top image
מידע מקצועי

מכרזים

פסילת הצעה במכרז בשל חשדות פליליים כנגד מציע
חשדות פליליים נגד מציע במכרז האם ניתן לפסול מציע מהשתתפות במכרז, בשל חשדות לפלילים? ומה בין "חשד לפלילים", "כתב חשדות", או
הצעה הפסדית
הצעה הפסדית במכרז מהי הצעה הפסדית? הצעה הפסדית (מכונה גם "הצעה גרעונית"), היא הצעה של מציע במכרז, הנמוכה באופן משמעותי ובלתי סביר,
הצעה תכססנית
משמעות הביטוי "תכסיסנות" או "הצעה תכססנית" בדיני המכרזים, הנו התנהגות הטבולה ברמייה, בהולכת שולל, בחוסר יושר ובהיעדר תום־לב, באופן בלתי
פטור ממכרז
פטור ממכרז בדין הישראלי קיימות שתי מערכות חקיקה נפרדות העוסקות בהתקשרויות גופים ציבוריים עם ספקים: האחת, מערכת החקיקה החלה על השלטון
העדפת עסק בשליטת אישה
העדפת עסק בשליטת אישה בדיני המכרזים חוק חובת המכרזים, כידוע, נועד לשרת מטרות כלכליות, לצד ציבוריות וחברתיות. תיקון מס' 15 לחוק
תקנות חובת המכרזים התקשרויות מנהלת תקומה
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מנהלת תקומה)(הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 ביום 7/12/2023, פרסם משרד האוצר טיוטת תיקון לתקנות תקנות חובת
הארכת התקשרויות קיימות לרשויות מקומיות בעקבות חרבות ברזל
הארכת התקשרויות קיימות לרשויות מקומיות בעקבות "חרבות ברזל" מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה ביום 7/10/2023, והכרזת שר הביטחון על "מצב מיוחד בעורף",
ניתוח SWOT בהגשת הצעה במכרז
ניתוח SWOT בהגשת הצעה במכרז ניתוח SWOT הוא כלי שימושי להערכת המצב התחרותי והאסטרטגי של מתמודד, של חברה או של פרויקט,
הסתרת שם המתמודד במכרז
הצעה במכרז צריכה להיות מובנת וברורה, ופרטיו של המציע צריכים להיות ידועים ומוגדרים. כאשר ההצעה אינה כוללת את שמו וזהותו
רכז מכרזים והתקשרויות
רכז מכרזים והתקשרויות חברות רבות מעסיקות רכז מכרזים והתקשרויות. זאת, מתוך חזון והבנה אסטרטגית, שהדרך היחידה לפרוץ ולהתקדם עסקית, היא באמצעות
תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה
כניסה לתוקף של תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשפ"ג-2023 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב – 2011, מחייב את
מכרז מסגרת
מכרז מסגרת מכרז מסגרת הוא סוג של מכרז פומבי, אשר על פי תנאי המכרז ייכרתו בעקבותיו הסכמי מסגרת עם ספק/ים, בתחומים
מיזמים משותפים
מיזמים משותפים ופטור מחובת מכרז ברשויות המקומיות פסק דין של בית המשפט העליון שניתנה לאחרונה, עסק בנוהל "מיזמים משותפים" שקבעה עיריית
מכרז תמ”א 38
מכרז יזמים תמ"א 38 בחירת קבלן/ יזם לפרויקט של פינוי-בינוי, או תמ"א 38, איננה מוצר מדף, שקונים במכולת. זה גם לא
סוגי ערבות במכרזים
סוגי ערבות במכרזים מהי ערבות? ערבות היא מנגנון משפטי-כלכלי, שמטרתו העיקרית היא להגן על צד כלשהו, על מנת להבטיח פיצוי במקרה
מכרז פרטי
מכרז פרטי מכרז פרטי הוא הליך פניה של גוף פרטי, הנעשה באופן פומבי, שמטרתה השגת המטרות הראיות ביותר מבחינת הגוף הפרטי,
הצמדה למדד במכרזים
הצמדה למדד במכרזים אחד מהסעיפים המשמעותיים ביותר במכרזים - אך המופיע באותיות הקטנות ביותר - הוא סעיף ההצמדה למדד. הסדר זה,
הסכם פאושלי
הסכם פאושלי בעולם התכנון והביצוע, קיימים ארבעה סוגי התקשרות נפוצים בין מזמין עבודות לבין הקבלן. למרות זאת, לא תמיד ההבחנה בין
הוראת תכ”ם 7.3.1.6 – אבטחת מידע והגנות סייבר במכרזים
הוראת תכ"ם 7.3.1.6 - אבטחת מידע והגנות סייבר במכרזים החשב הכללי במשרד האוצר, פרסם בימים האחרונים לעיון הציבור, טיוטה להוראת תכ''ם (תקנון
הסכם קבלן משנה
הסכם קבלן משנה בחלק ניכר מהמכרזים, ובוודאי במכרזי תשתיות, המציע הזוכה נעזר בקבלני משנה. למעשה, כמעט כל ארגון במהלך פעילותו השוטפת
חישוב הצעות פסולות במכרז לצורך עריכת ממוצע
חישוב הצעות פסולות במכרז לצורך עריכת ממוצע לא תמיד, ההצעה הגבוהה ביותר, או הנמוכה ביותר, תזכה במכרז. לעיתים, עורכי מכרזים בוחרים
מכרזי הוועד המקומי
מכרזי הוועד המקומי הוועד המקומי הוא גוף המנהל את ענייני היישוב בתחומים שאצלה לו המועצה האזורית. על התנהלות הוועד המקומי חלות
אמות מידה במכרז
אמות מידה במכרז אמות מידה הן הדרישות שעל המתמודדים במכרז להציג ולקיים בהצעתם, לדרישת עורך המכרז. אלה יהיו בסיס בידי ועדת
סמכות בענייני מכרזים של תאגידי מים וביוב
סמכות בענייני מכרזים של תאגידי מים וביוב למי נתונה הסמכות בענייני מכרזים של תאגידי המים והביוב? למרות העובדה שתאגידי מים וביוב
הגשת הצעות במכרז – עמידה בזמנים
עמידה בזמנים בהגשת הצעה במכרז מאות, ואולי אלפי פעמים, אנחנו אומרים ללקוחותינו, להקפיד על עמידה בזמנים, בהגשת הצעות במכרזים. אנחנו מדגישים
חבירה בין מתחרים לצורך הגשת הצעה משותפת במכרז
חבירה בין מתחרים לצורך הגשת הצעה משותפת במכרז מכרז מהווה זירה תחרותית, בין מתמודדים שונים. ככלל, הליך תחרותי מרובה משתתפים וער
פטור ממכרז בין רשויות מקומיות
התקשרות בין רשויות מקומיות האם רשות מקומית רשאית להתקשר עם רשות מקומית אחרת תמורת תשלום? והאם ההתקשרות לקבלת השירותים, פטורה מחובת
העדפת מציע מקומי
מציע מקומי במכרז זה עשרות שנים, נותנות הרשויות המקומיות העדפה לעסקים מקומיים, במכרזים שהן מפרסמות. אלא שמתן יתרון למציע מקומי, מציב
שיקול דעת ועדת המכרזים
שיקול דעת ועדת המכרזים ועדת המכרזים הנה ועדה מקצועית. היא חייבת להפעיל את סמכותה, תוך הפעלת שיקול דעת, בהתאם לחובותיה על
ספק יחיד
הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, וההוראות בדיני העיריות, קובעות כי הרשות המינהלית לא תתקשר בחוזה, להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת
הצעה גרעונית במכרז
הצעה גרעונית במכרז ביום 7/9/2022, ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב (עת"מ 30356-04-22 אורבניקס אלארטי בע"מ נ' נת"ע –
התיישנות תביעת פיצויים בגין הפקעה
התיישנות תביעת פיצויים בגין הפקעת מקרקעין האם חלה התיישנות על תביעת פיצויים בגין הפקעה? תביעה זו (דנ"א 1595/06 עזבון המנוח אדוארד
הארכת התקשרות לאחר פטור ממכרז
הארכת התקשרות לאחר פטור ממכרז תקנות חוק חובת המכרזים קובעות כי במקרה בו בוצעה התקשרות בפטור ממכרז, בחלוף שנת ההתקשרות הראשונה,
כתיבת מכרזים לגופים ציבוריים
כתיבת מכרזים לגופים ציבוריים כל הגופים הציבוריים בישראל, פועלים בהתאם להוראות דיני המכרזים. התקשרויות, בשווי מיליוני ש"ח בשנה, מחייבות ניהול מסודר
החקיקה העיקרית בדיני מכרזים
החקיקה העיקרית בדיני מכרזים דיני מכרזים הם אחד מהתחומים המשפטיים, המסדירים את אופן התקשרותם של גופים ציבוריים בחוזים לרכישת טובין, לרכישת
השתתפות מלכ”רים במכרזים
השתתפות מלכ"רים במכרזים ביום 10/11/2020 ניתן פסק דין בביהמ"ש העליון (עע"מ 6466-19 משרד הביטחון נ' עמותת חברות הסיעוד). פסק הדין עסק,
עורך דין מומחה לדיני מכרזים
עורך דין מומחה לדיני מכרזים מכרזים מהווים חלק משמעותי ביותר מהפעילות העסקית ומההצלחה של כל חברה בישראל. עבור מלכ"רים (מוסדות ללא
פגם בערבות
פגם בערבות מכרז ערבות היא אחד מהתנאים המוקדמים המקובלים להשתתפות במכרז של גופים ציבוריים. הלכה פסוקה ומושרשת היא כי פגם בערבות,
היעדר חתימה על מסמכי מכרז
היעדר חתימה על מסמכי מכרז ככל שמסמכי המכרז "מתנפחים", וכוללים יותר מסמכים, הסכמים, נספחים, תצהירים וכו', עולות מספר השגיאות והטעויות. אחת
החלטה על ביטול מכרז
החלטה על ביטול מכרז לאחרונה, התפרסם פסק דין בבית המשפט לעניינים מנהליים , החוזר על ההלכה בדבר ביטול מכרז. בפסק הדין
שינוי תנאים בחוזה שנכרת בעקבות מכרז
שינוי תנאים בחוזה שנכרת בעקבות מכרז האם צדדים לחוזה שנכרת בעקבות מכרז, רשאים להכניס בו שינויים? ואם כן, באילו מקרים ניתן
עריכת מכרזים והסכמים
עריכת מכרזים והסכמים תהליך העבודה של הגוף הציבורי לצורך הכנה ופרסום מכרז, לפי חוק חובת המכרזים, כולל שלבים רבים, ומערב בעלי
הכרזה על זוכה לפני בדיקת עמידה בתנאי הסף
לאחרונה (יוני 2022), קיבל בית המשפט המחוזי עתירה כנגד הרשות הארצית לכבאות והצלה, בגין התנהלות בניגוד להוראות דיני המכרזים. במכרז
מי אחראי לטעות בערבות מכרז?
מי אחראי לטעות בערבות מכרז? כידוע, ערבות מכרז שנפלה בה טעות, ולו פעוטה - תפסול, בסבירות גבוהה, את המשתתף במכרז. בתי
תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים)
תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים): התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים דרך המלך להתקשרות של רשות
עבודת חברי ועדת המכרזים בבדיקת הצעות
עבודת חברי ועדת המכרזים בבדיקת הצעות מכרזים רבים כוללים שילוב של היבט הכמות (הצעת המחיר או התמורה המבוקשת), ושל היבט האיכות
הספר הצהוב – עבודות תכנון במכרזים
עבודות תכנון במכרזים משרד הביטחון הנו מזמין עבודות תכנון, מהגדולים במשק בישראל: בסיסי צבא, מבנים, תשתיות ועוד. היכללות במאגר היועצים של
זכות העמידה של מציע שהצעתו נפסלה
זכות העמידה של מציע שהצעתו נפסלה לאחרונה, ניתנה החלטה בבית המשפט העליון (עע"מ 6629-21 אטלנטיס מרכזי הכשרה לחקלאות בע"מ נ' משרד
ניסיון רע
ניסיון רע במכרז רשויות ציבוריות המפרסמות מכרזים, מציינות לעיתים הוראה, בדבר זכותן לפסול מציע שיש לרשות ניסיון רע ("ניסיון שלילי") עמו.
אימוץ החלטת ועדת המכרזים
לוועדת המכרזים ברשויות המקומיות, מספר תפקידים עיקריים: בשלב פרסום המכרז – לקבוע את מועדי הגשת ההצעות; בהגשת מסמכי המכרז –
עתירה מנהלית במכרזים
עתירה מנהלית היא הליך משפטי המתקיים בבית משפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, ובה מתבקש בית המשפט לבטל או
הוכחת תנאי סף במכרז
הוכחת תנאי סף במכרז בכל מכרז המפורסם על ידי גוף ציבורי, נדרשת הצגת ניסיון רלוונטי, מצד המציע, לשם הוכחת עמידה בתנאי
מכרזי רכש מערכות מידע ברשויות המקומיות
הרשויות המקומיות עושות שימוש בעשרות תוכנות, המשמשות לפעילותה השוטפת: גביה, הנהלת חשבונות, תקציב, תב"רים, כח אדם ושכר, GIS, תכנון ובניה,
עיכוב זכיה במכרז
עיכוב זכיה במכרז לעיתים קרובות, משתתף במכרז שלא הצליח לבטל את זכייתו של משתתף אחר, פונה לבית המשפט בבקשה לעיכוב ביצוע,
מפגש מציעים
מפגש מציעים במכרז מכרזים ציבוריים רבים (בעיקר במכרזים שנושאם בינוי, שיפוצים ותשתיות), כוללים דרישה למפגש מציעים. מפגש זה, שלעיתים מכונה "סיור
רכש ירוק
רכש ירוק עורכי המכרזים במשרדי הממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות, מפרסמים מכרזי רכש למוצרים ולשירותים, בהיקף של עשרות מיליארדי
תצהיר כוזב במכרז
תצהיר כוזב במכרז כל מכרז, כולל דרישה של עורך המכרז, כי המציע יחתום על תצהירים, הצהרות ואישורים (בנוסח אחיד המצורף למסמכי
שיקולי תחרות במכרזים ציבוריים
שיקולי תחרות במכרזים ציבוריים רשות התחרות פרסמה בחודש יוני 2020, מסמך לעורכי מכרזים בגופים הציבוריים, שעניינו שקילת שיקולי תחרות במכרזים (קישור
האם הודעת זכיה במכרז מהווה חוזה מחייב?
האם הודעת זכיה במכרז מהווה חוזה מחייב? בסיום מרבית המכרזים, מוכרז מציע זוכה, המקבל הודעת זכיה, בכתב. אולם האם בעצם משלוח
צילום ערבות בנקאית (במקום המקור) – מצדיק פסילה
צילום ערבות בנקאית במכרז במקום הערבות המקורית ביהמ"ש העליון פסק ביום 26/5/2020, כי צילום כתב ערבות בנקאית שהוגש במכרז, במקום כתב
פסילה במכרז בשל אי תשלום אגרה
פסילה במכרז בשל אי תשלום אגרה האם לפסול מציע במכרז, או הצעה זוכה במכרז, בשל אי תשלום חוב אגרה שנתית, לרשם
ביטול מכרז
ביטול מכרז ההחלטה על ביטול מכרז עשויה להתקבל בשלבים שונים של המכרז, עד לחתימת הסכם התקשרות עם המציע הזוכה. גם הסיבות
התנגדות למסירת עבודות ללא מכרז
התנגדות למסירת עבודות ללא מכרז חוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו, קובעים כי הגופים הציבוריים בארץ, מחויבים לרכוש
מתי לפנות לעורך דין מכרזים?
מתי לפנות לעורך דין מכרזים? בעבר הלא רחוק, התמודדות במכרזים היתה עניין פשוט. כל שנדרש היה הוכחת עמידה בדרישת סף, הוכחת
תיאום הצעות במכרז
מה זה תיאום הצעות במכרז? המכרז הציבורי מהווה סוג של תחרות מאורגנת, הנערכת בין מספר משתתפים, המתקיימת על- פי כללים פורמליים
ביטול זכייה במכרז בשל אי עמידה בתנאים למימוש הזכייה
ביטול זכייה במכרז בשל אי עמידה בתנאים למימוש הזכייה רוב המכרזים קובעים תנאים, שעל המציע הזוכה לעמוד בהם, על מנת לממש
הודעת אי זכיה במכרז
הודעת אי זכיה במכרז מה עושים, כאשר התקבלה הודעה בדבר אי זכיה במכרז? כיצד מביאים לביטול הודעת וועדת המכרזים בדבר אי
חוק חובת המכרזים בתאגידים מקומיים
חובת המכרזים בתאגידים מקומיים "בשנת 2002 נחקק תיקון לחוק חובת המכרזים, המחייב את שר הפנים להתקין תקנות שעניינן החלתה של חובת
פיצויים מוסכמים בהפרת הסכם במכרז
כמעט בכל הסכם התקשרות שנחתם מכח מכרז, מוסיפים עורכי המכרזים סעיפים הנוגעים ל"פיצויים מוסכמים". סעיפים אלו קובעים, בתמצית, כי במקרה
עבירות בניה בדירות בבניין משותף
עבירות בנייה בדירות בבניין משותף עלולות לפגוע בדיירים שומרי חוק לאחרונה, פסק ביהמ"ש המחוזי (עת"מ (ב"ש) 525-09-20 טולוס אנין והשקעות בע"מ
הרצאה בגני התערוכה – רכש ומכרזים
הרצאה בגני התערוכה: רכש ומכרזים מתוך הרצאה של עו"ד רועי וולר, בגני התערוכה (המרכז הבינלאומי לכנסים - וועידת ישראל לרכש ארגוני
ועדה מקצועית מטעם וועדת המכרזים
המקור החוקי ומעמד ועדה מקצועית מטעם וועדת המכרזים וועדות המכרזים לרוב ממנות ועדה מקצועית, מומחה או יועץ, לצורך בדיקת ובחינת ההצעות
סמכות וועדת המכרזים לדרוש השלמת מסמכים במכרז
סמכות וועדת המכרזים לדרוש השלמת מסמכים במכרז במרבית המכרזים, לאחר פתיחת מעטפות המציעים, מגלה וועדת המכרזים פגמים או חוסרים בהצעה. הפגמים
פגמים בפרוטוקול ועדת המכרזים
פגמים בפרוטוקול ועדת המכרזים פתיחת תיבת המכרזים איננה הליך טכני. היא הליך רגיש ומהותי, שמטרתו לתת ביטוי לעקרונות השקיפות והשוויוניות במכרז.
זכות עיון בהצעת משתתף במכרז
זכות עיון בהצעת משתתף במכרז מטבע הדברים, לעיתים מציעים המתמודדים במכרז – מפסידים. חלק מהמתמודדים, מבקשים לבחון את ההצעה הזוכה במכרז,
החלפת ועדה מקצועית במכרז
החלפת ועדה מקצועית במכרז וועדות המכרזים לרוב ממנות ועדה מקצועית ויועצים, לצורך בדיקת ההצעות שהוגשו במכרז, ניקודן ודירוגן. סמכות המינוי נעוצה
הנחת הצעה בתיבת מכרזים לא נכונה
הנחת הצעה בתיבת מכרזים לא נכונה באחת מהסקירות הקודמות, דנו בתוצאת הגשת הצעות במכרז לאחר המועד האחרון (הגשת הצעות במכרז -
איתור מכרזים
איתור מכרזים רוב העסקים בישראל, לא ניגשים למכרזים. חלק מהם, מכיוון שאינם מודעים לעולם המכרזים ולאפשרויות הטמונות בו; חלק, כיוון שאינם
מעטפת המכרז
במרבית המכרזים, מופיעות הוראות ברורות ומפורשות, כיצד להגיש את ההצעה, לתיבת המכרזים. הוראות אלו נועדו לתכלית כפולה: מניעת האפשרות לתרמית
תנאי סף במכרז
תנאי סף במכרז תנאי סף הנו תנאי מוקדם להשתתפות במכרז, או שער הכניסה למכרז. על תנאי הסף להתקיים בהצעה או במציע,
שאלות הבהרה במכרז
שאלות הבהרה במכרז כל מכרז כולל הוראות פורמליות, המאפשר למציעים פוטנציאליים לפנות לעורך המכרז, לשאול שאלות הבהרה, להגיש השגה על תנאי
פסילת ערבות מיטיבה במכרז
פסילת ערבות מיטיבה במכרז ההלכה המשפטית קובעת כי ערבות בנקאית במכרז, שאינה עומדת במדויק בדרישות המכרז - תפסול את ההצעה. התוצאה
פגמים באומדן
פגמים באומדן מכרז אומדן הנו הערכה כלכלית שמבצעת הרשות המינהלית, לצורך המכרז. ברובם המכריע של המקרים, בתי המשפט אינם מתערבים באומדן
פתיחת תיבת המכרזים
פתיחת תיבת המכרזים פתיחת תיבת המכרזים איננה הליך טכני, של הסרת המנעולים מהתיבה. היא הליך מהותי ורגיש, שמטרתו לתת ביטוי לעקרונות
השלמת מסמכים במכרז
השלמת מסמכים במכרז השלמת מסמכים במכרז נדרשת ע"י ועדת המכרזים, אם הוועדה סבורה שההצעה כלשהי איננה מתייחסת למכלול דרישות המכרז. במקרה
הצעה יחידה במכרז
הצעה יחידה במכרז וועדות מכרזים רבות, ברשויות המקומיות, מוצאות עצמן דנות בהצעה יחידה במכרז. זאת, בין בשל פסילת הצעות מתחרות בשלב
מכרז “תפור”
מכרז תפור פעמים לא מועטות, אנו נתקלים בפניות לקוחות, המגישים הצעה במכרז פומבי שמפרסמות רשויות המדינה, אך הצעתם נפסלת. לקוחות שהשקיעו
הליכי שימוע במכרז
שימוע במכרז בדיני המכרזים, עומדת למשתתף במכרז, אשר עלול להיפגע מהחלטתה של ועדת המכרזים, זכות הטיעון. אלא שפעמים רבות, משתתפים המוזמנים
איך מכינים הצעה למכרז?
איך מכינים הצעה למכרז? בכל שנה, רשויות המדינה מבצעות התקשרויות, בתחומים הדרושים להם, בהיקפים הנאמדים במיליארדי ₪. במרבית המקרים, ההתקשרויות נעשות

צרו איתנו קשר

טלפון

04-8661537

פקס'

04-8662067

טלפון נייד

052-4264318

דואר אלקטרוני

כתובתנו

דרך העצמאות 15, קומה 3, חיפה 3133801

  • או מלאו פרטים ונחזור אליכם