top image
מידע מקצועי

מכרזים

פטור ממכרז בין רשויות מקומיות
התקשרות בין רשויות מקומיות האם רשות מקומית רשאית להתקשר עם רשות מקומית אחרת תמורת תשלום? והאם ההתקשרות לקבלת השירותים, פטורה מחובת
העדפת מציע מקומי
מציע מקומי במכרז זה עשרות שנים, נותנות הרשויות המקומיות העדפה לעסקים מקומיים, במכרזים שהן מפרסמות. אלא שמתן יתרון למציע מקומי, מציב
שיקול דעת ועדת המכרזים
שיקול דעת ועדת המכרזים מה היקף שיקול הדעת של ועדת המכרזים? בשנים האחרונות, הולך ומצטמצם שיקול הדעת של וועדת המכרזים. על אף
ספק יחיד
ספק יחיד הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, וההוראות בדיני העיריות, קובעות כי הרשות המינהלית לא תתקשר בחוזה, להעברת מקרקעין או טובין,
הצעה גרעונית במכרז
הצעה גרעונית במכרז ביום 7/9/2022, ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב (עת"מ 30356-04-22 אורבניקס אלארטי בע"מ נ' נת"ע –
התיישנות תביעת פיצויים בגין הפקעה
התיישנות תביעת פיצויים בגין הפקעת מקרקעין האם חלה התיישנות על תביעת פיצויים בגין הפקעה? תביעה זו (דנ"א 1595/06 עזבון המנוח אדוארד
הארכת התקשרות לאחר פטור ממכרז
תקנות חוק חובת המכרזים קובעות כי במקרה בו בוצעה התקשרות בפטור ממכרז, בחלוף שנת ההתקשרות הראשונה, על הרשות לבחון מחדש
כתיבת מכרזים לגופים ציבוריים
כתיבת מכרזים לגופים ציבוריים כל הגופים הציבוריים בישראל, פועלים בהתאם להוראות דיני המכרזים. התקשרויות, בשווי מיליוני ש"ח בשנה, מחייבות ניהול מסודר
החקיקה העיקרית בדיני מכרזים
דיני מכרזים הם אחד מהתחומים המשפטיים, המסדירים את אופן התקשרותם של גופים ציבוריים בחוזים לרכישת טובין, לרכישת שירותים, להעברת מקרקעין,
השתתפות מלכ"רים במכרזים
השתתפות מלכ"רים במכרזים ביום 10/11/2020 ניתן פסק דין בביהמ"ש העליון (עע"מ 6466-19 משרד הביטחון נ' עמותת חברות הסיעוד). פסק הדין עסק,
עורך דין מומחה לדיני מכרזים
עורך דין מומחה לדיני מכרזים מכרזים מהווים חלק משמעותי ביותר מהפעילות העסקית ומההצלחה של כל חברה בישראל. עבור מלכ"רים (מוסדות ללא
פגם בערבות
ערבות היא אחד מהתנאים המוקדמים המקובלים להשתתפות במכרז של גופים ציבוריים. הלכה פסוקה ומושרשת היא כי פגם בערבות, יש בו,
היעדר חתימה על מסמכי מכרז
ככל שמסמכי המכרז "מתנפחים", וכוללים יותר מסמכים, הסכמים, נספחים, תצהירים וכו', עולות מספר השגיאות והטעויות. אחת מהשגיאות המשמעותיות ביותר היא
החלטה על ביטול מכרז
החלטה על ביטול מכרז לאחרונה, התפרסם פסק דין בבית המשפט לעניינים מנהליים , החוזר על ההלכה בדבר ביטול מכרז. בפסק הדין
שינוי תנאים בחוזה שנכרת בעקבות מכרז
באילו מקרים ניתן לבצע שינוי תנאים בחוזה שנכרת בעקבות מכרז? שאלה זו מתעוררת כמעט בכל מכרז שעורך גוף ציבורי, ומובאת
עריכת מכרזים והסכמים
עריכת מכרזים והסכמים תהליך העבודה של הגוף הציבורי לצורך הכנה ופרסום מכרז, לפי חוק חובת המכרזים, כולל שלבים רבים, ומערב בעלי
הכרזה על זוכה לפני בדיקת עמידה בתנאי הסף
לאחרונה (יוני 2022), קיבל בית המשפט המחוזי עתירה כנגד הרשות הארצית לכבאות והצלה, בגין התנהלות בניגוד להוראות דיני המכרזים. במכרז
מי אחראי לטעות בערבות מכרז?
כידוע, ערבות מכרז שנפלה בה טעות, ולו פעוטה - תפסול, בסבירות גבוהה, את המשתתף במכרז. בתי המשפט, באופן עקבי, נוקטים
עבודת חברי ועדת המכרזים בבדיקת הצעות
מכרזים רבים כוללים שילוב של היבט הכמות (הצעת המחיר או התמורה המבוקשת), ושל היבט האיכות (טיב ההצעה): שילוב של רכיב
הספר הצהוב – עבודות תכנון במכרזים
עבודות תכנון במכרזים משרד הביטחון הנו מזמין עבודות תכנון, מהגדולים במשק בישראל: בסיסי צבא, מבנים, תשתיות ועוד. היכללות במאגר היועצים של
זכות העמידה של מציע שהצעתו נפסלה
זכות העמידה של מציע שהצעתו נפסלה לאחרונה, ניתנה החלטה בבית המשפט העליון (עע"מ 6629-21 אטלנטיס מרכזי הכשרה לחקלאות בע"מ נ' משרד
ניסיון רע
ניסיון רע במכרז רשויות ציבוריות המפרסמות מכרזים, מציינות לעיתים הוראה, בדבר זכותן לפסול מציע שיש לרשות ניסיון רע ("ניסיון שלילי") עמו.
אימוץ החלטת ועדת המכרזים
אימוץ החלטת ועדת המכרזים לוועדת המכרזים ברשויות המקומיות, מספר תפקידים עיקריים: בשלב פרסום המכרז – לקבוע את מועדי הגשת ההצעות; בהגשת
עתירה מנהלית במכרזים
עתירה מנהלית במכרזים עתירה מנהלית היא הליך משפטי המתקיים בבית משפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, ובה מתבקש בית המשפט
הוכחת תנאי סף במכרז
הוכחת תנאי סף במכרז בכל מכרז המפורסם על ידי גוף ציבורי, נדרשת הצגת ניסיון רלוונטי, מצד המציע, לשם הוכחת עמידה בתנאי
מכרזי רכש מערכות מידע ברשויות המקומיות
הרשויות המקומיות עושות שימוש בעשרות תוכנות, המשמשות לפעילותה השוטפת: גביה, הנהלת חשבונות, תקציב, תב"רים, כח אדם ושכר, GIS, תכנון ובניה,
עיכוב זכיה במכרז
עיכוב זכיה במכרז לעיתים קרובות, משתתף במכרז שלא הצליח לבטל את זכייתו של משתתף אחר, פונה לבית המשפט בבקשה לעיכוב ביצוע,
מפגש מציעים
מפגש מציעים במכרז מכרזים ציבוריים רבים (בעיקר במכרזים שנושאם בינוי, שיפוצים ותשתיות), כוללים דרישה למפגש מציעים. מפגש זה, שלעיתים מכונה "סיור
רכש ירוק
רכש ירוק עורכי המכרזים במשרדי הממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות, מפרסמים מכרזי רכש למוצרים ולשירותים, בהיקף של עשרות מיליארדי
תצהיר כוזב במכרז
תצהיר כוזב במכרז כל מכרז, כולל דרישה של עורך המכרז, כי המציע יחתום על תצהירים, הצהרות ואישורים (בנוסח אחיד המצורף למסמכי
שיקולי תחרות במכרזים ציבוריים
שיקולי תחרות במכרזים ציבוריים רשות התחרות פרסמה בחודש יוני 2020, מסמך לעורכי מכרזים בגופים הציבוריים, שעניינו שקילת שיקולי תחרות במכרזים (קישור
האם הודעת זכיה במכרז מהווה חוזה מחייב?
בסיום מרבית המכרזים, מוכרז זוכה, המקבל הודעת זכיה. נשאלת השאלה, האם בעצם משלוח הודעת הזכיה, משתכלל ונחתם חוזה בין הצדדים?
צילום ערבות בנקאית (במקום המקור) – מצדיק פסילה
מה דין צילום ערבות בנקאית במכרז, שהוגשה במקום הערבות המקורית ? ביהמ"ש העליון פסק ביום 26/5/2020, ב-עע"מ 7230/19 גילי ויואל עזריה
פסילה במכרז בשל אי תשלום אגרה
פסילה במכרז בשל אי תשלום אגרה האם לפסול מציעה במכרז, או הצעה זוכה במכרז, בשל אי תשלום חוב אגרה שנתית, לרשם
ביטול מכרז
ביטול מכרז ההחלטה על ביטול מכרז עשויה להתקבל בשלבים שונים של המכרז, עד לחתימת הסכם התקשרות עם המציע הזוכה. גם הסיבות
התנגדות למסירת עבודות ללא מכרז
התנגדות למסירת עבודות ללא מכרז חוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו, קובעים כי הגופים הציבוריים בארץ, מחויבים לרכוש
מתי לפנות לעורך דין מכרזים?
מתי לפנות לעורך דין מכרזים? בעבר הלא רחוק, התמודדות במכרזים היתה עניין פשוט. כל שנדרש היה הוכחת עמידה בדרישת סף, הוכחת
תיאום הצעות במכרז
מה זה תיאום הצעות במכרז? המכרז הציבורי מהווה סוג של תחרות מאורגנת, הנערכת בין מספר משתתפים, המתקיימת על- פי כללים פורמליים
ביטול זכייה במכרז בשל אי עמידה בתנאים למימוש הזכייה
רוב המכרזים קובעים תנאים, שעל המציע הזוכה לעמוד בהם, על מנת לממש את הזכייה, ועל מנת שייחתם הסכם התקשרות בין
הודעת אי זכיה במכרז
הודעת אי זכיה במכרז מה עושים, כאשר התקבלה הודעה בדבר אי זכיה במכרז? כיצד מביאים לביטול הודעת וועדת המכרזים בדבר אי
חוק חובת המכרזים בתאגידים מקומיים
חובת המכרזים בתאגידים מקומיים "בשנת 2002 נחקק תיקון לחוק חובת המכרזים, המחייב את שר הפנים להתקין תקנות שעניינן החלתה של חובת
פיצויים מוסכמים בהפרת הסכם במכרז
פיצויים מוסכמים בהפרת הסכם במכרז כמעט בכל הסכם התקשרות שנחתם מכח מכרז, מוסיפים עורכי המכרזים סעיפים הנוגעים ל"פיצויים מוסכמים". סעיפים אלו
הרצאה בגני התערוכה – רכש ומכרזים
הרצאה בגני התערוכה: רכש ומכרזים מתוך הרצאה של עו"ד רועי וולר, בגני התערוכה (המרכז הבינלאומי לכנסים - וועידת ישראל לרכש ארגוני
ועדה מקצועית מטעם וועדת המכרזים
המקור החוקי ומעמד ועדה מקצועית מטעם וועדת המכרזים וועדות המכרזים לרוב ממנות ועדה מקצועית, מומחה או יועץ, לצורך בדיקת ובחינת ההצעות
סמכות וועדת המכרזים לדרוש השלמת מסמכים במכרז
סמכות וועדת המכרזים לדרוש השלמת מסמכים במכרז במרבית המכרזים, לאחר פתיחת מעטפות המציעים, מגלה וועדת המכרזים פגמים או חוסרים בהצעה. הפגמים
פגמים בפרוטוקול ועדת המכרזים
פגמים בפרוטוקול ועדת המכרזים פתיחת תיבת המכרזים איננה הליך טכני. היא הליך רגיש ומהותי, שמטרתו לתת ביטוי לעקרונות השקיפות והשוויוניות במכרז.
זכות עיון בהצעת משתתף במכרז
זכות עיון בהצעת משתתף במכרז מטבע הדברים, לעיתים מציעים המתמודדים במכרז – מפסידים. חלק מהמתמודדים, מבקשים לבחון את ההצעה הזוכה במכרז,
החלפת ועדה מקצועית במכרז
וועדות המכרזים לרוב ממנות ועדה מקצועית ויועצים, לצורך בדיקת ההצעות שהוגשו במכרז, ניקודן ודירוגן. סמכות המינוי נעוצה בהוראות תקנה 10(ד)
הנחת הצעה בתיבת מכרזים לא נכונה
הנחת הצעה בתיבת מכרזים לא נכונה באחת מהסקירות הקודמות, דנו בתוצאת הגשת הצעות במכרז לאחר המועד האחרון (הגשת הצעות במכרז -
הגשת הצעות במכרז – עמידה בזמנים
עמידה בזמנים בהגשת הצעה במכרז מאות, ואולי אלפי פעמים, אנחנו אומרים ללקוחותינו, להקפיד על עמידה בזמנים, בהגשת הצעות במכרזים. אנחנו מדגישים
איתור מכרזים
איתור מכרזים רוב העסקים בישראל, לא ניגשים למכרזים. חלק מהם, מכיוון שאינם מודעים לעולם המכרזים ולאפשרויות הטמונות בו; חלק, כיוון שאינם
מעטפת המכרז
מעטפת מסמכי המכרז במרבית המכרזים, מופיעות הוראות ברורות ומפורשות, כיצד להגיש את ההצעה, לתיבת המכרזים. הוראות אלו נועדו לתכלית כפולה: מניעת
תנאי סף במכרז
תנאי סף במכרז חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, וההוראות ברשויות המקומיות (תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח–1987, התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות,
שאלות הבהרה במכרז
כל מכרז כולל הוראות פורמליות, שעל פיהם רשאים מציעים פוטנציאליים לפנות לעורך המכרז, לשאול שאלות הבהרה, להגיש השגה על תנאי
פסילת ערבות מיטיבה במכרז
פסילת ערבות מיטיבה במכרז ההלכה המשפטית קובעת כי ערבות בנקאית במכרז, שאינה עומדת במדויק בדרישות המכרז - תפסול את ההצעה. התוצאה
הצעה הפסדית
הצעה הפסדית במכרז מהי הצעה הפסדית? הצעה הפסדית (מכונה גם "הצעה גרעונית"), היא הצעה של מציע במכרז, הנמוכה באופן משמעותי ובלתי סביר,
פגמים באומדן
פגמים באומדן מכרז אומדן הנו הערכה כלכלית שמבצעת הרשות המינהלית, לצורך המכרז. ברובם המכריע של המקרים, בתי המשפט אינם מתערבים באומדן
פתיחת תיבת המכרזים
פתיחת תיבת המכרזים פתיחת תיבת המכרזים איננה הליך טכני, של הסרת המנעולים מהתיבה. היא הליך מהותי ורגיש, שמטרתו לתת ביטוי לעקרונות
השלמת מסמכים במכרז
השלמת מסמכים במכרז השלמת מסמכים במכרז נדרשת ע"י וועדת המכרזים, לאחר פתיחת מעטפות המציעים במכרז, אם היא סבורה שההצעה כלשהי איננה
הצעה יחידה במכרז
הצעה יחידה במכרז וועדות מכרזים רבות, ברשויות המקומיות, מוצאות עצמן דנות בהצעה יחידה במכרז. זאת, בין בשל פסילת הצעות מתחרות בשלב
איך מזהים ומתמודדים עם מכרז "תפור"?
מכרז תפור פעמים לא מועטות, אנו נתקלים בפניות לקוחות, המגישים הצעה במכרז פומבי שמפרסמות רשויות המדינה, אך הצעתם נפסלת. לקוחות שהשקיעו
הליכי שימוע במכרז
שימוע במכרז בדיני המכרזים, עומדת למשתתף במכרז, אשר עלול להיפגע מהחלטתה של וועדת המכרזים, זכות הטיעון. אלא שפעמים רבות, משתתפים המוזמנים
איך מכינים הצעה למכרז?
איך מכינים הצעה למכרז? בכל שנה, רשויות המדינה מבצעות התקשרויות, בתחומים הדרושים להם, בהיקפים הנאמדים במאות מיליארדי ₪. במרבית המקרים, ההתקשרויות

צרו איתנו קשר

טלפון (רב-קווי)

04-8661537

פקס'

04-8662067

טלפון נייד

052-4264318

דואר אלקטרוני

כתובתנו

דרך העצמאות 15, קומה 3, חיפה 3133801

  • או מלאו פרטים ונחזור אליכם