top image
מידע מקצועי

רשויות מקומיות

עמותות עירוניות
עמותות עירוניות תאגידים עירוניים שבשליטת הרשויות המקומיות מוכרים בארץ עוד מלפני ההכרזה על הקמת המדינה. בעשורים האחרונים, מתוך תפיסת אחריות כוללת
פטור ממכרז
פטור ממכרז בדין הישראלי קיימות שתי מערכות חקיקה נפרדות העוסקות בהתקשרויות גופים ציבוריים עם ספקים: האחת, מערכת החקיקה החלה על השלטון
הקצאת מקרקעין לרשות המקומית בפטור ממכרז
הקצאת מקרקעין לרשות המקומית על ידי רמ"י   על פי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך- 1960, תפקידה העיקרי של רשות מקרקעי ישראל
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012, קבע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי
תקנות חובת המכרזים התקשרויות מנהלת תקומה
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מנהלת תקומה)(הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 ביום 7/12/2023, פרסם משרד האוצר טיוטת תיקון לתקנות תקנות חובת
העסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות
העסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות העסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות, מציבות במרכז את סוגיית ניגוד עניינים של העובד, נוכח הזיקה שבין
הארכת התקשרויות קיימות לרשויות מקומיות בעקבות חרבות ברזל
הארכת התקשרויות קיימות לרשויות מקומיות בעקבות "חרבות ברזל" מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה ביום 7/10/2023, והכרזת שר הביטחון על "מצב מיוחד בעורף",
תמיכות עירוניות
תמיכה במוסדות ציבור ברשויות המקומיות הרשויות המקומיות נעזרות בעמותות לצרכים שונים שעיקרם הרחבת השירותים לתושבים. בין השירותים הנוספים - חינוך, רווחה,
עורכי דין מובילים לשנת 2023
עורכי דין מובילים לשנת 2023 מדריך הדירוג BDI CODE, קבע: גם בשנת 2023 - משרד עורכי דין וולר ושות', משרד מוביל
פרטיות ואבטחת מידע ברשויות המקומיות
פרטיות ואבטחת מידע ברשויות המקומיות ברשויות המקומיות מאגרי מידע רבים המשמשים בסיס לעבודתן, בעתות רגיעה וחירום, בין היתר בתחומים האלה: כספים,
תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה
כניסה לתוקף של תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשפ"ג-2023 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב – 2011, מחייב את
מכרז מסגרת
מכרז מסגרת מכרז מסגרת הוא סוג של מכרז פומבי, אשר על פי תנאי המכרז ייכרתו בעקבותיו הסכמי מסגרת עם ספק/ים, בתחומים
מיזמים משותפים
מיזמים משותפים ופטור מחובת מכרז ברשויות המקומיות פסק דין של בית המשפט העליון שניתנה לאחרונה, עסק בנוהל "מיזמים משותפים" שקבעה עיריית
פטור מהיטל השבחה למלכ”רים
פטור מהיטל השבחה עבור מוסד ציבורי בחודש אוגוסט 2023, קבע בית המשפט העליון הלכה בתחום היטל ההשבחה, שסיימה מחלוקת של שנים.
סל שירותים מוניציפאליים
סל שירותים מוניציפאליים לשירותים שמספקות הרשויות המקומיות השפעה ישירה על איכות חייהם ורווחתם של תושביהן. סל שירותים תקני, שאת מימונו תבטיח
חשב מלווה
חשב מלווה ברשויות המקומיות חשב מלווה הוא בעל תפקיד, המופעל ברשויות מקומיות הנמצאות במשבר הנובע מניהול כספי וארגוני בעייתי. משרד הפנים,
ייצוג נשי בוועדות בחינה
ייצוג נשי בוועדות בחינה - הרצאה  העובדה שנשים אינן לוקחות חלק שווה במוקדים שבהם מתקבלות החלטות המדיניות והאסטרטגיה בארגונים השונים, משמעה
הקלה לנוטלי המשכנתאות: אין צורך באישור רשות מקומית על היעדר חובות
הקלה לנוטלי המשכנתאות: אין צורך באישור רשות מקומית על היעדר חובות חוק ההסדרים במשק המדינה לשנים 2023-2024, כולל הקלה בירוקרטית לנוטלי
תב”ר (תקציב בלתי רגיל)
תב"ר (תקציב בלתי רגיל) תקציב הרשויות המקומיות נחלק לתקציב רגיל, המיועד למימון פעולות שוטפות על בסיס שנתי קבוע, ולתקציב בלתי רגיל
ארנונה
ארנונה ארנונה היא מס, המוטל בידי הרשות המקומית על המחזיק בנכס (בעל הנכס או השוכר בנכס). מטרתה של הארנונה לממן את
האצלת סמכויות לוועד המקומי
הוועד המקומי בתחומי המועצות האזוריות, קיימים שני סוגים של גופי שלטון: המועצה האזורית, ו-ועד מקומי. סוג שלטון זה מכונה "שלטון דו-רובדי".
ביטוח פקח מסייע
ביטוח פקח מסייע רשויות מקומיות רבות מעסיקות פקחים מסייעים. זאת, מכוח החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות, התשע"א - 2011.
חשיפת מידע רפואי בקבלה לעבודה
חשיפת מידע רפואי בקבלה לעבודה מועמדים ומועמדות לעבודה ברשויות המקומיות, נדרשים למלא טפסי מועמדות, כחלק מהליכי בחינת התאמתם למשרה. טפסים אלה
מכרזי הוועד המקומי
מכרזי הוועד המקומי הוועד המקומי הוא גוף המנהל את ענייני היישוב בתחומים שאצלה לו המועצה האזורית. על התנהלות הוועד המקומי חלות
גבייה וניכוי מע”מ בעת עסקת אקראי של הרשות המקומית
עסקת אקראי של הרשות המקומית זכויות במקרקעין של הרשות המקומית לרשויות המקומיות יש זכויות קנייניות על מקרקעין המצויים בתחומי השיפוט שלהן, ומיועדים
איסור לשון הרע בישיבות מליאת הרשות
איסור לשון הרע בישיבות מליאת הרשות ישיבות מליאת הרשות המקומית, הן זירה יצרית. אולם היא המקום לבירור נושאים וסוגיות במרחב הציבורי-העירוני.
סמכות בענייני מכרזים של תאגידי מים וביוב
סמכות בענייני מכרזים של תאגידי מים וביוב למי נתונה הסמכות בענייני מכרזים של תאגידי המים והביוב? למרות העובדה שתאגידי מים וביוב
פגיעה בקופה הציבורית
פגיעה בקופה הציבורית - טענת "הגנת התקציב" אחת מהטענות הנפוצות ביותר של רשויות מקומיות, בכתב ההגנה בתביעות המוגשות כנגדן, היא מפני
הנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות
הנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות חובת הכנת דו"ח כספי ברשויות המקומיות הרשויות המקומיות מחויבות, על פי חוק, לערוך דוחות שנתיים ורבעוניים.
פטור ממכרז בין רשויות מקומיות
התקשרות בין רשויות מקומיות האם רשות מקומית רשאית להתקשר עם רשות מקומית אחרת תמורת תשלום? והאם ההתקשרות לקבלת השירותים, פטורה מחובת
ספק יחיד
ספק יחיד הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, וההוראות בדיני העיריות, קובעות כי הרשות המינהלית לא תתקשר בחוזה, להעברת מקרקעין או טובין,
המדריך השלם לחוק עזר פסולת עודפת
המדריך השלם לחוק עזר פסולת עודפת כל הרשויות המקומיות, עוסקות בנושא ניהול וטיפול בפסולת שבשטחן. מעבר לנראות פני הרשות ולשביעות רצון
הארכת התקשרות לאחר פטור ממכרז
הארכת התקשרות לאחר פטור ממכרז תקנות חוק חובת המכרזים קובעות כי במקרה בו בוצעה התקשרות בפטור ממכרז, בחלוף שנת ההתקשרות הראשונה,
ועדה גיאוגרפית
ועדה גיאוגרפית בישראל ישנן כיום 258 רשויות מקומיות, מתוכן 54 מועצות אזוריות. כל שינוי בגבולות המוניציפאליים, רצון של רשויות מקומיות לקידום
זכות העיון במסמכים של חבר מועצה
זכות העיון במסמכים של חבר מועצה נושא זכות העיון של חברי המועצה משמש לא פעם זירת מחלוקת והתכתשויות בין ראש הרשות
דיווח על אירוע אבטחה חמור – סייבר ברשויות המקומיות
דיווח על אירוע אבטחה חמור - סייבר ברשויות המקומיות הרשות להגנת הפרטיות עדכנה בחודש ספטמבר 2022, את מדיניות הדיווח בנוגע לאירועי
מבנה מסוכן
מבנה מסוכן "מבנה מסוכן" הוא מבנה או בניין, המהווה סכנה עבור דייריו או עוברי אורח, ואשר הוצא לו "צו מבנה מסוכן"
לקראת פגיעה בדיירים לפי חלופת שקד לתמ”א 38
לקראת פגיעה בדיירים לפי חלופת שקד לתמ"א 38 חלופת שקד לתמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה), שיושמה
חלופת שקד וזכויות הקניין של הרשויות המקומיות
חלופת שקד וזכויות הקניין של הרשויות המקומיות "חלופת שקד" לתמ"א 38, אושרה בכנסת (ראו כאן סקירה). חלופת שקד, שיושמה במסגרת תיקון
מבנים מסוכנים ברשויות המקומיות
מבנים מסוכנים ברשויות המקומיות מבקר המדינה פרסם ביום 4/7/2022, דו"ח ביקורת רוחב בנושא מבנים מסוכנים ברשויות המקומיות (כאן קישור ישיר). על
דו”ח ביקורת ניהול מערכות מידע ברשויות המקומיות
דו"ח ביקורת ניהול מערכות מידע ברשויות המקומיות מבקר המדינה פרסם ביום 4/7/2022, דו"ח ביקורת בנושא ניהול מערכות המידע ברשויות המקומיות (כאן
תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים)
תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים): התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים דרך המלך להתקשרות של רשות
עורכי דין מובילים לשנת 2022
עורכי דין מובילים לשנת 2022 מדריך הדירוג BDI CODE, קבע: גם בשנת 2022 - משרד עורכי דין וולר ושות' - משרד
תובע עירוני ברשויות המקומיות
תובע עירוני ברשויות המקומיות התובע העירוני, ומערך התביעה, הנם חלק משמעותי ומרכזי במערך האכיפה של הרשויות המקומיות. מערך תביעה עירוני אפקטיבי
הצללת השממה – שינויים באיכות הסביבה
שינויים באיכות הסביבה בדרום: פיתוח כלכלי, חברתי ואקולוגי כתבה של אביב לביא ביום 16/6/2022, באתר "זמן ישראל" עם עו"ד רועי וולר. על
אשכול רשויות מקומיות
אשכול רשויות מקומיות אשכול רשויות מקומיות (או אשכול אזורי) הינו איגוד ערים מיוחד, שהוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה
אימוץ החלטת ועדת המכרזים
אימוץ החלטת ועדת המכרזים לוועדת המכרזים ברשויות המקומיות, מספר תפקידים עיקריים: בשלב פרסום המכרז – לקבוע את מועדי הגשת ההצעות; בהגשת
חובת ההנמקה של רשויות מקומיות
חובת ההנמקה של רשויות מקומיות חובת ההנמקה היא עיקרון לפיו החלטותיה של רשות ציבורית, חייבות להיות מלוות בהסברים ובנימוקים. בהתאם לכך,
קבלת הנחה בארנונה לאזרחים וותיקים
בחודש מרץ 2022, פורסם תיקון מס' 17 לחוק האזרחים הוותיקים, התשפ"ב - 2022, המקל על מימוש הנחה בארנונה, לאזרחים ותיקים.
מכרזי רכש מערכות מידע ברשויות המקומיות
הרשויות המקומיות עושות שימוש בעשרות תוכנות, המשמשות לפעילותה השוטפת: גביה, הנהלת חשבונות, תקציב, תב"רים, כח אדם ושכר, GIS, תכנון ובניה,
רכש ירוק
רכש ירוק עורכי המכרזים במשרדי הממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות, מפרסמים מכרזי רכש למוצרים ולשירותים, בהיקף של עשרות מיליארדי
ביזור סמכויות לרשויות המקומיות
וועדה שגיבש משרד הפנים, שעניינה ביזור סמכויות לרשויות המקומיות, עשויה להיות אחת המהפכות החשובות ביותר בשנים האחרונות. סוגיית ביזור הסמכויות
קנסות בגין הפרת חוק האריזות
קנסות בגין הפרת חוק האריזות בשנת 2011 נחקק החוק להסדרת טיפול באריזות, התשע"א – 2011, במטרה להפחית את כמות הפסולת הנוצרת
הרשות המקומית מוסמכת לקבל מידע פלילי
חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט- 2019, שנכנס לתוקף ביום 16.01.22, תיקן מספר סוגיות בתחום המרשם הפלילי, שהתעוררו במהלך השנים
ממונה הגנה על הפרטיות ברשויות המקומיות
ממונה הגנה על הפרטיות ברשויות המקומיות ביום 24/1/2022, פרסמה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, מסמך המלצות עבור ארגונים וחברות, מכלל המגזרים,
יועץ משפטי לרשות מקומית
יועץ משפטי לרשות מקומית לרשויות המקומיות בישראל יש סמכויות נרחבות, והן עוסקות במגוון רחב של נושאים. לצורך כך, נזקקות הרשויות המקומיות
חובות ההנגשה של הרשויות המקומיות
חובות ההנגשה של הרשויות המקומיות בסוף שנות ה-90, חוקקה הכנסת את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998. זאת, על מנת
טפסי בקשה להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית
טפסי בקשה להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית המקרקעין ניתנים לרשויות המקומיות, כנאמן של הציבור, על מנת לאפשר להן לעשות
חוק חובת המכרזים בתאגידים מקומיים
חובת המכרזים בתאגידים מקומיים "בשנת 2002 נחקק תיקון לחוק חובת המכרזים, המחייב את שר הפנים להתקין תקנות שעניינן החלתה של חובת
ספר נכסים
ספר נכסים - כלי לפיתוח כלכלי הקמה וניהול של ספר נכסים הנו חובה חוקית, החלה על הרשות המקומית. אולם מעבר לחובה
הנחיות חשכ”ל – השתתפות בפרויקטי פיתוח של הרשויות המקומיות
הנחיות חשכ"ל - השתתפות בפרויקטי פיתוח של הרשויות המקומיות ביום 3.2.2022 פרסם החשב הכללי (החשכ"ל) את הוראת תכ"מ 1.4.6, שעניינה "השתתפות
פיצויים מוסכמים בהפרת הסכם במכרז
פיצויים מוסכמים בהפרת הסכם במכרז כמעט בכל הסכם התקשרות שנחתם מכח מכרז, מוסיפים עורכי המכרזים סעיפים הנוגעים ל"פיצויים מוסכמים". סעיפים אלו
פטור ממס שבח במכירת מקרקעין על ידי אגודה שיתופית
ביום 17/10/2021, דחתה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שבביהמ"ש המחוזי בירושלים, ערר שהגישה האגודה השיתופית אלעזר, על החלטת מנהל
חוב היטל השבחה
חוב היטל השבחה שלא שולם יחייב את הרוכשים החדשים היטל השבחה הוא תשלום בגין השבחת הנכס, אשר נובעת מפעולת תכנון שביצעה
תביעת דיבה נגד רשות מקומית (עדכון פסיקה)
תביעת דיבה נגד רשות מקומית (עדכון פסיקה) בית המשפט המחוזי בחיפה, פסק ביום 30/12/2021 (ת"א 57373-04-18 רמי  חסון בע"מ ואח' נ'
בעלי מאגרי מידע? אתם אחראים גם לפעולות שמתבצעות במיקור חוץ
אבטחת מידע - אחריות לפעולות במיקור חוץ    הרשויות המקומיות, נשענות בעבודתן על עשרות תוכנות מחשב: תוכנות לניהול השכר, תוכנות לניהול
אבטחת מידע בעבודה מרחוק
אבטחת מידע בעבודה מרחוק – צמצום סיכוני סייבר ברשויות המקומיות מגיפת הקורונה יצרה את אחד השינויים העמוקים והמהירים ביותר ששוק העבודה
תביעות נזקי סייבר – הנזק הרבה יותר גדול מהנראה
תביעות נזקי סייבר פגיעה במערכות הממוחשבות ובמאגרי המידע של הרשויות המקומיות עלולה לגרום לנזקים כבדים. לא בכדי הצביעו מבקר המדינה, והרשות
פינוי פסולת מעסקים
פינוי פסולת מעסקים רשות מקומית היא הגוף האחד והיחיד האחראי לטיפול ישיר בפסולת הנוצרת בתחומיה. היא איננה רשאית, ואיננה מוסמכת, להסיר
עורכי דין מובילים לשנת 2021
איך אנחנו יודעים שאנחנו עושים עבודה טובה? דבר ראשון, אנחנו רואים את זה, בתוצאות ההליכים המשפטיים שאנחנו מנהלים. דבר שני, אנחנו
חוזה בלתי חוקי ברשויות המקומיות
חוזה בלתי חוקי ברשויות המקומיות אחת לתקופה, מעלות רשויות מקומיות את הטענה, כי התחייבות חוקית שנטלו על עצמן, בחוזה, במכרז או
אושרו אגרות התכנון המיוחדות במרחב התכנון שומרון
סעיף 52(3) לחוק תכנון ערים כפרים ובנינים מס' 79 לשנת 1966, אשר חל באזור יהודה והשומרון, קובע, בין היתר, כי
שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ברשויות המקומיות
שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ברשויות המקומיות מרבית המשרדים ברשויות המקומית - מצולמים. בין אם לצורך שמירה על ביטחון העובדים (עובדים
הקצאת מקרקעין ברשויות המקומיות
הקצאת מקרקעין ברשויות המקומיות מקרקעין הם משאב יקר, שלרוב נמצא במחסור. המקרקעין ניתנים לרשויות המקומיות, כנאמן של הציבור, על מנת לאפשר
פרסום משרד הפנים – ניוזלטר 10/2021
פרסום משרד הפנים - מחוז דרום, ניוזלטר מס' 10/2021: המועצה המקומית ערערה בנגב, ביצעה מספר פרויקטי תשתית, בהיקף של 10 מלש"ח המועצה
פגמים באומדן
פגמים באומדן מכרז אומדן הנו הערכה כלכלית שמבצעת הרשות המינהלית, לצורך המכרז. ברובם המכריע של המקרים, בתי המשפט אינם מתערבים באומדן
פתיחת תיבת המכרזים
פתיחת תיבת המכרזים פתיחת תיבת המכרזים איננה הליך טכני, של הסרת המנעולים מהתיבה. היא הליך מהותי ורגיש, שמטרתו לתת ביטוי לעקרונות
הצעה יחידה במכרז
הצעה יחידה במכרז וועדות מכרזים רבות, ברשויות המקומיות, מוצאות עצמן דנות בהצעה יחידה במכרז. זאת, בין בשל פסילת הצעות מתחרות בשלב
דירוג Bdi קבע: וולר ושות’- משרד עורכי דין רשויות מקומיות מוביל
משרד וולר ושות' דורג על ידי מדריך הדירוג CofaceBdi כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום הרשויות המקומיות לשנת 2021 על פי
ניהול חוקי עזר ברשויות המקומיות – בין המצוי לרצוי
חוקי עזר ברשויות המקומיות רשויות רבות סבורות, שחקיקת חוק עזר, הנו סופו של תהליך. רשויות רבות סבורות כי חוק העזר הוא
עורכי דין לרשויות מקומיות: הסתכלות משפטית-ניהולית כוללת
כתבה חדשה שפורסמה על משרד וולר ושות' באתר TheMarker: עורכי דין לרשויות מקומיות: הסתכלות משפטית-ניהולית כוללת משרד עורכי דין וולר ושות',
פסולת עודפת – מחוק עזר לניהול מוניציפלי מתכלל
כתבה חדשה במגזין רשויות - המגזין הישראלי לרשויות מקומיות (גליון 28 יולי 2021). לקריאת הכתבה המלאה: פסולת עודפת: מחוק עזר לניהול
חובות פרסום באתר האינטרנט החלות על הרשויות המקומיות
חובות פרסום באתר האינטרנט החלות על הרשויות המקומיות פעמים רבות, פונות רשויות מקומיות למשרד עורך דין רשויות מקומיות וולר ושות', בשאלות
הנחיות לתכנון ולביצוע תשתיות ופיתוח שכונות מגורים
סעיף 145 (ד) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, מקנה לוועדה מקומית סמכות לקבוע תקנות מרחביות למרחב התכנון שלה, אשר יעסקו בעיקר
דיני עבודה למנהלי ישובים
דיני עבודה למנהלי ישובים מעת לעת, משתתפים עורכי הדין של המשרד, כמרצים בימי עיון וכנסים בנושאים שונים. לאחרונה, הרצה עו"ד רועי
אגרות התכנון המיוחדות
אגרות התכנון המיוחדות, או: איך להגדיל את הכנסות מרכיב הקרקע, ברשויות המקומיות באיו"ש אחד הפרקים הפחות מוכרים בחוק תכנון ערים כפרים
עמדות טעינה לרכבים חשמליים במרחב העירוני
עמדות טעינה לרכבים חשמליים במרחב העירוני רקע: עמדות טעינה לרכבים חשמליים בישראל עד לפני מספר שנים, נדמה היה כי מדינת ישראל עתידה
אגרת פסולת עודפת
אגרת פסולת עודפת לקראת חישוב מחדש של אגרת פסולת עודפת בחודש ינואר 2021, פסק ביהמ"ש העליון (בג"ץ 5309/18 התאחדות המלונות בישראל נ' משרד הפנים
קולות קוראים
קולות קוראים לרשותם של הרשויות המקומיות ושל גופים ציבוריים אחרים, עומדים מקורות תקציביים משתנים, המוצעים על ידי משרדי הממשלה, גופי הסמך

צרו איתנו קשר

טלפון

04-8661537

פקס'

04-8662067

טלפון נייד

052-4264318

דואר אלקטרוני

כתובתנו

דרך העצמאות 15, קומה 3, חיפה 3133801

  • או מלאו פרטים ונחזור אליכם