top image

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך חיפה - וולר ושות' משרד עו

ייפוי כוח מתמשך

מאמר שהתפרסם לאחרונה, הצביע על עליה עקבית במספר המונשמים הכרוניים בישראל, המעבירים חודשים ושנים בסבל שסופו מוות. למעשה, כפי שמצביע המחבר, ישראל היא המדינה היחידה במערב, המנשימה ביודעין – וללא תוחלת – חולים ממין זה בהיקפים כאלה. המאמר מצביע על הדילמות האתיות וקורא לשינוי תרבותי ומנהלי, תוך שהוא חושף תמונת מצב מדאיגה ועצובה.

המחבר מתאר, ללא כחל ושרק, את מצבם הקוגניטיבי של החולים, ואת המחיר הכבד שמשלמים בני המשפחה של המונשמים:

“…כ-60% מבני משפחה אשר מטפלים בחולים המונשמים במצב וגטטיבי סובלים מ”יגון מורכב”, הכולל ״בלבול לגבי תפקידו של האדם בחיים, ירידה בתחושת העצמי, קושי לקבל את האובדן, הימנעות מדברים המזכירים את ממשות האובדן, חוסר יכולת לבטוח באחרים לאחר האובדן, מרירות, כעס, וקושי להמשיך בשגרת החיים״. מצב נפשי זה נוצר מחמת מעמד הביניים הממושך שבו מצוי יקירם: הוא לא חי ולא מת; הוא מבצע תנועות בלתי-רצוניות של פקיחת עיניים והזזת הלסת המעוררות אשליה כי ביום מן הימים ישוב להכרה ולתפקוד – ואשליה זו פוגעת קשות בתהליך הפרידה והאבל.” עוד מתואר מצבם הקוגניטיבי של חלק מחולי הדמנציה, בו הם “… כבר אינם מזהים אוכל; הם מאבדים את האיתות המוחי המחולל את תחושות הצמא והרעב (בשל ניוון המוח); ו/או מתקשים לבצע בליעה נכונה ונחנקים בעת האכילה.” (דוד שטיין, הנוטים למות וקדושת החיים, השילוח, 20 (יוני 2020)).

כמשרד עורכי דין המתמחה והעוסק בתחום זה, עשרות שנים, זהו תיאור ריאלי וכואב של המציאות. אך מציאות שיכולה להיות קלה יותר, בעזרת ייפוי כוח מתמשך חיפה.

מה זה ייפוי כוח מתמשך ?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. המסמך מאפשר לכל בגיר, שהוא כשיר וצלול, לקבוע כיצד ועל ידי מי, יטופלו ענייניו האישיים, הרפואיים, הכלכליים או המשפטיים, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו. האדם בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות רפואית במצבו – כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה, דמנציה, מוגבלות נפשית או מוגבלות שכלית, העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם. הלכה למעשה, ייפוי כח מתמשך עשוי להעניק ביטחון ושלווה, בידיעה שאך רק האדם בו בחר הממנה, הוא זה שידאג לאינטרסים שלו.

על פי תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופסות ומסמך הבעת רצון), התשע”ז-2017, הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח (או מיופי כח) במסגרת ייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינו בעצמו. במסגרת ייפוי הכח המתמשך, הממנה רשאי לקבוע מה יהיה תוקף ייפוי הכח, באילו מקרים יופעל ייפוי הכח, מה תהיינה סמכויות מיופה הכוח, מה יהיו דרכי הפעולה ודרכי קבלת החלטות, מה יהיה מרחב שיקול הדעת של מיופה הכח, ובאילו מקרים מיופה הכוח יסיים את תפקידו. יפוי הכח ייכנס לתוקף, במועד שבו הממנה לא יהיה מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

כיצד מבוצעת כתיבת ייפוי הכח המתמשך במשרד עורכי דין וולר ושות’ ? 

  • עריכת ייפוי הכוח המתמשך, והחתימה עליו, מתבצעות בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע, אם הממנה מבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי), אשר הוסמך לעריכת ייפוי כח מתמשך ע”י משרד המשפטים, ושאינו בעל עניין אישי.
  • עו”ד ונוטריון פנחס וולר, עורך פגישה אישית עם הממנה. בפגישה, מוסברות משמעויות יפוי הכח המתמשך, החלופות הקיימות, אילו עניינים ניתן לכלול במסגרת יפוי כוח מתמשך, ומצבים בהם תידרש הסמכה מפורשת או אישור בית משפט לצורך פעולה מסוימת, על אפשרויות ביטול ייפוי הכוח, ועל האפשרות לידוע אדם נוסף על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.
  • עוד דנים בפגישה ברצונו של הממנה, במצבו הבריאותי והנפשי, במצבו הכלכלי, במצבו המשפחתי, מעגלי הקרבה (לדוגמא: בן או בת זוג, הורים וילדים) ויחסי האמון, הגורמים המומחים הקרובים לו או הנאמנים עליו. מטרת פגישה זו, היא להבין לעומק את רצונו של המצווה, להציג תרחישים ודילמות, ולנסות לצפות את פני העתיד. רק בצורה זו, הנעשית בצורה עדינה ומתחשבת, ניתן לוודא כי רצון הממנה, ישתקף נכונה, באופן מדויק וברור, בייפוי הכח המתמשך.
  • לאחר מכן, עו”ד וולר ינסח, באופן ברור וחד-משמעי, את רצונותיו והוראותיו של הממנה, במטרה למנוע אפשרות של מחלוקת או פרשנות. מניסיוננו, כתיבת ההנחיות וייפוי הכח בצורה ברורה ומקצועית – היא היא שתקבע את איכותו של המסמך בבוא היום.
  • לאחר אישורו של הממנה, חותם הממנה על ייפוי הכח, נדרשת חתימת מיופה הכוח, ושתיהן יחדיו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.
  • בסיום עריכת יפוי כח מתמשך, וכתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף, הממנה או עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח, יפקידו את המסמך באפוטרופוס הכללי. רק לאחר קבלת אישור הפקדה, והטבעת חותמת ההפקדה על גבי ייפוי הכוח המתמשך, ניתן לראות את ההפקדה כמאושרת.

באם אתם מתלבטים או שוקלים לערוך ייפוי כח מתמשך, נשמח להיפגש עמכם, לחשוב ולהתלבט יחדיו, ולסייע לכם. צרו קשר, כבר עכשיו.

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים