top image

מאמרים ועדכונים

סמכות וועדת המכרזים לדרוש השלמת מסמכים במכרז
במרבית המכרזים, לאחר פתיחת מעטפות המציעים, מגלה וועדת המכרזים פגמים או חוסרים בהצעה. לעיתים, מדובר בחוסרים מהותיים, ולעיתים שוליים או טכניים. לעיתים, מדובר על חוסרים בשלב בחינת תנאי הסף, ולעיתים
פגמים בפרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים
פתיחת תיבת המכרזים איננה הליך טכני. היא הליך רגיש ומהותי, שמטרתו לתת ביטוי לעקרונות השקיפות והשוויוניות במכרז. פתיחת התיבה תעשה ע"י וועדת המכרזים, תתועד בצורה מדויקת בפרוטוקול, כאשר עיקרי הממצאים
אבטחת מידע בעבודה מרחוק
אבטחת מידע בעבודה מרחוק – צמצום סיכוני סייבר ברשויות המקומיות כבר עכשיו ברור שמגיפת הקורונה יצרה את אחד השינויים העמוקים והמהירים ביותר ששוק העבודה ידע מעולם: ההכרח וההעדפה לעבוד מחוץ למקום
עריכת ייפוי כוח מתמשך
בשנתיים האחרונות, החל מהתפרצות הקורונה, כמעט בכל יום אנחנו מקבלים שאלות מאנשים מודאגים, בקשר ליכולת קבלת ההחלטות, במקרה של מחלה קשה או אישפוז. רוב הפניות, כלל לא מגיעות מאנשים מבוגרים,
תביעות נזקי סייבר – הנזק הרבה יותר גדול מהנראה
פגיעה במערכות הממוחשבות ובמאגרי המידע של הרשויות המקומיות עלולה לגרום לנזקים כבדים. לא בכדי הצביעו מבקר המדינה, והרשות להגנת המידע והפרטיות במשרד המשפטים, מספר פעמים, כי הרשויות המקומיות אינן ערוכות
ייעוץ משפטי לרשויות המקומיות – עיתון הארץ
הייעוץ המשפטי לרשויות המקומיות חובק לא מעט תחומים ומחייב התמחות ייחודית. החל בייעוץ משפטי שוטף, עובר במכרזים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, וכלה בתכניות אב. כמה מילים עלינו, וולר ושות'
עיון בהצעת משתתף שהפסיד במכרז
מטבע הדברים, לעיתים מציעים המתמודדים במכרז – מפסידים. חלק מהמתמודדים, מבקשים לבחון את ההצעה הזוכה במכרז, במטרה למצוא בה פגמים, בעיות, סתירות עם המידע הידוע להם, לאתר כשלים מקצועיים של
צוואה נוטריונית
תהליך הכנת ועריכת צוואה, אינו תהליך פשוט, טכני, סטנדרטי או קצר. זו אחת ההחלטות האישיות הקשות, המורכבות והרגישות ביותר, המסתכלת על העבר ומנסה לצפות את העתיד. אולם, המציאות מוכיחה כי
החלפת וועדה מקצועית במכרז
וועדות המכרזים לרוב ממנות וועדות מקצועיות ויועצים, לצורך בדיקת ההצעות שהוגשו במכרז, ניקודן ודירוגן. סמכות המינוי נעוצה בהוראות תקנה 10(ד) לתקנות חובת המכרזים, הקובעת כי "ועדת המכרזים רשאית להיוועץ במומחה
הנחת הצעה בתיבת מכרזים לא נכונה
באחת מהסקירות הקודמות, דנו בתוצאת הגשת הצעות במכרז, לאחר המועד האחרון (הגשת הצעות במכרז - עמידה בזמנים). ככלל, שבנו והדגשנו כי חל איסור על ועדת המכרזים להביא בחשבון הצעות אשר
פינוי פסולת מבתי עסק
עדכון פסיקה: חיוב הרשות בהוצאות בגין אי פינוי פסולת מבית עסק בימים האחרונים, ניתן פסק דין בביהמ"ש השלום בחיפה (ת"א 53342-05-18 מרב - מזון כל בע"מ נ' עיריית קריית ביאליק ),
עורך דין קניית דירה
אנחנו תמיד אומרים, שעסקת מקרקעין היא לרוב העסקה היקרה והמורכבת ביותר לרובנו, מבחינה כלכלית ורגשית. דיני המקרקעין הם תחום סבוך, עמוס בפרטים משפטיים, הנדסיים וטכניים, המתעדכנים ומשתכללים באופן תדיר. כל
הגשת הצעות במכרז – עמידה בזמנים
מאות, ואולי אלפי פעמים, אנחנו אומרים ללקוחותינו, להקפיד על עמידה בזמנים, בהגשת הצעות במכרזים. אנחנו מדגישים שיש להתייחס לפעולה של הגשת ההצעה במכרז במועד, באותה הרצינות והקפדנות, של הכנת ההצעה
איך מוצאים מכרזים
רוב העסקים בישראל, לא ניגשים למכרזים. חלק מהם, מכיוון שאינם מודעים לעולם המכרזים ולאפשרויות הטמונות בו; חלק מכיוון שאינם חשופים ואינם עוקבים אחר הפרסומים השוטפים של המכרזים; חלק מחשש שמא
מעטפת המכרז
במרבית המכרזים, מופיעות הוראות ברורות ומפורשות, כיצד להגיש את ההצעה, לתיבת המכרזים. הוראות אלו נועדו לתכלית כפולה: מניעת האפשרות לתרמית בהגשת מסמכי המכרז, על ידי מציעים שונים; וסיוע לוועדת המכרזים
מס שבח
מהו מס שבח ? מס שבח מוגדר בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963, והוא מס המוטל על הרווח (כלומר - השבח) שנוצר בעת עסקת מקרקעין, בין מחיר הרכישה של
העברת זכויות במקרקעין
שינויים בתא המשפחתי, ענייני ירושות וצוואות, וכן שינויים במדיניות מיסוי נדל"ן במדינת ישראל, מובילים משפחות רבות לבחון העברת זכויות במקרקעין, אל הדור הבא – הילדים. חשוב לדעת כי העברת זכויות,
עורכי דין מובילים לשנת 2021
איך אנחנו יודעים שאנחנו עושים עבודה טובה? דבר ראשון, אנחנו רואים את זה, בתוצאות ההליכים המשפטיים שאנחנו מנהלים. דבר שני, אנחנו מקבלים פידבקים טובים מהלקוחות שלנו, שממשיכים לעבוד איתנו, להיות שותפים
חוזה בלתי חוקי ברשויות המקומיות
אחת לתקופה, מעלות רשויות מקומיות את הטענה, כי התחייבות חוקית שנטלו על עצמן, בחוזה, במכרז או בהזמנת עבודה – בטלות ומבוטלות. זאת, בשל טעות מינהלית – מכוונת או תמימה -
תנאי סף במכרז
חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, וההוראות ברשויות המקומיות (תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח–1987, התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א –1950, והתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958,
שאלות הבהרה במכרז
כל מכרז כולל הוראות פורמליות, שעל פיהם רשאים מציעים פוטנציאליים לפנות לעורך המכרז, לשאול שאלות הבהרה, להגיש השגה על תנאי המכרז או על דרישה המצוינת במכרז, לבקש שינוי של תנאי
הסתלקות מעיזבון
הסתלקות מעיזבון (ויתור יורש על ירושה) מה זה הסתלקות מעיזבון ? סעיף 6 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965, מאפשר ליורש, לוותר על חלקו בירושה בדרך של הסתלקות מעיזבון. מי שהסתלק מחלקו בירושה,
רכוש משותף
דיני הבתים המשותפים מכירים אך ורק בשני סוגים של שטחים אשר מצויים בבית משותף: דירות, ורכוש משותף. הגדרתו של הרכוש המשותף הנה הגדרה שיורית, והנה "כל חלקי הבית המשותף חוץ
אושרו אגרות התכנון המיוחדות במרחב התכנון שומרון
סעיף 52(3) לחוק תכנון ערים כפרים ובנינים מס' 79 לשנת 1966, אשר חל באזור יהודה והשומרון, קובע, בין היתר, כי – "וועדת התכנון המחוזית וועדת התכנון המקומית רשאיות, בכל זמן שהוא,
תביעה לפינוי מושכר
החשש הגדול ביותר של כל משכיר נכס, הוא מצב בו השוכר מפסיק לשלם את דמי השכירות, והוא עומד חסר אונים עם שוכר שלא ניתן לפנותו וללא דמי שכירות. במקרה הטוב,
מבנה ללא היתר לא יהנה מתמ”א 38
תמ"א 38 למבנה ללא היתר - פסק דין בית המשפט העליון דחה ערעור שהוגש כנגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון ונגד ועדת הערר המחוזית של מחוז תל-אביב. בית המשפט קבע
פירוק שיתוף במקרקעין
פירוק שיתוף במקרקעין הינה זכות בסיסית, המעוגנת בחוק המקרקעין, תשכ"ט -1969. על פי החוק והפסיקה, לכל שותף האוחז בנכס יחד עם שותפים נוספים, עומדת האפשרות לדרוש, בכל עת וללא צורך בנימוקים
שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ברשויות המקומיות
מרבית המשרדים ברשויות המקומית, מצולמים. בין אם לצורך שמירה על ביטחון העובדים (עובדים במחלקות הרווחה ועובדים במחלקות הגביה, לדוגמה), בין אם לצורך מניעת וונדליזם ופגיעה ברכוש הציבורי, בין מכח דרישה
פסילת ערבות מיטיבה במכרז
הלכה פסוקה כי ערבות מכרז, שאינה עומדת בדרישות המכרז, תביא לפסילת ההצעה. התוצאה המשפטית תהיה זהה, גם כאשר הערבות מיטיבה, אולם ניתן יהיה להכשירה רק במקרים חריגים. פגם בערבות הבנקאית ערבות בנקאית
הקצאת מקרקעין ברשויות המקומיות
מקרקעין הם משאב יקר, שלרוב נמצא במחסור. המקרקעין ניתנים לרשויות המקומיות, כנאמן של הציבור, על מנת לאפשר לרשויות המקומיות, לעשות בהן שימוש מושכל ולבצע פעולות שונות, על פי סמכויותיהן וחובותיהן
מה כתוב בהסכם משכנתא הפוכה ?
אתם לא יודעים. בדיוק כמו מרבית המתעניינים ב"משכנתא הפוכה", שאינם יודעים מה כתוב בהסכם עליו הם הולכים לחתום. מבחינת הרוב המכריע של נוטלי משכנתא הפוכה, מדובר בג'יבריש: רצף אותיות או
פרסום משרד הפנים – ניוזלטר 10/2021
פרסום משרד הפנים - מחוז דרום, ניוזלטר מס' 10/2021: המועצה המקומית ערערה בנגב, ביצעה מספר פרויקטי תשתית, בהיקף של 10 מלש"ח המועצה המקומית ערערה בנגב, החלה בהקמה וביצוע של ריבוד תשתיות, גינון
הערת אזהרה תמ”א 38
בשיעורים הראשונים בקורס דיני מקרקעין בבתי הספר למשפטים, לומדים הסטודנטים ש"הערת אזהרה" היא כלי משמעותי ובטוח, שנועד להבטיח את זכויותיו של רוכש זכויות במקרקעין, בשלב שבין רכישת הזכות (השלב החוזי)
מדריך לועד בית בטרם התקשרות עם יזם בפרויקט תמ”א 38
ועדי בתים ("נציגות הבית המשותף") רבים, מתלבטים בשנים האחרונות בנושא חידוש וחיזוק המבנה, לשם הגדלת הרווחים ושיפור רמת החיים. פרויקט תמ"א 38 עשוי להעניק פתרון לכל הצדדים. אולם בעוד שהיזם
זיכרון דברים
נפתח בשורה התחתונה: לא חותמים על זיכרון דברים. לא משנה אם אתם המוכרים, הרוכשים, השוכרים או החוכרים. מבחינה משפטית, לחתימה על זיכרון דברים, יש רק מגרעות, העלולות לסבך אתכם בעסקה,
נסח טאבו
מהו נסח טאבו "טאבו" היא לשכת רישום המקרקעין מטעם משרד המשפטים, אשר אחראית לרישום זכויות על נכס מסוים, בתחומי מדינת ישראל. כאשר נכס רשום בטאבו, יש חזקה לתקינות ונכונות האמור בנסח,
הערת אזהרה
מהי הערת אזהרה ? הערת אזהרה היא הערה הנרשמת במרשם המקרקעין (הטאבו), המעידה על קיומה של התחייבות בכתב של בעל המקרקעין, או של בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה, או
פטור ממס שבח בתמ”א 38
אחד ההיבטים (או התמריצים) החשובים בתוכניות תמ"א 38, הוא מתן פטור ממס שבח, במקרים מסוימים. מטרת הפטור, שנחקק בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), להעלות את הכדאיות הכלכלית של העסקה, ובכך
פירעון משכנתא הפוכה
בחיפוש מהיר בגוגל, "פירעון משכנתא הפוכה" הניבה כ-11,400 תוצאות. אף אחת מהן לא עוסקת בשאלה, מה קורה אם הלווים (בני הגיל השלישי), אינם מסוגלים להחזיר את ההלוואה. באילו מקרים המלווה,
היטל השבחה: הרוצח השקט של עסקאות נדל”ן
היטל השבחה הוא אחד ממיסי החובה, הנדרשים בעת מכירת נכס, בגין העליה בשווי הנכס. פעמים רבות, ובייחוד בעת עליית מחירי הנדל"ן, עומד היטל ההשבחה על מאות אלפי ₪, כך שהוא
חוזה שכירות
עסקת שכירות דירה, נתפשת פעמים רבות כעסקה "קטנה" או "פשוטה", ביחס לרכישת או מכירת דירה. בחיפוש פשוט בגוגל, או בשיטוט בפורומים שונים באינטרנט, ניתן למצוא בקלות חוזה שכירות סטנדרטי, להורדה.
הצעה הפסדית
פסילת הצעה הנמוכה מהאומדן פעמים רבות, נתקלות וועדות המכרזים, בהצעות מחיר הנמוכות משמעותית מהאומדן שהוכן למכרז. לכאורה, ככל שההצעה זולה יותר, הרי שהאינטרס הציבורי מתקיים. אולם, ההצעה הזולה ביותר אינה בהכרח
משכנתא הפוכה וסכסוכים משפחתיים
עם היציאה לגמלאות, הירידה בהכנסות החודשיות, העליה בהוצאות והרצון לסייע לילדים ולנכדים, בוחרים רבים מבני הגיל השלישי, לשעבד את דירת המגורים, ולקחת משכנתא הפוכה. מסלול זה אמנם מאפשר קבלת מימון
פגמים בהכנת אומדן
אומדן הנו הערכה כלכלית שמבצעת הרשות המינהלית, לצורך המכרז. ברובם המכריע של המקרים, בתי המשפט אינם מתערבים באומדן שהוכן לצורך המכרז, ובהחלטות וועדת המכרזים הנובעות ממנו. אולם כאשר מתגלים פגמים
פתיחת תיבת המכרזים
פתיחת תיבת המכרזים איננה הליך טכני, של הסרת המנעולים מהתיבה. היא הליך מהותי ורגיש מאד, שמטרתו לתת ביטוי לעקרונות השקיפות והשוויוניות במכרז. פתיחת התיבה תעשה ע"י וועדת המכרזים, תתועד בפרוטוקול,
השלמת מסמכים במכרז
השלמת מסמכים במכרז נדרשת ע"י וועדת המכרזים, לאחר פתיחת מעטפות המציעים במכרז, אם היא סבורה שההצעה כלשהי איננה מתייחסת למכלול הדרישות המופיעות במכרז. במקרה זה, רשאית וועדת המכרזים לפסול את
The-Marker נדל”ן: על מה הכי חשוב להקפיד לפני עסקת נדל”ן ?
כתבה חדשה שפורסמה באתר TheMarker נדל"ן, הכוללת ראיון עם עו"ד פנחס וולר: על מה הכי חשוב להקפיד לפני עסקת נדל"ן?
פרטיות ואבטחת מידע ברשויות המקומיות ובתאגידים העירוניים
פרטיות ואבטחת מידע ברשויות המקומיות ברשויות המקומיות מאגרי מידע רבים המשמשים בסיס לעבודתן, בעתות רגיעה וחירום, בין היתר בתחומים האלה: כספים, גביה, ביטוח, תכנון ובנייה, פיקוח, חינוך, רווחה, כוח אדם, רישוי
הצעה יחידה במכרז
וועדות מכרזים רבות, ברשויות המקומיות, מוצאות עצמן דנות בהצעה יחידה במכרז. זאת, בין בשל פסילת הצעות מתחרות בשלב תנאי הסף, ובין בשל העובדה, שכלל לא הוגשו הצעות נוספות באותו המכרז.
דירוג Bdi קובע: משרד וולר ושות’ – משרד מוביל בתחום הרשויות המקומיות
  שמחים וגאים לעדכן, כי משרד וולר ושות' דורג, על ידי מדריך הדירוג CofaceBdi כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום הרשויות המקומיות לשנת 2021. על פי המדריך, הדירוג מבוסס על איכות לקוחות
ניהול חוקי עזר ברשויות – בין המצוי לרצוי
רשויות רבות סבורות, שחקיקת חוק עזר, הנו סופו של תהליך. רשויות רבות סבורות כי חוק העזר הוא עניינה של הלשכה המשפטית, הגזבר והמזכיר/ מנכ"ל בלבד. אולם חוקי עזר הנם אחד
עורכי דין לרשויות מקומיות: הסתכלות משפטית-ניהולית כוללת
כתבה חדשה שפורסמה על משרד וולר ושות' באתר TheMarker: עורכי דין לרשויות מקומיות: הסתכלות משפטית-ניהולית כוללת
פסולת עודפת – מחוק עזר לניהול מוניציפלי מתכלל
כתבה חדשה במגזין רשויות - המגזין הישראלי לרשויות מקומיות (גליון 28 יולי 2021). לקריאת הכתבה המלאה: פסולת עודפת: מחוק עזר לניהול מוניציפלי מתכלל.
איך לבחור עורך דין מקרקעין ?
רכישה או מכירת מקרקעין, היא פעולה רגישה, סבוכה ומורכבת ביותר, אישית, משפטית וכלכלית. אין מדובר רק ביחסים שבין הקונים לבין המוכרים, אלא בעסקה המערבת צדדים נוספים (בנק מלווה, קבלן, רשות
ליווי משפטי לפרויקט – מרכז הכפר
לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן
חובות פרסום באתר האינטרנט החלות על הרשויות המקומיות
פעמים רבות, פונות רשויות מקומיות למשרד עורך דין רשויות מקומיות וולר ושות', בשאלות בדבר חובת הפרסום והיקפה, באתר האינטרנט שמפעילה הרשות המקומית. לעיתים, מדובר ברשויות המעוניינות לשפר ולהנגיש את השירות
איך מזהים ומתמודדים עם מכרז “תפור” ?
פעמים לא מועטות, אנו נתקלים בפניות לקוחות, המאתרים ומגישים הצעה במכרז פומבי שמפרסמות רשויות המדינה למתן שירותים, אולם הצעתם נפסלת, בעילות שונות. מדובר בלקוחות שהשקיעו מאמצים רבים וטרחו בהכנת ההצעה
“משולש היחסים”: בין מוכר, קונה ובנק
עורכי דין מעטים שבמעטים, רושמים לזכותם פיתוח ושינוי של הלכות משפטיות, ויצירת הלכה משפטית חדשה ומחייבת. עו"ד פנחס וולר הנו אחד מעורכי הדין המומחים הספורים, שיכול להתגאות בפסק דין של
מתי קיבלת צ’ק מחברת החשמל ?
במסגרת פעילות משרד וולר ושות', אנו מלווים רשויות מקומיות בתחומי ההתייעלות הכלכלית, הגדלת הכנסות, הקצאת וניהול משאבי הרשות, ועוד. זאת, לאור תפיסת המשרד כי הניהול האסטרטגי כולל התוויית חזון, תכנון
ניהול עיזבון
כדי לדאוג לחלוקת העיזבון של אדם שנפטר, מתמנה לעתים מנהל עיזבון. תפקידיו של מנהל העיזבון הם, בין השאר, לאתר את יורשי הנפטר, לפרוע את חובותיו של הנפטר, לגבות חובות של
טיפים לביצוע עסקת נדל”ן
קנייה או מכירת דירה, היא אחת הפעולות המשמעותיות ביותר, מבחינה כלכלית ורגשית, עבור מרבית האנשים. על מנת לוודא שההליך מבוצע "לפי הספר", נדרש ליווי על ידי עורך דין מקצועי, בעל
הנחיות לתכנון ולביצוע תשתיות ופיתוח שכונות מגורים
סעיף 145 (ד) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, מקנה לוועדה מקומית סמכות לקבוע תקנות מרחביות למרחב התכנון שלה, אשר יעסקו בעיקר בהיבטים של עיצוב, היבטי פיתוח, וחיבור תשתיות. החוק מחלק את
הליכי שימוע בהליך מכרזי
בדיני המכרזים, עומדת למשתתף במכרז, אשר עלול להיפגע מהחלטתה של וועדת המכרזים, זכות הטיעון. אלא שפעמים רבות, משתתפים המוזמנים לשימוע, לא עומדים על זכותם לניהול תקין של הליכי השימוע. כתוצאה
איך מכינים הצעה למכרז ?
בכל שנה, רשויות המדינה מבצעות התקשרויות, בתחומים הדרושים להם, בהיקפים הנאמדים במאות מיליארדי ₪. במרבית המקרים, ההתקשרויות נעשות בדרך של פרסום מכרז, משמע פניה פומבית, יזומה, של הגוף, אל כלל
למה צריך צוואה ?
צוואה היא מסמך משפטי, כל אמירה או בקשה של אדם, אשר מבקש שתתמלא או תבוצע לאחר מותו. לרוב, תוכנה של הצוואה עוסק ברכוש אותו השאיר המנוח, וחלוקתו בין יורשיו, אולם
ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך מאמר שהתפרסם לאחרונה, הצביע על עליה עקבית במספר המונשמים הכרוניים בישראל, המעבירים חודשים ושנים בסבל שסופו מוות. למעשה, כפי שמצביע המחבר, ישראל היא המדינה היחידה במערב, המנשימה ביודעין
דיני עבודה למנהלי ישובים
מעת לעת, משתתפים עורכי הדין של המשרד, כמרצים בימי עיון וכנסים בנושאים שונים. לאחרונה, הרצה עו"ד רועי וולר, בפני מזכירי הוועדים המקומיים של המועצות האזוריות באזור יהודה יהודה והשומרון, בהזמנת
אגרות התכנון המיוחדות
אגרות התכנון המיוחדות, או: איך להגדיל את הכנסות מרכיב הקרקע, ברשויות המקומיות באיו"ש אחד הפרקים הפחות מוכרים בחוק תכנון ערים כפרים ובנינים מס' 79 לשנת 1966 ("החוק הירדני"), אשר חל באזור יהודה
עמדות טעינה לרכבים חשמליים במרחב העירוני
עמדות טעינה לרכבים חשמליים במרחב העירוני (פורסם לראשונה בשבועון "נופים: נדל"ן, בתים והתיישבות", גיליון 209, 16/11/2018) עד לפני מספר שנים, נדמה היה כי מדינת ישראל עתידה להיות המובילה העולמית של מהפכת הרכב
ניהול אתרי בניה “ירוקים”
ניהול אתרי בניה "ירוקים" (פורסם לראשונה בשבועון "נופים: נדל"ן, בתים והתיישבות", גיליון 211, 7/12/2018) האסוציאציה הראשונה של רובנו ביחס ל"בניה ירוקה" היא של בניה מחומרים ממוחזרים, בידוד תרמי וחסכון בצריכת האנרגיה, מערכות
שיתוף ציבור ברשויות המקומיות
שיתוף ציבור ברשויות המקומיות (פורסם לראשונה בשבועון "נופים: נדל"ן, בתים והתיישבות", גיליון 212, 14/12/2018) חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, הוא דבר החקיקה המרכזי המסדיר את תהליכי התכנון ברחבי מדינת ישראל (וביו"ש -
כתיבת צוואה עם עו”ד
בשיטוט באתרי אינטרנט שונים, נדמה כאילו כתיבת צוואה - מעולם לא היתה קלה ופשוטה יותר. נוסח כמעט מוכן: פשוט להוריד קובץ למחשב האישי, להקליד שם, כתובת ומספר תעודת זהות, וזהו.
אגרת פסולת עודפת
לקראת חישוב מחדש של אגרת פסולת עודפת בחודש ינואר 2021, פסק בית המשפט העליון (בג"ץ 5309/18 התאחדות המלונות בישראל נ' משרד הפנים ), כי יש להקטין משמעותית את התשלום שגובות הרשויות המקומיות, שחוקקו
קולות קוראים
לרשותם של הרשויות המקומיות ושל גופים ציבוריים אחרים, עומדים מקורות תקציביים משתנים, המוצעים על ידי משרדי הממשלה, גופי הסמך הממשלתיים וגופים ציבוריים, בתצורה של "קולות קוראים", תמיכות, הקצבות ופרויקטים. תקציבים
לקראת תיקונים בחוק הירושה
לפני מספר ימים, הפיץ משרד המשפטים להערות הציבור את תזכיר חוק הירושה, התשפ"א-2021, שמטרתו החלת תיקונים משמעותיים בחוק הירושה, התשכ"ה - 1965. ההצעה כוללת, בין היתר, תיקונים מהותיים רבים להוראות

צרו איתנו קשר

טלפון (רב-קווי)

04-8661537

פקס'

04-8662067

טלפון נייד

052-4264318

דואר אלקטרוני

כתובתנו

דרך העצמאות 15, קומה 3, חיפה 3133801

  • או מלאו פרטים ונחזור אליכם