top image

נסח טאבו

נסח טאבו - וולר ושות' משרד עורכי דין

מהו נסח טאבו

"טאבו" היא לשכת רישום המקרקעין מטעם משרד המשפטים, אשר אחראית לרישום זכויות על נכס מסוים, בתחומי מדינת ישראל. כאשר נכס רשום בטאבו, יש חזקה לתקינות ונכונות האמור בנסח, אשר מהווה מעין "תעודת הזהות" הרשמית של הנכס.

 

בדיקת רישום נסח טאבו

בעסקאות מקרקעין, בדיקת רישום נסח הטאבו מהווה אחת מהבדיקות הראשוניות והבסיסיות, באשר למצב המשפטי של הנכס: תיאור הנכס, סוג הנכס, השטח הכולל של הנכס, שטחים משותפים, הצמדות (גינה, חצר, מחסן, חניה, גג וכו'), תקנון, בעלויות בנכס ודרך קבלת הבעלות, חוכרים רשומים ותנאי החכירה, זכויות שונות בנכס (זכויות מעבר וכו'), שעבודים, משכנתאות, הערות אזהרה שונות, הערות לפי חוק התכנון והבניה, צווי בתי משפט, ועוד.

 

איך מוציאים נסח טאבו

רישומי הטאבו ברשם המקרקעין, פתוחים לכלל הציבור, וכל אדם יכול לעיין ולהוציא תדפיס רישום, עבור נכסים רשומים. ניתן להוציא נסח בלשכת רישום המקרקעין, ובאופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של משרד המשפטים, בכפוף לתשלום אגרה. כל שנדרש לשם הוצאת הנסח, הוא מספר הגוש, מספר החלקה, ותת חלקה (ככל שקיים). אם לא ידוע מספר הגוש או מספר החלקה, ניתן לרשום את הכתובת הידועה של הנכס, באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל (קישור כאן).

עם זאת, לעיתים לא ניתן יהיה להוציא את נסח הטאבו באופן מקוון. זאת, לרוב, במקרה בו הנכס נמצא בתהליך רישום כלשהו. עם זאת, ניתן יהיה להוציא את הנסח, פיזית, בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית.

 

סוגי נסח טאבו

קיימים שלושה סוגי נסחי טאבו, כאשר כל אחד מעניק ואוצר מידע אחר:

  • נסח רגיל –כולל את כל המידע הקיים, על החלקה או הדירה הספציפית (תת-חלקה), בבית משותף.
  • נסח מרוכז (פנקס הבתים המשותפים) –כולל את המידע הרישומי של כל הדירות, בבית המשותף. נסח זה אינו כולל את מלוא הפרטים על כל נכס.
  • נסח היסטורי –כולל את המידע הרישומי על הנכס, מאז רישומה בטאבו ועד ליום הפקת הנסח.

 

מתי מוציאים נסח טאבו

  • בשלב בחינת העסקה, או בשלבים הראשוניים של המשא ומתן (טרם חתימה): מומלץ להוציא נסח טאבו, על מנת לוודא שאין בעיות או סתירות: יש לוודא מול מי נערך המשא ומתן, מה מעמדו וזכויותיו; מה הזכויות הרשומות של הנכס, והאם הדברים משתקפים בנסח הטאבו שהופק; האם קיימים עיקולים, שעבודים, מגבלות, הערות אזהרה וכיוצ"ב. כל אלו, עלולים המפריעות או מונעות מכם לרכוש את הנכס ולוותר על העסקה. מומלץ להשוות את המידע בנסח הטאבו, למידע אחר שיש על הנכס ועל הצד השני לעסקה: מומלץ לבדוק את ההתאמה בין הרישומים במרשמי רשות מקרקעי ישראל, החברה המשכנת (ככל שקיימת), הרשות המקומית, היתר הבניה ותיקי הפיקוח של הוועדה המקומית לתכנון ובניה, באשר לנכס ובאשר לצד השני. היעדר התאמה, סתירות או חוסר בהירות, שלולים להעלות חשד באשר לצד השני, לנכס עצמו, ולשווי העסקה עצמה. פעמים רבות, היעדר ההתאמה משמעותו – צורך מחדש בכדאיות הכלכלית של העסקה, אפשרות לסירוב קבלת משכנתא על הנכס, ועד כדי צורך בביטול העסקה.
  • בשלב חתימת חוזה המכר: מומלץ להוציא נסח טאבו, סמוך ככל הניתן למעמד חתימת החוזה (ואף באותו היום), על מנת לוודא שלא חלו כל שינויים במצב הרישומי ו/או בזכויות המוכר בנכס, בין המשא ומתן, לבין מועד החתימה. מומלץ לצרף את נסח הטאבו העדכני, כאחד מנספחי חוזה, ולחתום עליו.
  • במהלך ביצוע העסקה: על מנת להבטיח את הזכויות, ולוודא שלא חלו שינויים ביחס להתחייבויות הצדדים לעסקה, מומלץ להוציא נסח עדכני, לפני ביצוע של כל תשלום. מומלץ כי כבר לאחר התשלום הראשון, תרשם הערת אזהרה על ביצוע העסקה.
  • בסיום העסקה: עם העברת התשלום האחרון, מומלץ לוודא שהעסקה אכן הושלמה ונרשמה בלשכת רישום המקרקעין.

 

תפקיד עורך דין מקרקעין

תפקידו של עורך הדין בעסקת מקרקעין, הוא לסייע, לטפל, לייעץ וללוות את הלקוח, בתהליך בחינת וגיבוש העסקה, לבחון את כל הנתונים והמסמכים, להבין את משמעותם, לאורך כל שלבי העסקה, עד לסיומה ורישומה כדין. לפני שמקבלים החלטה משמעותית בנוגע לעסקת מקרקעין, חשוב לפנות לעו"ד מקרקעין מומחה, בעל ידע וניסיון. בדיני מקרקעין ובעסקאות נדל"ן, אין מקום לטעויות, לפשרות או לשיטת "סמוך" ו"יהיה בסדר". מגוון הכלים והיכולות שעורך דין מקרקעין צריך להעמיד לרשותכם, יבטיחו שתהיו מוגנים. צרו קשר עכשיו.

 

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.