. רק מידע שלם וכולל, המאורגן כיאות, מאפשר לעורך הדין לתת הסברים לממנה על הליך ייפוי הכוח המתמשך, לבחון את החלופות, בכדי לאפשר לממנה קבלת החלטות מושכלות. או אז, ניתן להכין את ייפוי הכוח המתמשך, כפי שדורשים החוק והפסיקה.

 

פגישה שניה – הסברים למיופי הכוח, תיקונים וחתימות

הפגישה השניה מתקיימת עם הממנה ועם מיופי הכוח שבחר, ולאחר שמלוא המסמכים והנתונים נמצאים בידי עורך הדין. בשיחה עם הממנה, יפרוס עורך הדין את הנתונים ואת החלופות, ויעניק מידע מלא לממנה, במטרה להשיג הסכמה מדעת של הממנה לעצם ההחלטה על עריכת ייפוי הכוח המתמשך, ולכל החלטה הנמנית בו. בית המשפט פסק כי אי גילוי, או הסבר שניתן באופן חלקי, פוגע בהסכמה מדעת של הממנה, ולא ניתן להסתמך על ידיעתו הכללית של הממנה. מעבר לכך, עצם מתן ההסברים, והתיקונים (ככל שיהיו), מאפשרים לעורך הדין לשוב ולהתרשם מכשירותו, מצלילותו, ומהשפעות על הממנה.

הפגישה תכלול הסברים למיופי הכוח בדבר היקף האחריות הנדרש מכל אחד מהם, בתחומים הרלוונטיים. במקרים רבים מבוצעים במפגש, תיקונים ושיפורים במסמך.

חתימה על ייפוי כוח מתמשך

בסיום הפגישה, הממנה יקרא ויעבור על ייפוי הכוח המתמשך, ויחתום עליו. החתימה מהווה ראיה לכאורה כי עורך הדין הסביר לממנה את מהות ייפוי הכוח המתמשך; כי הממנה קרא את המסמך, והבין את תוכנו; וכי הממנה אישר אותו בחתימתו. עם זאת, ככל שהעורך הוא נוטריון, משקל הראיה הוא משמעותי יותר – כפי שיפורט בהמשך. לאחר מכן, מיופיי הכוח יחתמו על ייפוי הכוח המתמשך, ועורך הדין יאשר בחתימתו את החתימות.

 

פגישות נוספות 

לעיתים, חש הממנה, שיש צורך בקיום פגישה נוספת. פגישה זו, מניסיוננו כעורכי דין, צריכה להיעשות עם כל בני המשפחה, ללא יוצא מהכלל. בפגישה זו יסביר הממנה את החלטותיו, ובכך יקל באופן משמעותי על הקרובים לו, בסיטואציות השונות. מניסיוננו, אנחנו ממליצים להזמין את כל צאצאים ואת כל המעורבים לפגישה זו: סכסוכים משפחתיים לא מעטים נולדו כתוצאה מהעובדה שלא ערבו את כולם, ואחד מהצדדים מרגיש מודר או שאינו שווה ערך.

 

סכסוכים משפחתיים בעקבות ייפוי כוח מתמשך

הכנה או מימוש של ייפוי כוח מתמשך, כרוך לעיתים בחוויה נוספת: סכסוכים משפחתיים. קרבות בין ילדים, פגיעה בעסקים, אובדן אמון, הליכים משפטיים, והורים קשישים שחווים אובדן שליטה. בני המשפחה הקרובים, המקבלים עליהם את תפקיד מיופה הכוח, משנים את תפקידם או מעמדם במשפחה. חשדנות, כעסים, פצעים ישנים והתחשבנות. ייפוי כוח מתמשך, שלא נעשה בצורה רגישה, כנה ופתוחה, ולא מלווה או מנוהל – עלול לגרום נזק גדול ובלתי הפיך.

סוג נוסף של סכסוכים משפחתיים בעקבות ייפוי הכוח המתמשך, נוגע בתופעת הניצול. בני משפחה המנצלים את הוריהם (שאינם כשירים), ומרוקנים את נכסיהם. רק במועד מאוחר יותר (ולעיתים – רק לאחר פטירת ההורה ובחלוקת העיזבון), מתגלה הניצול. בענייננו, לא משנה האם היה ניצול, או שמדובר בתחושה בלבד – העובדה היא שסכסוכים מתרחשים בעקבות ייפוי כוח מתמשך. קראו כאן הרחבה.

הכנה לפגישה בנושא ייפוי כוח מתמשך

לקראת הפגישה הראשונה, או ההתייעצות הראשונה – אל תביאו כלום. לא מסמכים, לא תעודות, לא אישורים ולא חוות דעת רפואיות. לקראת הישיבה הראשונה, הגיעו לאחר שחשבתם על שאלה אחת – על מי אתה סומכים, שימלא את רצונכם ושיקבל עבורכם את ההחלטות הקשות והכואבות ביותר ?

התייחסו למספר תחומים:

  • עניינים אישיים – אורח החיים, מקום מגורים, רווחה אישית, מראה ולבוש.
  • עניינים רפואיים – טיפולים רפואיים, תרופות, אשפוזים, טיפולים מאריכי חיים, בחירת מרפאות ובתי חולים, ועוד.
  • עניינים כספיים – ההתנהלות הכלכלית השוטפת, כשלא תוכלו עוד להחליט. התנהלות לגבי דירת המגורים, העסק, הביטוח הלאומי, קצבאות, בנקים, חברות הביטוח וכיוצ”ב..

כמה זמן לוקח לערוך ייפוי כוח מתמשך?

מניסיוננו, תהליך כתיבת ועריכת ייפוי כוח מתמשך, אורך בממוצע בין חודשיים לארבעה חודשים. שתי הפגישות הראשונות, אורכות למעלה משעתיים. תהליך העבודה, הבירור, הניסוח ועריכת ייפוי הכוח המתמשך אורכים עוד כ-10 עד 15 שעות עבודה. עם זאת, כאשר מדובר בייפוי כוח מתשך מורכב במיוחד (נכסים רבים, חברות ועסקים, סכסוכים משפחתיים, מצבים רפואיים מסויימים וכיוצ”ב), אזי הליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך מתארך. הליך פתיחת התיק, צירוף האישורים לצורך יפוי כח מתמשך מקוון, אורך עוד זמן קצר.

 

נסיונות לערער תוקף ייפוי כוח מתמשך

העילה המרכזית בבקשות המוגשות לבית המשפט לענייני משפחה בתחום ייפוי כוח מתמשך, נסיבות סביב כשירותו של המצווה. בני המשפחה שלא היו מודעים לעריכת ייפוי הכוח המתמשך, או לא שבעי רצון מהחלטות הממנה, בוחרות לפנות לבית המשפט בטענה שהמצווה לא היה כשיר, בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך. ברי, שתפקודו של עורך הדין, וכשירותו של הליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך, עומדות במבחן.

 

ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין נוטריון

כאשר עורך ייפוי הכוח המתמשך הוא עורך דין נוטריון, אזי חזקת התקינות של הליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך, גבוהה משמעותית. כלומר, הניסיון לערער על תוקף ייפוי הכוח המתמשך עשוי להיבלם, שעה שעורכו הוא נוטריון. המשקל הראייתי של הנוטריון, בעיני החוק והפסיקה, גבוה מאד. כך קובע סעיף 19 לחוק הנוטריונים –

אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור.”

גם הפסיקה, וגם הספרות המשפטית העניקה משקל רב מאוד לאישור הנוטריוני. ייפוי כוח הנערך אצל נוטריון, על הבדיקות וההליך, הופך את נטל הראיות. מי שמבקש לסתור אישור נוטריוני, עליו עול הראיה. כפי שקבע בית המשפט, נטל ההוכחה כי מי שערך ייפוי כוח מתמשך בפני נוטריון, לא היה כשיר לעשות כן – כבד שבעתיים. די שהנוטריון עצמו יעיד על תקינות ההליכים ועל התרשמותו מהממנה, כדי שבית המשפט יעדיף את עדותו על פני עדים וראיות אחרות.

 

ייפוי כוח מתמשך על ידי עורך דין נוטריון

עו”ד ונוטריון פנחס וולר, ייפגש איתך טרם עריכת ייפוי כוח מתמשך, על מנת להבטיח, לתעד ולגבות בראיות משפטיות, את כשירותך. במהלך פגישות ההכנה, עו”ד פנחס וולר יבטיח שהפנמת את ההשלכות הנגזרות מניסוח ייפוי הכוח, כי הנך כשיר/ה לכך, ואינך נתונ/ה להשפעה זרה או בלתי הוגנת, וכי אכן את/ה מעוניינ/ת לחתום על המסמך בדעה צלולה ומרצונך החופשי. למותר לציין כי שיחות ופגישות אלה נערכות אך ורק עם הלקוח (הממנה), והן חסויות, סודיות ודיסקרטיות.

למשרד עורכי דין וולר ושות’, רקע וניסיון רב בעריכת ייפוי כוח מתמשך. צוות המשרד ילווה אתכם ואת בני משפחותיכם, בכל שלב, באופן המקצועי, המיומן, הבטוח, הסבלני והנוח ביותר. להתייעצות, לשאלות, לבדיקת התאמה עבורכם או עבור בני משפחותיכם בנושא ייפוי כוח מתמשך, צרו איתנו קשר

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים