top image
מידע מקצועי

רשויות מקומיות

מבנה מסוכן
חוק עזר הריסת מבנים מסוכנים, מאפשר לרשות המקומית, לאחר שערכה בדיקה הנדסית מקצועית ומצאה שיש חשש לגבי יציבותו של מבנה
לקראת פגיעה בדיירים לפי חלופת שקד לתמ"א 38
חלופת שקד לתמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה), שיושמה בתיקון 139 לחוק התכנון והבניה, העניקה שטחי
חלופת שקד וזכויות הקניין של הרשויות המקומיות
"חלופת שקד" לתמ"א 38, אושרה בכנסת (ראו כאן סקירה). חלופת שקד, שיושמה בתיקון 139 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, העניקה שטחי
מבנים מסוכנים ברשויות המקומיות
מבקר המדינה פרסם ביום 4/7/2022, דו"ח ביקורת רוחב בנושא מבנים מסוכנים ברשויות המקומיות (כאן קישור ישיר). על פי בדיקת המבקר,
דו"ח ביקורת ניהול מערכות מידע ברשויות המקומיות
מבקר המדינה פרסם ביום 4/7/2022, דו"ח ביקורת בנושא ניהול מערכות המידע ברשויות המקומיות (כאן קישור ישיר). דו"ח זה, שתקציר ממנו
תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים)
רשויות מקומיות נזקקות להתקשר במסגרת פעילותן, מעת לעת, עם בעלי מקצוע מומחים לצורך ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים,
עורכי דין מובילים לשנת 2022
מדריך הדירוג BDI CODE, קבע: גם בשנת 2020 - משרד עורכי דין וולר ושות' - משרד מוביל בתחום הרשויות המקומיות. תודה
תובע עירוני ברשויות המקומיות
התובע העירוני, ומערך התביעה, הנם חלק משמעותי ומרכזי במערך האכיפה של הרשויות המקומיות. מערך תביעה עירוני אפקטיבי הפועל ברציפות מסייע
הצללת השממה – שינויים באיכות הסביבה
כתבה של אביב לביא ביום 16/6/2022, באתר "זמן ישראל" עם עו"ד רועי וולר. על הצללה במרחב העירוני, איכות הסביבה, ניהול מוניציפאלי,
אשכול רשויות מקומיות
אשכול רשויות מקומיות (או אשכול אזורי) הינו איגוד ערים מיוחד, שהוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים,
אימוץ החלטת ועדת המכרזים
לוועדת המכרזים ברשויות המקומיות, מספר תפקידים עיקריים: בשלב פרסום המכרז – לקבוע את מועדי הגשת ההצעות; בהגשת מסמכי המכרז –
חובת ההנמקה של רשויות מקומיות
חובת ההנמקה חלה על כל החלטה של הרשות המנהלית בישראל, ובתוכן הרשויות המקומיות. מקור החובה נעוץ בהוראות החוק לתיקון סדרי
קבלת הנחה בארנונה לאזרחים וותיקים
בחודש מרץ 2022, פורסם תיקון מס' 17 לחוק האזרחים הוותיקים, התשפ"ב - 2022, המקל על מימוש הנחה בארנונה, לאזרחים ותיקים.
מכרזי רכש מערכות מידע ברשויות המקומיות
הרשויות המקומיות עושות שימוש בעשרות תוכנות, המשמשות לפעילותה השוטפת: גביה, הנהלת חשבונות, תקציב, תב"רים, כח אדם ושכר, GIS, תכנון ובניה,
רכש ירוק
עורכי המכרזים במשרדי הממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות, מפרסמים מכרזי רכש למוצרים ולשירותים, בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים
ביזור סמכויות לרשויות המקומיות
ביזור סמכויות לרשויות המקומיות וועדה שגיבש משרד הפנים, שעניינה ביזור סמכויות לרשויות המקומיות, עשויה להיות אחת המהפכות החשובות ביותר בשנים האחרונות.
קנסות בגין הפרת חוק האריזות
בשנת 2011 נחקק החוק להסדרת טיפול באריזות, התשע"א – 2011, במטרה להפחית את כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע את הטמנתה,
הרשות המקומית מוסמכת לקבל מידע פלילי
חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט- 2019, שנכנס לתוקף ביום 16.01.22, תיקן לתקן מספר סוגיות בתחום המרשם הפלילי, שהתעוררו במהלך
ממונה הגנה על הפרטיות ברשויות המקומיות
ביום 24/1/2022, פרסמה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, מסמך המלצות עבור ארגונים וחברות, מכלל המגזרים, בנוגע למינוי ממונה הגנה על
יועץ משפטי לרשות מקומית
לרשויות המקומיות בישראל יש סמכויות נרחבות, והן עוסקות במגוון רחב של נושאים. לצורך כך, נזקקות הרשויות המקומיות לייעוץ, להנחיה, לליווי
חובות ההנגשה של הרשויות המקומיות
בסוף שנות ה-90, חוקקה הכנסת את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998. זאת, על מנת "להגן על כבודו וחירותו
טפסי בקשה להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית
המקרקעין ניתנים לרשויות המקומיות, כנאמן של הציבור, על מנת לאפשר לרשויות המקומיות, לעשות בהן שימוש מושכל ולבצע פעולות שונות, על
חוק חובת המכרזים בתאגידים מקומיים
"בשנת 2002 נחקק תיקון לחוק חובת המכרזים, המחייב את שר הפנים להתקין תקנות שעניינן החלתה של חובת המכרז הסטטוטורית על
ספר נכסים
ספר נכסים - כלי לפיתוח כלכלי הקמה וניהול של ספר נכסים הנו חובה חוקית, החלה על הרשות המקומית. אולם מעבר לחובה
הנחיות חשכ"ל – השתתפות בפרויקטי פיתוח של הרשויות המקומיות
ביום 3.2.22 פרסם החשב הכללי את הוראת תכ"מ 1.4.6, שעניינה "השתתפות בפרויקטי פיתוח ובינוי של הרשויות המקומיות". מטרת ההוראה הנה הסדרה
פיצויים מוסכמים בהפרת הסכם במכרז
כמעט בכל הסכם התקשרות שנחתם מכח מכרז, מוסיפים עורכי המכרזים סעיפים הנוגעים ל"פיצויים מוסכמים". סעיפים אלו קובעים, בתמצית, כי במקרה
פטור ממס שבח במכירת מקרקעין על ידי אגודה שיתופית
ביום 17/10/2021, דחתה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שבביהמ"ש המחוזי בירושלים, ערר שהגישה האגודה השיתופית אלעזר, על החלטת מנהל
חוב היטל השבחה
חוב היטל השבחה שלא שולם יחייב את הרוכשים החדשים היטל השבחה הוא תשלום בגין השבחת הנכס, אשר נובעת מפעולת תכנון שביצעה
תביעת דיבה נגד רשות מקומית (עדכון פסיקה)
בית המשפט המחוזי בחיפה, פסק ביום 30/12/2021 (ת"א 57373-04-18 רמי  חסון בע"מ ואח' נ' גנדלמן ואח' ) את אחד הפיצויים
בעלי מאגרי מידע? אתם אחראים גם לפעולות שמתבצעות במיקור חוץ
הרשויות המקומיות, נשענות בעבודתן על עשרות תוכנות מחשב: תוכנות לניהול השכר, תוכנות לניהול תיקי כח אדם, תוכנות לניהול תיקי הרווחה,
אבטחת מידע בעבודה מרחוק
אבטחת מידע בעבודה מרחוק – צמצום סיכוני סייבר ברשויות המקומיות כבר עכשיו ברור שמגיפת הקורונה יצרה את אחד השינויים העמוקים והמהירים
תביעות נזקי סייבר – הנזק הרבה יותר גדול מהנראה
פגיעה במערכות הממוחשבות ובמאגרי המידע של הרשויות המקומיות עלולה לגרום לנזקים כבדים. לא בכדי הצביעו מבקר המדינה, והרשות להגנת המידע
פינוי פסולת מבתי עסק
עדכון פסיקה: חיוב הרשות בהוצאות בגין אי פינוי פסולת מבית עסק בימים האחרונים, ניתן פסק דין בביהמ"ש השלום בחיפה (ת"א 53342-05-18
עורכי דין מובילים לשנת 2021
איך אנחנו יודעים שאנחנו עושים עבודה טובה? דבר ראשון, אנחנו רואים את זה, בתוצאות ההליכים המשפטיים שאנחנו מנהלים. דבר שני, אנחנו
חוזה בלתי חוקי ברשויות המקומיות
אחת לתקופה, מעלות רשויות מקומיות את הטענה, כי התחייבות חוקית שנטלו על עצמן, בחוזה, במכרז או בהזמנת עבודה – בטלות
אושרו אגרות התכנון המיוחדות במרחב התכנון שומרון
סעיף 52(3) לחוק תכנון ערים כפרים ובנינים מס' 79 לשנת 1966, אשר חל באזור יהודה והשומרון, קובע, בין היתר, כי
שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ברשויות המקומיות
מרבית המשרדים ברשויות המקומית - מצולמים. בין אם לצורך שמירה על ביטחון העובדים (עובדים במחלקות הרווחה, הגביה וכו'), בין אם
הקצאת מקרקעין ברשויות המקומיות
מקרקעין הם משאב יקר, שלרוב נמצא במחסור. המקרקעין ניתנים לרשויות המקומיות, כנאמן של הציבור, על מנת לאפשר לרשויות המקומיות, לעשות
פרסום משרד הפנים – ניוזלטר 10/2021
פרסום משרד הפנים - מחוז דרום, ניוזלטר מס' 10/2021: המועצה המקומית ערערה בנגב, ביצעה מספר פרויקטי תשתית, בהיקף של 10 מלש"ח המועצה
פגמים בהכנת אומדן
אומדן הנו הערכה כלכלית שמבצעת הרשות המינהלית, לצורך המכרז. ברובם המכריע של המקרים, בתי המשפט אינם מתערבים באומדן שהוכן לצורך
פתיחת תיבת המכרזים
פתיחת תיבת המכרזים איננה הליך טכני, של הסרת המנעולים מהתיבה. היא הליך מהותי ורגיש מאד, שמטרתו לתת ביטוי לעקרונות השקיפות
פרטיות ואבטחת מידע ברשויות המקומיות ובתאגידים העירוניים
פרטיות ואבטחת מידע ברשויות המקומיות ברשויות המקומיות מאגרי מידע רבים המשמשים בסיס לעבודתן, בעתות רגיעה וחירום, בין היתר בתחומים האלה: כספים,
הצעה יחידה במכרז
וועדות מכרזים רבות, ברשויות המקומיות, מוצאות עצמן דנות בהצעה יחידה במכרז. זאת, בין בשל פסילת הצעות מתחרות בשלב תנאי הסף,
ניהול חוקי עזר ברשויות – בין המצוי לרצוי
רשויות רבות סבורות, שחקיקת חוק עזר, הנו סופו של תהליך. רשויות רבות סבורות כי חוק העזר הוא עניינה של הלשכה
עורכי דין לרשויות מקומיות: הסתכלות משפטית-ניהולית כוללת
כתבה חדשה שפורסמה על משרד וולר ושות' באתר TheMarker: עורכי דין לרשויות מקומיות: הסתכלות משפטית-ניהולית כוללת
פסולת עודפת – מחוק עזר לניהול מוניציפלי מתכלל
כתבה חדשה במגזין רשויות - המגזין הישראלי לרשויות מקומיות (גליון 28 יולי 2021). לקריאת הכתבה המלאה: פסולת עודפת: מחוק עזר לניהול
חובות פרסום באתר האינטרנט החלות על הרשויות המקומיות
פעמים רבות, פונות רשויות מקומיות למשרד עורך דין רשויות מקומיות וולר ושות', בשאלות בדבר חובת הפרסום והיקפה, באתר האינטרנט שמפעילה
הנחיות לתכנון ולביצוע תשתיות ופיתוח שכונות מגורים
סעיף 145 (ד) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, מקנה לוועדה מקומית סמכות לקבוע תקנות מרחביות למרחב התכנון שלה, אשר יעסקו בעיקר
דיני עבודה למנהלי ישובים
מעת לעת, משתתפים עורכי הדין של המשרד, כמרצים בימי עיון וכנסים בנושאים שונים. לאחרונה, הרצה עו"ד רועי וולר, בפני מזכירי
אגרות התכנון המיוחדות
אגרות התכנון המיוחדות, או: איך להגדיל את הכנסות מרכיב הקרקע, ברשויות המקומיות באיו"ש אחד הפרקים הפחות מוכרים בחוק תכנון ערים כפרים
אגרת פסולת עודפת
לקראת חישוב מחדש של אגרת פסולת עודפת בחודש ינואר 2021, פסק ביהמ"ש העליון (בג"ץ 5309/18 התאחדות המלונות בישראל נ' משרד הפנים ), כי
קולות קוראים
לרשותם של הרשויות המקומיות ושל גופים ציבוריים אחרים, עומדים מקורות תקציביים משתנים, המוצעים על ידי משרדי הממשלה, גופי הסמך הממשלתיים

צרו איתנו קשר

טלפון (רב-קווי)

04-8661537

פקס'

04-8662067

טלפון נייד

052-4264318

דואר אלקטרוני

כתובתנו

דרך העצמאות 15, קומה 3, חיפה 3133801

  • או מלאו פרטים ונחזור אליכם