top image
מידע מקצועי

מאמרים ועדכונים

דירוג אנרגיה של דירות מגורים
נכון להיום, כ-30% מצריכת החשמל הכוללת בישראל, הנה מבנייני מגורים. אלא שעד היום, אין כל חובה למדוד או להציג את
שטח דירה
אחד הפרמטרים החשובים ביותר, בעת חיפוש דירה לרכישה או לשכירות, הוא שטח הדירה. משטח הדירה נגזר, בין היתר, שווי הנכס.
עבודת חברי וועדת המכרזים בבדיקת הצעות
מכרזים רבים כוללים שילוב של היבט הכמות (הצעת המחיר או התמורה המבוקשת), ושל היבט האיכות (טיב ההצעה): שילוב של רכיב
תובע עירוני ברשויות המקומיות
התובע העירוני, ומערך התביעה, הנם חלק משמעותי ומרכזי במערך האכיפה של הרשויות המקומיות. מערך תביעה עירוני אפקטיבי הפועל ברציפות מסייע
מניעת הידרדרות תפקודית של אזרחים ותיקים
הגידול במספר האזרחים הוותיקים בישראל, מביא עמו אתגרים משמעותיים. אחד מהם הוא השאיפה לשמר את תפקודם הפיזי והמנטלי של האזרחים
הצללת השממה – שינויים באיכות הסביבה
כתבה של אביב לביא ביום 16/6/2022, באתר "זמן ישראל" עם עו"ד רועי וולר. על הצללה במרחב העירוני, איכות הסביבה, ניהול מוניציפאלי,
אשכול רשויות מקומיות
אשכול רשויות מקומיות (או אשכול אזורי) הינו איגוד ערים מיוחד, שהוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים,
הספר הצהוב – עבודות תכנון במכרזים
משרד הביטחון הנו מזמין עבודות תכנון, מהגדולים במשק בישראל: בסיסי צבא, מבנים, תשתיות ועוד. היכללות במאגר היועצים של משרד הביטחון,
תעריף נוטריון
תעריף נוטריון נקבע מכוח תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל”ט-1978, ומתעדכנים בתחילת כל שנה, על ידי משרד המשפטים. התעריפים הנם אחידים,
זכות העמידה של מציע שהצעתו נפסלה
לאחרונה, ניתנה החלטה בבית המשפט העליון (עע"מ 6629-21 אטלנטיס מרכזי הכשרה לחקלאות בע"מ נ' משרד החוץ - אגף מש"ב ), שעניינה זכות העמידה
ניסיון רע
רשויות ציבוריות המפרסמות מכרזים, מציינות לעיתים הוראה, בדבר זכותן לפסול מציע שיש לרשות ניסיון רע ("ניסיון שלילי") עמו. ההחלטה לפסול
הוצאות מוכרות למס שבח
חלק בלתי נפרד מתפקידו של עורך דין מקרקעין, הוא תחום מיסוי המקרקעין. כלומר, בחינת היבטי תשלום המס בהם יחוייבו לקוחותיו,
רישום בית משותף
מרבית תושבי מדינת ישראל, מתגוררים בבתים משותפים, כלומר – חולקים במספר יחידות דיור במבנה אחד, או במספר מבנים הבנויים על
רכישת דירה מקבלן בפרויקט ללא היתר בניה
רבים מעדיפים לרכוש דירה ראשונה, או דירה להשקעה, מקבלן או מיזם. אלא שפעמים רבים, העסקה מבוצעת כאשר אין לדירה היתר
הארכת תוקף החוק לפיצול דירות (מאמר News1)
משרד הפנים פרסם ביום 13/4/2022, תזכיר לחוק התכנון והבניה, המאריך את הוראת השעה המאפשרת פיצול דירות (תיקון 117 לחוק). על
ייפוי כוח מתמשך לזקנים ולאנשים עם ירידה קוגניטיבית
לאחרונה (מאי 2022), פרסם מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל, מחקר שנועד לבחון את יישום תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ואת
אימוץ החלטת ועדת המכרזים
לוועדת המכרזים ברשויות המקומיות, מספר תפקידים עיקריים: בשלב פרסום המכרז – לקבוע את מועדי הגשת ההצעות; בהגשת מסמכי המכרז –
חוזה מכירת דירה
בין אם אתם מעוניינים לרכוש דירה ובין אם אתם מעוניינים למכור דירה, ניסוח חוזה מכירת דירה בעזרת עורך דין מומחה
עתירה מנהלית במכרזים
עתירה מנהלית היא הליך משפטי המתקיים בבית משפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, ובה מתבקש בית המשפט לבטל או לשנות החלטה
חובת ההנמקה של רשויות מקומיות
חובת ההנמקה חלה על כל החלטה של הרשות המנהלית בישראל, ובתוכן הרשויות המקומיות. מקור החובה נעוץ בהוראות החוק לתיקון סדרי
הוכחת תנאי סף במכרז
בכל מכרז המפורסם על ידי גוף ציבורי, נדרשת הצגת ניסיון רלוונטי, מצד המציע, לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף. הניסיון יכול
קבלת הנחה בארנונה לאזרחים וותיקים
בחודש מרץ 2022, פורסם תיקון מס' 17 לחוק האזרחים הוותיקים, התשפ"ב - 2022, המקל על מימוש הנחה בארנונה, לאזרחים ותיקים.
מכרזי רכש מערכות מידע ברשויות המקומיות
הרשויות המקומיות עושות שימוש בעשרות תוכנות, המשמשות לפעילותה השוטפת: גביה, הנהלת חשבונות, תקציב, תב"רים, כח אדם ושכר, GIS, תכנון ובניה,
רכישת דירה עם חריגות בניה
רכישת דירה עם חריגות בניה, היא עסקה בעייתית, המסכנת אתכם, באופן אישי. חריגת בנייה, משמע בנייה המתבצעת ללא היתר בנייה
עיכוב זכיה במכרז
לעיתים קרובות, משתתף במכרז שלא הצליח לבטל את זכייתו של משתתף אחר, פונה לבית המשפט לעניינים מינהליים, בבקשה לעיכוב ביצוע,
מפה ארצית לקרקעות מזוהמות
המשרד להגנת הסביבה, פרסם ביום 27/3/2022, מפה ארצית לקרקעות מזוהמות, ברחבי ישראל. המפה, הכוללת למעלה מ-2,200 אתרים (מתוך למעלה מ-3,300
סיום תפקיד של מיופה הכוח לאחר פטירת הממנה
קיימים מספר מצבים, בהם יסיים מיופה הכוח את תפקידו. אחד מהמקרים הוא פטירתו של מייפה הכוח (האדם הממנה). במקרה זה,
שכר טרחת עורך דין בעסקת מקרקעין
ככלל, שכר טרחת עורך דין בעסקת מקרקעין, מורכב מ-3 גורמים עיקריים: שווי הנכס, מורכבות העסקה, ומומחיות וניסיון עורך הדין המטפל.
מפגש מציעים
מכרזים ציבוריים רבים (בעיקר במכרזים שנושאם בינוי, שיפוצים ותשתיות), כוללים דרישה למפגש מציעים. מפגש זה, שלעיתים מכונה "סיור מציעים", "סיור
אישור לבנק על קבלת תמורה בעת מכירת נכס מקרקעין
מרבית עסקאות המקרקעין בישראל, ממומנות באמצעות ההון העצמי של רוכש המקרקעין, ובאמצעות הבנק. הבנק מעמיד הלוואה – משכנתא – לטובת
מחפשים המלצה על עורך דין המתעסק בייפוי כוח מתמשך?
עם התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אנשים רבים פונים למשרדנו, לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך. ולא בכדי: המחשבות והדאגות באשר
רכש ירוק
עורכי המכרזים במשרדי הממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות, מפרסמים מכרזי רכש למוצרים ולשירותים, בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים
העברת דירה במתנה
העברת דירה ללא תמורה (מכונה גם “עסקת מתנה”, או “העברה במתנה”), היא העברה של נכס מקרקעין, כולו או חלקו, מבלי
כיצד מקבלים החלטות בייפוי כוח מתמשך ?
ייפוי כוח מתמשך, נועד לצפות פני עתיד. אלא שהעתיד אינו נראה לעין, וקשה לקבל החלטות, עבור כל מגוון הסיטואציות האישיות,
ביזור סמכויות לרשויות המקומיות
ביזור סמכויות לרשויות המקומיות וועדה שגיבש משרד הפנים, שעניינה ביזור סמכויות לרשויות המקומיות, עשויה להיות אחת המהפכות החשובות ביותר בשנים האחרונות.
תצהיר כוזב במכרז
כל מכרז, כולל דרישה של עורך המכרז, כי המציע יחתום על תצהירים, הצהרות ואישורים (בנוסח אחיד המצורף למסמכי המכרז), במטרה
מה חשוב לבדוק כאשר רוצים לכתוב ייפוי כוח מתמשך?
ישנן סוגיות כלכליות, בריאותיות או משפחתיות שמעסיקות אתכם בשנים האחרונות ואתם מתחילים לדאוג לגבי העתיד והנכסים שלכם? אתם לא לבד.
חשבונות ממנה בייפוי כוח מתמשך
במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שהתקבל בשנת 2016, נקבעו מספר חלופות לאפוטרופסות, שנועדו להקטין את הפגיעה באוטונומיה של
שיקולי תחרות במכרזים ציבוריים
רשות התחרות פרסמה בחודש יוני 2020, מסמך לעורכי מכרזים בגופים הציבוריים, שעניינו שקילת שיקולי תחרות במכרזים (קישור ישיר כאן). מסמך
הגנה על דיירים בעסקת פינוי בינוי
אחד האתגרים הגדולים ביותר – ואולי המרכזי – בעסקת פינוי-בינוי, הוא הגנה על זכויות הדיירות לאורך התקופה. עסקת פינוי בינוי
פיצול דירות בהיתר
פיצול דירות ללא היתר בנייה, מהווה את אחת העבירות הנפוצות ביותר במרחבי תכנון עירוניים. אלא ששינויים בהעדפות הדיור של משקי
רכישת דירת מגורים מהכנסייה
קרקעות ונכסי נדל"ן רבים במדינת ישראל, נמצאים בבעלות פרטית של כנסיות, הפטריארכיה, מסדרים או גופים נוצריים. לפי ההערכות השונות, מדובר
חובת הגילוי במכירת דירה
בניגוד למשפט האנגלי, בו הכלל הוא "ייזהר הקונה", במשפט הישראלי, ולפחות בדיני המקרקעין, הכלל הוא "ייזהר המוכר". הוראות החוק והפסיקה
המלצות על עורך דין מקרקעין בחיפה
אחרי ששכרתם דירות ברחבי הארץ, החלטתם שהגיע הזמן לרכוש דירה בבעלותכם. מבחינתכם זהו צעד חשוב ומשמעותי, שמצריך הרבה משאבים ואנרגיות
מה צריך לבדוק כאשר באים ומחפשים עורך דין מקרקעין?
בעבר, השאלה האם לקנות דירה להשקעה, מול השקעה בשוק ההון, היתה נחלתם של משקיעים ובעלי הון בלבד. אלא שהמצב משתנה
הוצאות פיתוח מגרש לצורך חישוב מס רכישה
ביום 22/3/2022, קבע בית המשפט העליון, הלכה חשובה בתחום מיסוי מקרקעין: האם יש לכלול במסגרת הסכום שעליו מוטל מס רכישה בגין
האם הודעת זכיה במכרז מהווה חוזה מחייב ?
בסיומם של מרבית המכרזים, מוכרז זוכה במכרז, אליו נשלחת הודעת זכיה. נשאלת השאלה, האם בעצם משלוח הודעת הזכיה, משתכלל ונחתם
עורך דין מיסוי מקרקעין
בעסקת מכירת דירה או רכישת דירה, דורשות המדינה את חלקה בעסקה, בדמות מיסוי מקרקעין. מס זה מחולק למס רכישה (עבור
כיצד לבחור עו"ד מקרקעין מומלץ באיזור חיפה?
אחרי חיפושים ארוכים ומפרכים, מצאתם את דירת חלומותיכם בחיפה. בין אם מצאתם דירת מגורים, ובין את מצאתם דירה להשקעה (המככבת
מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה?
ייפוי כוח מתמשך וצוואה, הם שני סוגי מסמכים משפטיים שונים, המשלימים אחד את השני, אולם שונים זה מזה: צוואה היא מסמך
קנסות בגין הפרת חוק האריזות
בשנת 2011 נחקק החוק להסדרת טיפול באריזות, התשע"א – 2011, במטרה להפחית את כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע את הטמנתה,
הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם הממנה, בעודו כשיר וצלול, לבחור כיצד ינהגו ויטפלו בו, כאשר לא יוכל לקבל החלטות. בכך,
מגבלות על סמכויות מיופה הכוח
ייפוי כוח מתמשך, הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כשלא יוכל
צילום ערבות בנקאית (במקום המקור) – מצדיק פסילה
מה דין צילום ערבות בנקאית במכרז, שהוגשה במקום הערבות המקורית ? ביהמ"ש העליון פסק ביום 26/5/2020, ב-עע"מ 7230/19 גילי ויואל עזריה
הרשות המקומית מוסמכת לקבל מידע פלילי
חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט- 2019, שנכנס לתוקף ביום 16.01.22, תיקן לתקן מספר סוגיות בתחום המרשם הפלילי, שהתעוררו במהלך
חשיבות סיום הרישום בטאבו
עורכי הדין במשרדנו רגילים להיתקל בלקוחות, שגילו להפתעתם (לקראת מכירת דירה, עסקת תמ"א 38, או הוצאת היתר בניה), כי הנכס
צרות במגדלי היוקרה
מיקום מרכזי, שכנים מפורסמים ומפרט בנייה יוקרתי לא מבטיחים תמיד שקט ושלווה. כך נראה תיק משפטי שהיה בטיפולנו לפני מספר
פטור מהיטל השבחה לממ"ד
ביום 19/1/2022, ניתן בבית המשפט העליון פסק דין (בר"מ 6874/21 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה נ' פז קבלנים יזמות ובניה
חוזה מכר דירה
אין ספק שקניה ומכירה של דירה, היא אחת העסקאות הגדולות ביותר שאדם יבצע במהלך חייו. לכן, לקראת ביצוע העסקה, ובמהלכה,
הפחתת הוצאות לעסק ביתי – בין כסף קטן לגדול
ככל שעולה שיעור העובדים מהבית, או במתכונת היברידית, מתרבים המדריכים באתרי האינטרנט, הממליצים על דרכים שונות לחיסכון ולהפחתת עלויות לעסק
עורך דין מכירת דירה
עו"ד מכירת דירה עורך דין מכירת דירה, מהווה, במרבית המקרים, את כל ההבדל בין הצלחה לכישלון בעסקת נדל"ן. עסקת מכר מוצלחת,
ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט
מי רשאי לבקש ביטול ייפוי כוח מתמשך ? הממנה - מייפה הכוח יכול לבטל את ייפוי הכוח המתמשך שהעניק, טרם
פסילת מציעה במכרז, בשל אי תשלום אגרה
פסילת מציעה במכרז, בשל אי תשלום אגרה האם לפסול מציעה במכרז, או הצעה זוכה במכרז, בשל אי תשלום חוב אגרה שנתית,
פקיעת תוקף ייפוי כוח מתמשך
סעיף 32 כ"ב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, קובע מספר תנאים ודרכים, לפקיעת תוקף ייפוי כוח מתמשך. פקיעת תוקף
ביטול מכרז
ההחלטה על ביטול מכרז עשויה להתקבל בשלבים שונים של המכרז, עד לחתימת הסכם התקשרות עם המציע הזוכה. גם הסיבות לביטול
בנק פתרונות להתייעלות משאבים בתעשייה
המרכז להתייעלות במשאבים, שהוקם ביוזמת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה והתעשייה, השיק בחודש פברואר 2022, "בנק פתרונות" להתייעלות במשאבים שונים:
התנגדות למסירת עבודות ללא מכרז
חוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו, קובעים כי הגופים הציבוריים בארץ, מחויבים לרכוש סחורות, טובין ושירותים, באמצעות
רישום מחסן כדירה בטאבו
רישום מחסן כדירה בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו), היא אחת השאלות הנפוצות ביותר במשרדנו. לרוב, מדובר בבדיקת ראשונית של הזדמנות השקעה,
תזכיר חוק האקלים, התשפ"א-2021
ביום 18/10/2021, פרסם המשרד להגנת הסביבה, את תזכיר חוק האקלים, לאחר קבלת עמדות הציבור. בהמשך לכך, אישרה הממשלה ביום 9/5/2022
חיפוש יורשים
מייד עם פטירתו של אדם, נופל העיזבון לידי יורשיו. במקרה בו המנוח הלך לעולמו בלא שהותיר אחריו צוואה, יחולק העיזבון
מתי לפנות לעורך דין מכרזים?
בעבר הלא רחוק, התמודדות במכרזים היתה עניין פשוט. כל שנדרש היה הוכחת עמידה בדרישת סף, הוכחת ניסיון רלוונטי, והצעה כספית
זכויות תלת מימד במקרקעין
הצורך לנצל את המרחב האנכי מזוהה כבר שנים רבות במערכת התכנון. צפיפות האוכלוסיה בישראל ובעולם גדלה, התשתיות הולכות ומתרחבות, מעמיק
ממונה הגנה על הפרטיות ברשויות המקומיות
ביום 24/1/2022, פרסמה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, מסמך המלצות עבור ארגונים וחברות, מכלל המגזרים, בנוגע למינוי ממונה הגנה על
תיאום הצעות במכרז
מה זה תיאום הצעות במכרז? המכרז הציבורי מהווה סוג של תחרות מאורגנת, הנערכת בין מספר משתתפים, המתקיימת על- פי כללים פורמליים
יועץ משפטי לרשות מקומית
לרשויות המקומיות בישראל יש סמכויות נרחבות, והן עוסקות במגוון רחב של נושאים. לצורך כך, נזקקות הרשויות המקומיות לייעוץ, להנחיה, לליווי
ביטול זכייה במכרז בשל אי עמידה בתנאים למימוש הזכייה
רוב המכרזים קובעים תנאים, שעל המציע הזוכה לעמוד בהם, על מנת לממש את הזכייה, ועל מנת שייחתם הסכם התקשרות בין
תקנה 27 לתקנות המקרקעין
תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב - 2011, שכותרתה "הערה על ייעודם של מקרקעין", מאפשרת למוסד תכנון, לרשום הערת
חובות ההנגשה של הרשויות המקומיות
בסוף שנות ה-90, חוקקה הכנסת את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998. זאת, על מנת "להגן על כבודו וחירותו
הודעת אי זכיה במכרז
מה עושים, כאשר התקבלה הודעה בדבר אי זכיה במכרז? כיצד מביאים לביטול הודעת וועדת המכרזים בדבר אי זכיה במכרז ?
עמדת טעינה לרכב חשמלי בחניה משותפת
האם ועד הבית רשאי לקבוע תנאים לבעל דירה המעוניין להתקין עמדת טעינה חשמלית בחניה פרטית? לאחרונה (מרץ 2022), נדונה סוגיה
צוואה שנשתכחה
מהי צוואה שנשתכחה ? "צוואה שנשתכחה" הנה צוואה תקפה שאדם ערך במהלך חייו, אולם במרוצת השנים ושינויי הנסיבות - שכח מקיומה.
טפסי בקשה להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית
המקרקעין ניתנים לרשויות המקומיות, כנאמן של הציבור, על מנת לאפשר לרשויות המקומיות, לעשות בהן שימוש מושכל ולבצע פעולות שונות, על
מדריך צוואה הדדית
מהי צוואה הדדית ? צוואה הדדית (מכונה גם "צוואה זוגית"), היא צוואה שעורכים, במשותף, בני זוג, בהתאם לסעיף 8(א) לחוק הירושה,
חוק חובת המכרזים בתאגידים מקומיים
"בשנת 2002 נחקק תיקון לחוק חובת המכרזים, המחייב את שר הפנים להתקין תקנות שעניינן החלתה של חובת המכרז הסטטוטורית על
ספר נכסים
ספר נכסים - כלי לפיתוח כלכלי הקמה וניהול של ספר נכסים הנו חובה חוקית, החלה על הרשות המקומית. אולם מעבר לחובה
עיזבון
מה זה עיזבון? עיזבון הוא מונח משפטי, המתאר את כלל נכסי המנוח (רכוש, נכסים, זכויות וחובות), העוברים בירושה אל היורשים, מייד
הנחיות חשכ"ל – השתתפות בפרויקטי פיתוח של הרשויות המקומיות
ביום 3.2.22 פרסם החשב הכללי את הוראת תכ"מ 1.4.6, שעניינה "השתתפות בפרויקטי פיתוח ובינוי של הרשויות המקומיות". מטרת ההוראה הנה הסדרה
איך ממלאים ייפוי כוח מתמשך מקוון?
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לכל בגיר, שהוא כשיר וצלול, לקבוע כיצד ועל ידי מי, יטופלו ענייניו האישיים,
עסקת נטו
מהי עסקת נטו ? ברוב המקרים בעסקאות מקרקעין, כל צד לעסקה נושא בחבות המס שלו. אולם במקרים מועטים, הקונה משלם למוכר
פיצויים מוסכמים בהפרת הסכם במכרז
כמעט בכל הסכם התקשרות שנחתם מכח מכרז, מוסיפים עורכי המכרזים סעיפים הנוגעים ל"פיצויים מוסכמים". סעיפים אלו קובעים, בתמצית, כי במקרה
פטור ממס שבח במכירת מקרקעין על ידי אגודה שיתופית
ביום 17/10/2021, דחתה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שבביהמ"ש המחוזי בירושלים, ערר שהגישה האגודה השיתופית אלעזר, על החלטת מנהל
התנגדות לצוואה
כאשר אדם מותיר אחריו צוואה, דהיינו - אמירה או מסמך, המורים כיצד לחלק את רכושו לאחר מותו, תיקבע חלוקת הרכוש
שכר טרחה עורך דין תמ"א 38
דיירים רבים מופתעים לדעת, כי שכר טרחת עורך הדין, בפרויקטים של תמ"א 38 או התחדשות עירונית, משולם על ידי היזם.
חוב היטל השבחה
חוב היטל השבחה שלא שולם יחייב את הרוכשים החדשים היטל השבחה הוא תשלום בגין השבחת הנכס, אשר נובעת מפעולת תכנון שביצעה
איך נראה נסח טאבו?
איך נראה נסח טאבו? מדריך לקריאת נסח טאבו כתבה זו תעסוק באחד הנושאים הטכניים ביותר – אך המהותיים ביותר, בתחום המקרקעין:
רכישת נכס מסחרי
ליווי משפטי ברכישת נכס מסחרי רכישת משרד, חנות, או כל נכס מסחרי להשקעה, מהווה עסקה לא פשוטה. היא מחייבת תהליך משפטי
תביעת דיבה נגד רשות מקומית (עדכון פסיקה)
בית המשפט המחוזי בחיפה, פסק ביום 30/12/2021 (ת"א 57373-04-18 רמי  חסון בע"מ ואח' נ' גנדלמן ואח' ) את אחד הפיצויים
עבירות בנייה בדירות בבניין משותף
עבירות בנייה בדירות בבניין משותף עלולות לפגוע בדיירים שומרי חוק לאחרונה, פסק ביהמ"ש המחוזי (עת"מ (ב"ש) 525-09-20 טולוס אנין והשקעות בע"מ
הרצאה בגני התערוכה – רכש ומכרזים
מתוך הרצאה של עו"ד רועי וולר, בגני התערוכה (המרכז הבינלאומי לכנסים - וועידת ישראל לרכש ארגוני 2022), בפני חברי פורום

צרו איתנו קשר

טלפון (רב-קווי)

04-8661537

פקס'

04-8662067

טלפון נייד

052-4264318

דואר אלקטרוני

כתובתנו

דרך העצמאות 15, קומה 3, חיפה 3133801

  • או מלאו פרטים ונחזור אליכם